Oświadczenie Beaty Kempy. Pismo prezesa TK nie wyjaśniło jej wątpliwości

Szefowa Kancelarii Premiera Beata Kempa odpowiedziała na pismo prezesa Trybunału Konstytucyjnego, nakazujące KPRM publikację orzeczenia TK. Na miejscu jest nasz reporter.

Chcesz wiedzieć szybciej? Polub nasPrezes TK Andrzej Rzepliński odpowiedział na pismo szefowej KPRM Beaty Kempy, która poinformowała, że kancelaria nie opublikuje wyroku TK, uznając go za nieważny. Teraz Beata Kempa odpowiedziała na to pismo.

- Pismo jest przypomnieniem - suchym - artykułów konstytucji RP, które znamy i nie odpowiada ono na wątpliwości szefa kancelarii Sejmu i nie jest bynajmniej opinią w tej sprawie, która, niezależnie od decyzji, jaka zostanie podjęta ws. publikacji, powinna zostać wyjaśniona w aktach sprawy w Rządowym Centrum Legislacji - stwierdziła Kempa. - W piśmie (Kempy do Rzeplińskiego) nie ma informacji o tym, że wyrok nie został wykonany - kontynuuje szefowa KPRM.

Przypomnijmy: Jak wyjaśnia w piśmie prezes TK Andrzej Rzepliński:

1. Zgodnie z art. 190 ust. 1 Konstytucji orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego "mają moc powszechnie obowiązującą i są ostateczne".

2. Zgodnie z art. 190 ust. 2 Konstytucji ogłaszanie orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego jest obowiązkiem konstytucyjnym i podlega niezwłocznemu wykonaniu przez organ do tego zobowiązany, którym jest prezes Rady Ministrów.

Clou odpowiedzi Trybunału to ponowne wezwanie KPRM do opublikowania jego orzeczenia. Prezes Rzepliński przypomina, że ogłaszanie wyroków TK jest obowiązkiem konstytucyjnym i podlega wykonaniu niezwłocznie i ponawia zarządzenie o niezwłocznym ogłoszeniu wyroku TK z 3 grudnia

Chcesz wiedzieć więcej i szybciej? Ściągnij naszą aplikację Gazeta.pl LIVE!

Więcej o: