Oni uczą nasze dzieci. Dzielą przez zero i nie znają procentów. Raport: co piąty matematyk nie powinien uczyć

Instytut Badań Edukacyjnych przeprowadził badanie, którego wynik może szokować. Nauczyciele matematyki w Polsce mają problem z... matematyką. Z raportu wynika, że ok. 20 proc. nauczycieli nie posiada podstawowej wiedzy matematycznej.

Polub i bądź na bieżąco! Do badania wybrano po około 400 nauczycieli z grup: nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, nauczycieli matematyki w klasach IV-VI, nauczycieli matematyki w gimnazjach.

- Około 20 proc. nauczycieli ma takie braki w umiejętnościach metodycznych i merytorycznych, że absolutnie nie nadaje się do tego, aby realizować cele podstawy programowej - powiedział TVN 24 Marcin Karpiński z pracowni matematycznej Instytutu Badań Edukacyjnych. - To ci, których kompetencja matematyczna jest niebezpieczna dla dzieci.

Wyniku raportu przedstawionego przez IBE są zatrważająceWyniku raportu przedstawionego przez IBE są zatrważające Fot. Grzegorz Skowronek / AG;

Przeczytaliśmy cały raport i wybraliśmy dla Was te rzeczy, które zaszokowały nas najbardziej

Ile wiedzą nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej?

Nauczyciele klas I-III mieli do rozwiązania 21 zadań. Jak wynika z raportu, badani poradzili sobie najlepiej z zadaniami dotyczącymi praw podzielności liczb i działań na nich.

1. Dla nauczycieli z tej grupy najtrudniejszymi zadaniami były te, które dotyczyły geometrii, a w szczególności te, w których należało zdecydować, czy podane sformułowanie jednoznacznie określa figurę geometryczną.

I tak aż 90 proc. badanych twierdziło na przykład, że jedyną figurą, która "ma wszystkie kąty równe i wszystkie boki równej długości", jest kwadrat. Takimi figurami są jeszcze wszystkie wielokąty foremne, czyli na przykład trójkąt równoboczny.

2. Pojawił się również problem z zadaniem:

Wstążka ma długość 20 cm. Należy pociąć ją na kawałki, z których każdy będzie miał długość 2 cm. Ile cięć należy wykonać? (podpowiedź: rozumowanie 20:2 jest błędne)

3. Autorzy raportu wskazują, że aż 41 proc. nauczycieli z klas I-III nie potrafiło rozwiązać typowego zadania z poziomu gimnazjum, dotyczącego obliczeń procentowych z podwyżkami i obniżkami cen.

Wyniku raportu przedstawionego przez IBE są zatrważająceWyniku raportu przedstawionego przez IBE są zatrważające Fot. Jakub Ociepa / Agencja Wyborcza.pl;

Ile wiedzą nauczyciele klas IV-VI?

Nauczyciele szkół podstawowych musieli rozwiązać 31 zadań. Z raportu wynika, że znają oni dość dobrze podstawowe treści matematyczne. Wiedza matematyczna pewnej grupy jest jednak powierzchowna.

1. Na przykład aż 46 proc. nie potrafiło określić, czy podane lata były latami przestępnymi.

2. Ponadto 16 proc. badanych miało trudności z obliczeniami procentowymi, a 4 proc. w ogóle nie podjęło próby rozwiązania takiego zadania.

3. Nauczyciele często opuszczali te zadania (16 proc.), które dotyczyły etapu wyższego niż ten, na którym nauczają. Aż połowa tych, która podjęła się rozwiązania takiego zadania, odpowiedziała błędnie - to niepokojące, bo rozwiązanie opierało się nie na wiadomościach, a na umiejętnościach rozumowania.

Ile wiedzą nauczyciele gimnazjum?

Nauczyciele gimnazjalni mieli do rozwiązania 48 zadań. Bardzo dobrze poradzili sobie z typowymi pytaniami z wiedzy matematycznej, a najlepsze wyniki uzyskali w zakresie etapu edukacyjnego, na którym nauczają. Wielu z nich wykazało jednak elementarne braki.

1. Co czwarty nauczyciel, pomimo znajomości definicji średniej arytmetycznej, miał problemy z rozwiązaniem zadania, które wymagało rozumienia tego pojęcia.

2. Blisko połowa nauczycieli nie wiedziała, która z podstawowych figur geometrycznych (punkt, prosta, półprosta, półpłaszczyzna, płaszczyzna) będzie w układzie współrzędnych ilustracją rozwiązania równania typu ax=b .

3. Nie brakowało błędów merytorycznych. 14 proc. badanych uznało za prawdziwe stwierdzenie, że z tego, że suma dwóch liczb jest podzielna przez 3, wynika, że każda z tych liczb jest podzielna przez 3.

Raport pokazał, że niecałe 10 proc. nauczycieli wykazuje braki w zakresie elementarnej wiedzy matematycznej i potrzebuje wsparcia w tym zakresie.

Wyniku raportu przedstawionego przez IBE są zatrważająceWyniku raportu przedstawionego przez IBE są zatrważające Fot. Jakub Ociepa / Agencja Wyborcza.pl;

Badano również metodykę

- To dzwonek alarmowy - powiedział TVN 24 Marcin Karpiński, odnosząc się do tego, że 50 proc. przebadanych nauczycieli nie zaakceptowało prawidłowych, ale niestandardowych rozwiązań uczniów.

Według raportu najczęściej powtarzającymi się lukami w zakresie dydaktycznych kompetencji nauczycieli są: wyręczanie ucznia w poszukiwaniu rozwiązywania problemu, narzucanie mu własnego sposobu rozwiązania, przywiązywanie zbyt dużej wagi do formalnego zapisu rozwiązania, brak umiejętności właściwej oceny nietypowych rozwiązań uczniowskich czy brak umiejętności pracy z uczniem uzdolnionym matematycznie.

Co ciekawe - jak możemy przeczytać w raporcie - "ani poziom umiejętności matematycznych, ani dydaktycznych nie zależą od posiadanego stopnia awansu zawodowego i stażu pracy".

Nauczycielom trzeba pomóc

Minister edukacji Joanna Kluzik-Rostkowska powiedziała TVN 24, że wyniki tych badań pokazały, że "bardzo duża grupa nauczycieli matematyki nie czuje się dobrze w tym przedmiocie". Dodała również, że na pewno nie pomogło to, że matematyka dopiero niedawno stała się obowiązkowym przedmiotem maturalnym.

- Musimy zrobić wszystko, żeby tym nauczycielom pomóc. Mamy duże pieniądze w perspektywie unijnej - przytacza słowa Kluzik-Rostkowskiej TVN24.

Optymistą natomiast nie jest Marcin Karpiński. - Ten system wymaga całkowitej przebudowy, a na to potrzeba wielu lat.

Pełną treść raportu znajdziecie tutaj .

Więcej o: