Ministerstwo Zdrowia uznaje pary jednopłciowe? Mogliście nie wiedzieć, ale zawsze tak było

Chcesz wiedzieć szybciej? Polub nas1. KPH podało informacja o uznaniu partnera tej samej płci za osobę bliską

 

2. "To bardzo pozytywny sygnał wysłany do pacjentów LGBT" - komentuje KPH

 

3. To nie nowość. Lekarz musi udzielić informacji upoważnionemu partnerowi

W sieci pojawiła się sensacyjna wiadomość o tym, że Ministerstwo Zdrowia "uznało", że osobą bliską dla pacjenta jest również partner tej samej płci, a co za tym idzie - osoby nieheteroseksualne mają prawo do uzyskania informacji na temat stanu zdrowia partnera przebywającego w szpitalu. To jednak nic nowego.

Według ustawy o prawach pacjenta, "pacjent lub jego ustawowy przedstawiciel mają prawo do wyrażenia zgody na udzielenie informacji (...) innym osobom". Upoważnić można więc dowolną osobę, m.in. za pomocą odpowiednich druków szpitalnych lub karty I.C.E. (in case of emergency; ang. w nagłym wypadku) - również wzór wydawany przez Kampanię Przeciw Homofobii.

Łamanie prawa pacjenta

Zdarza się, że personel medyczny mimo upoważnienia nie chce udzielać informacji partnerowi tej samej płci . Takie wnioski płyną m.in. z raportu Rzecznika Praw Obywatelskich . "Osoby LGB w wywiadach przywoływały sytuacje, w których prawo to nie było respektowane przez lekarzy i partnerzy osób LGB nie mogli towarzyszyć im przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych. Sytuacje takie mają miejsce szczególnie podczas pobytów w szpitalach, w których personel medyczny argumentuje, że tylko rodzina - rozumiana jako osoby ze sobą spokrewnione, spowinowacone - jest uprawniona do kontaktu z pacjentem" - czytamy.

W przypadku gdy dochodzi do łamania tego prawa, sprawę można zgłosić do RPO lub Rzecznika Praw Pacjenta.

Nieprzytomny pacjent

Problem pojawia się, gdy pacjent jest nieprzytomny. Wtedy udzielenie informacji zależy wyłącznie od dobrej woli lekarza, który - zgodnie z ustawą o prawach pacjenta - może informować osobę "pozostająca we wspólnym pożyciu". Wspólne pożycie jest jednak trudne do udowodnienia, a lekarz ryzykuje informując osobę nieuprawnioną.

Chcesz wiedzieć więcej i szybciej? Ściągnij naszą aplikację Gazeta.pl LIVE!