"To koniec, po Trybunale". 19 poprawek PiS, które wywracają ustawę o Trybunale Konstytucyjnym [WYJAŚNIAMY]

Chcesz wiedzieć szybciej? Polub nas 1. Sejmowa komisja przyjęła nowelizację projektu PiS ws. ustawy o TK 2. PiS zgłosił do projektu nowelizacji 19 poprawek. Wszystkie zostały przyjęte 3. Ostatnia poprawka: przepisy noweli będą mogły wejść natychmiast w życie 4. To koniec, po Trybunale - ocenia opozycja i eksperci

Sejmowa komisja ustawodawcza dała posłom PiS zielone światło do zmiany ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Niewykluczone, że na dzisiejszym posiedzeniu Sejmu projekt PiS po drugim czytaniu trafi pod głosowanie.

Oto najważniejsze zmiany dotyczące projektu Trybunału Konstytucyjnego zatwierdzone w komisji ustawodawczej:

1. Nowelizacja ustawy o TK wejdzie w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Ustaw

Poprawka zmienia pierwotny projekt PiS, który zakładał 30-dniowy okres vacatio legis. Opozycja wskazuje, że PiS chodzi o to, by przyjęta ustawa weszła w życie bez chwili zwłoki, co odbiera samemu Trybunałowi możliwość zbadania jej konstytucyjności

2. Skargi kierowane do TK będą rozpatrywane według kolejności wpływania

Ta z pozoru niewinnie brzmiąca poprawka oznacza, że de facto paraliż prac Trybunału Konstytucyjnego, o co - zdaniem wielu przedstawicieli opozycji - od początku wojny o Trybunał zabiegał PiS. Obecnie jest tak, że to prezes TK decyduje o kolejności rozpatrywania skarg, które trafiają do TK. Co oznacza przyjęta poprawka? Rozpatrywanie skarg w porządku chronologicznym spowoduje, że np. skarga na znowelizowaną ustawę o TK zostanie rozpatrzona za kilka lat. Tak się stanie, bo Trybunał w dniu wejścia w życie ustawy musi odłożyć bieżące sprawy, którymi się zajmował, i zacząć od najstarszych - przypomina "Gazeta Wyborcza" .

- Przez wejście w życie dzisiejszej ustawy każda skarga konstytucyjna będzie oczekiwać latami na rozpoznanie. To koniec, po Trybunale - mówi wprost Borys Budka z PO, były minister sprawiedliwości.

3. Postępowanie dyscyplinarne przed Trybunałem wobec sędziego TK można wszcząć także na wniosek prezydenta lub ministra sprawiedliwości

Poprawka uderza w zagwarantowaną konstytucyjnie zasadę niezawisłości sędziów. Jak wskazuje opozycja, to zwykła większość parlamentarna będzie mogła decydować na podstawie bardzo ogólnikowej klauzuli, jaką jest "rażący przypadek" o tym, czy sędziego TK należy zdjąć z urzędu, czy też nie.

Poprawka PiS dodaje też nową kompetencje prezydenta, co narusza art. 144 konstytucji, gdzie wymienione są uprawnienia głowy państwa.

Do tej pory to Zgromadzenie Ogólne Sędziów TK posiadało kompetencje do wygaszania mandatu sędziego i złożenia z urzędu. Warto przypomnieć, że do Trybunału wniosek o postępowanie dyscyplinarne wobec obecnego prezesa TK złożył obecny minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.

4. Rząd będzie mógł wstrzymać publikację orzeczenia TK

Jeśli strona postępowania uzna, że orzeczenie TK zostało wydane z "rażącym naruszeniem zasad postępowania", może złożyć wniosek o wznowienie postępowania. Takie rozwiązanie, na co zwraca uwagę "Gazeta Wyborcza", pozwoli rządowi nie opublikować wyroku TK.

Wniosek o wznowienie postępowania Trybunał rozpatruje w pełnym składzie. Wstrzymuje on publikację orzeczenia

5. Skargi zgłaszane przez obywateli badane w siedmioosobowym składzie TK, pozostałe skargi - w pełnym składzie

Trybunał co do zasady miałby orzekać w pełnym składzie - co najmniej 13 z 15 sędziów (dziś jest to dziewięciu sędziów, a większość spraw w TK rozpatruje pięciu sędziów). Orzeczenia pełnego składu miałyby zapadać większością 2/3 głosów, a nie - jak dotychczas - zwykłą. Poprawka z wcześniejszym zapisem o kolejności rozpatrywania skarg - zdaniem ekspertów - całkowicie zablokuje pracę TK, bo pierwszeństwo w rozpatrywaniu będą miały skargi od obywateli, a nie np. od grupy posłów.

Konstytucjonalista prof. Marek Chmaj ostrzega, że to poprawka de facto polityczna: - To oznacza, że posiadając pięciu lub sześciu sędziów w Trybunale można blokować wszystkie wyroki. Po prostu Trybunał ze względu na niemożność wydania orzeczenia będzie umarzał kolejne postępowania. W ten sposób będziemy tworzyć kategorię tych ustaw, co do których TK nie będzie stanie wydać wyroku.

Zgodnie z projektem, jeżeli postępowania wszczęte przed wejściem nowelizacji w życie nie są prowadzone przez skład określony w nowelizacji, wszczynano by je na nowo.

6. Rozprawę można wyznaczyć nie wcześniej niż po trzech miesiącach od doręczenia zawiadomienia stronom, a dla spraw orzekanych w pełnym składzie - po pół roku

Przeciw takiemu zapisowi protestowały PO i Nowoczesna. - Ta regulacja nie ma żadnego uzasadnienia ani w praktyce, ani w konieczności - uważa Robert Kropiwnicki z PO. Zwraca uwagę, że od lat państwo dąży do przyspieszenia postępowań przed sądami, a tymczasem w przypadku pytań prawnych sądów do TK ten ostatni będzie związany "odległymi terminami".

7. TK nie będzie mógł orzekać ws. stwierdzenia przeszkody w sprawowaniu urzędu przez prezydenta RP

Według PiS rozdział 10 ustawy o TK stwarza teoretyczne możliwości "marszałkowsko-trybunalskiego zamachu". Zdaniem opozycji przepis dotyczy sytuacji nadzwyczajnych, np. ciężkiej choroby lub śpiączki uniemożliwiającej wykonywanie obowiązków przez prezydenta.

Zobacz wideo

Chcesz wiedzieć więcej i szybciej? Ściągnij naszą aplikację Gazeta.pl LIVE!

Więcej o: