Konflikt wokół TK: Senat UW wzywa władze do przestrzegania konstytucji

Chcesz wiedzieć szybciej? Polub nas 1. Senat UW przyjął uchwałę "w sprawie poszanowania ładu konstytucyjnego" 2. Za było 56 członków Senatu, nikt przeciw, 2 wstrzymało się od głosu 3. Podobnie o sytuacji wypowiadają się wydziały prawa UJ, UAM i UWr

Senat Uniwersytetu Warszawskiego przyjął dziś uchwałę "w sprawie poszanowania ładu konstytucyjnego i respektowania wartości demokratycznych". Pod dokumentem widnieje podpis rektora UW, prof. Marcina Pałysa. W Senacie zasiada kilkadziesiąt osób: przedstawiciele pracowników naukowych, doktorantów, studentów, dziekani, pracownicy administracyjny i techniczni. Uchwałę przyjęto jednogłośnie, za było 56 członków ciała, nikt nie był przeciw, dwóch wstrzymało się od głosu.

"Zwracamy się do podmiotów, zaangażowanych w konflikt wokół Trybunału Konstytucyjnego, o poszanowanie ładu konstytucyjnego i wykonanie swoich zadań zgodnie z konstytucją", piszą przedstawiciele UW. Autorzy uchwały podkreślają, że "konstytucja, uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe i przyjęta w ogólnopolskim referendum, jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej i obowiązuje wszystkie władze w państwie bez względu na wynik wyborów".

"Rozwiązać kryzys drogą porozumienia"

Senat przypomina, że "fundamentem demokratycznego ustroju Rzeczypospolitej Polskiej jest trójpodział i równowaga władz oraz zasada rządów prawa jako sposób wykonywania władzy publicznej".

Członkowie Senatu zaapelowali również do biorących udział w konflikcie o "zaniechanie działań prowadzących do obniżania prestiżu Trybunału i osłabiania jego roli jako strażnika praw i swobód obywatelskich". Jednocześnie wezwali ich do "rozwiązania kryzysu konstytucyjnego drogą szukania zgody i porozumienia, metodami właściwymi dla państwa prawa".

W poniedziałek, jak donosi "Gazeta Stołeczna" , w tej samej sprawie wypowiedziała się Rada Wydziału Prawa i Administracji UW. Rada wyraziła "głębokie zaniepokojenie z powodu podejmowanych w parlamencie i przez Prezydenta działań, które podważają konstytucyjne zasady podziału władz i legalizmu".

Przypomnijmy, że komentarze w podobnym tonie wygłosiły ostatnio także wydziały prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza i Uniwersytetu Wrocławskiego.

Zobacz wideo

Chcesz wiedzieć więcej i szybciej? ? Ściągnij naszą aplikację Gazeta.pl LIVE!

Więcej o: