Polityka prorodzinna, reforma edukacji, gospodarka... Co Szydło obiecała w expose? [8 PUNKTÓW]

W expose wygłoszonym w Sejmie Beata Szydło przedstawiła program swojego rządu. Sprawdź, co obiecała szefowa rządu.

Chcesz wiedzieć szybciej? Polub nasZgodnie z zapowiedziami premier rozpoczęła expose odniesieniem do zamachów w Paryżu i światowego bezpieczeństwa. -Będziemy solidarnie współpracować z państwami Europy w walce z terroryzmem - zapowiedziała.

- Obejmuję urząd premiera w czasie, w którym nasz świat, budowany na wartościach wolności, demokracji i tolerancji, coraz agresywniej atakowany jest przez tych, którzy nie szanują prawa do wolności innych. Nie zgadzamy się na taką wizję świata - podkreśliła premier. Po czym zaprezentowała program swojego rządu.

Słowa-klucze:

Na początku wystąpienia Szydło wymieniła zasady, którymi będzie kierować się jej gabinet. - Pokora, praca, umiar, roztropność w działaniu i odpowiedzialność, a przed wszystkim słuchanie obywateli - wyliczała, by na koniec dodać: Koniec z arogancją władzy i pychą!

Premier podkreśliła też, że swój program może ująć w jednym zdaniu. - Po pierwsze rozwój, po drugie rozwój, po trzecie rozwój - dodała.

Cele rządu na pierwsze 100 dni:

- obniżenie wieku emerytalnego do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn - 500 zł na drugie lub, w rodzinach o mniejszych dochodach, pierwsze dziecko - podniesienie kwoty wolnej od podatku do 8 tys. zł - bezpłatne leki dla osób po 75. roku życia - podwyższenie minimalnej stawki godzinowej do 12 zł - wprowadzenie "realnej ochrony polskiej ziemi przed niekontrolowanym wykupem" - zniesienie obowiązku szkolnego sześciolatków

1. Polityka prorodzinna i społeczna

- Polityka prorodzinna i pronatalistyczna, walka z biedą i odbudowa wiary w demokrację są ważne dla rozwoju kraju, społeczeństwa i rodzin - przekonywała Szydło.

Jak chce zrealizować te obietnice? M.in. tworząc nowe - godnie opłacane i stałe - miejsca pracy, likwidując umowy śmieciowe, budując tanie mieszkania udostępniane przez państwo za symboliczną opłatą, czy rozbudowując sieć przedszkoli. - Naszym celem jest, by były one bezpłatne, przynajmniej dla rodzin o niższych i średnich, a także nieco większych dochodach podkreśliła. Wzrosnąć mają także emerytury.

2. Polityka zagraniczna

Polska pod rządami PiS ma przede wszystkim zachować podmiotowość na arenie międzynarodowej i nawiązywać do polityki śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego - te słowa Szydło zostały nagrodzone burzą oklasków. Priorytetem nowej władzy będzie też bezpieczeństwo "klasyczne" i gospodarcze oraz uzyskanie właściwej pozycji na arenie międzynarodowej.

Oprócz tego Polska ma dążyć do zwiększenia efektywności działania UE, dokończyć i rozbudować gazoport, wzmocnić wschodnią flankę NATO, a także "jasno postawić kwestię solidarności" w kwestii uchodźców. Szydło podkreśliła też szczególną rolę stosunków z USA.

3. Reforma edukacji

Premier zapowiedziała powrót do ośmioletniej szkoły podstawowej i czteroletniego liceum - jednak, jak zastrzegła, zmiany te mają być wprowadzane w uzgodnieniu z nauczycielami.

Co jeszcze się zmieni? Szydło chce położyć większy nacisk na kształcenie zawodowe, zlikwidować tzw. godziny karciane (dwie godziny w tygodniu, które każdy nauczyciel - niezależnie od obowiązkowego wymiaru lekcji, musi przepracować z uczniami, np. prowadząc zajęcia wyrównawcze) czy przywrócić zawodowi pedagoga "należną mu pozycję i godność".

Reforma nie ominie też szkolnictwa wyższego: ma zostać odbiurokratyzowane, a naukowcy zyskają "godne warunki wypełniania swojej misji". Na uczelnie powróci natomiast "nastrój wolności badań i wolności wypowiedzi".

4. Gospodarka

Wśród obietnic mających pobudzić polską gospodarkę znalazła się m.in. kwestia wyrównywania dopłat dla rolników, wyrównywania szans "tzw. polskiej prowincji" czy lepszego gospodarowania finansami publicznymi.

PiS chce też aktywizować polski kapitał poprzez zwiększenie udziału inwestycji w PKB, obniżenie CIT-u do 15 proc. dla drobnych przedsiębiorstw i podwójnego odpisu inwestycyjnego.

5. Służba zdrowia

- Służba zdrowia nie może być nastawiona na zysk; nie ma innego sposobu niż powrót do jej finansowania budżetowego - przekonywała Szydło.

Premier podkreśliła również znaczenie odpowiednich wynagrodzeń dla pracowników sektora zdrowia, a także realizację programu tworzenia gabinetów stomatologicznych i lekarskich w szkołach.

6. Rewolucja w ministerstwach

Z połączenia resortów rozwoju regionalnego i gospodarki ma powstać nowe ministerstwo - Ministerstwo Rozwoju. Przejmie ono część zadań likwidowanego Ministerstwa Skarbu, a jego głównym zadaniem będzie "przeprowadzenie wielkiego planu inwestycyjnego" PiS.

Prócz tego powstaną trzy nowe resorty: Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa oraz Ministerstwo Energii.

7. Służby mundurowe i sądownictwo

Nowy rząd przyspieszy proces modernizacji służb mundurowych i "zabezpieczy proces legislacyjny przed lobbystami". - Przywrócimy właściwe działanie i nadzór nad służbami specjalnymi - obiecywała Szydło.

Zreformowane ma zostać również sądownictwo. - Polacy mają niski poziom zaufania do sądów; polski system sprawiedliwości jest niesprawiedliwy - mówiła premier.

8. Kultura

Rząd PiS będzie dążył do umocnienia poczucia państwowości. - Musimy uczynić nasze państwo znów, bo tak kiedyś było, przedmiotem polskiej dumy - zapowiedziała Szydło. Premier zaapelowała też, by nie wstydzić się "budować etosu polskich bohaterów", a także "wrócić do pełnego nauczania historii, do klasycznego kanonu lektur".

A skąd wziąć pieniądze?

Matematyka jest nieubłagana: budżet państwa nie jest z gumy, więc żeby komuś coś dać, trzeba znaleźć pieniądze gdzie indziej. Niestety, źródła podane przez Szydło wystarczą tylko na projekt 500 zł na dzieci; skąd rząd weźmie resztę, na razie nie wiadomo.

- nowe podatki: bankowy i od supermarketów - zwiększenie o 1 mld zł poboru z dywidend - zwiększenie o 1-1,5 mld zł kwoty deficytu budżetowego - poprawa ściągalności VAT-u

Pieniądze na inwestycje mają pochodzić natomiast m.in. z środków europejskich, bankowych, oszczędności firm.

Chcesz wiedzieć więcej i szybciej? Ściągnij naszą aplikację Gazeta.pl LIVE!

Więcej o: