W Iranie sędzia skazuje przestępców... na czytanie książek

Sędziowie w Iranie w mocy nowej ustawy rozpoczęli wydawanie wyroków drogą ?alternatywną?. Jeden z nich skazuje przestępców na czytanie książek.

Chcesz wiedzieć szybciej? Polub nasSędzia Qasem Naqizadeh z miasta Gonbad-e Kavus w Iranie, korzystając z możliwości "alternatywnej" kary, wydał wyrok, w którym nakazał skazanym kupić i przeczytać pięć książek - podaje BBC. Następnie mają oni napisać ich streszczenia i oddać je sędziemu. Oceni on, czy książki zostały przeczytane, a kara wykonana. Zakupione egzemplarze są później przekazywane lokalnemu więzieniu.

Sędzia unika dzięki temu, jak określa - nieodwracalnych skutków pobytu w więzieniu na osadzonych i ich rodziny.

Przyjęta niedawno w Iranie ustawa dopuszcza możliwość wydania przez sędziego "alternatywnego" wyroku, ale tylko w niektórych przypadkach. Sędzia Naqizadeh wykorzystuje "karę czytania" dla osób skazanych za drobne przestępstwa, nastolatków i osób wcześniej niekaranych. - Książki zostały dobrane tak, aby wszyscy więźniowie mogli czerpać z nich użytek, niezależnie od poziomu umiejętności czytania, wiedzy oraz wieku - oświadczył sędzia. Kara ma również pozytywny wpływ w więzieniach. Przekazane książki przekładają się na zwiększenie czytelnictwa osadzonych, a te na zmniejszenie liczby bójek.