Wielka Brytania: już co 65 dorosły mieszkaniec jest milionerem

Do rosnącej liczby osób zamożnych przyczyniły się m.in. boom na rynku nieruchomości oraz wzrost wartości akcji na giełdach.

715 tys. - tyle wyniosła liczba milionerów mieszkających w Zjednoczonym Królestwie w 2015 roku. Jak podaje "The Guardian" , w stosunku do 2010 roku do wąskiego grona najzamożniejszych Brytyjczyków dołączyło ponad 200 tys. osób. Oznacza to przyrost na poziomie 41 proc. w ciągu zaledwie pięciu lat.

Dobre warunki do pomnażania zysku są zasługą głównie szybko rosnących cen nieruchomości oraz papierów wartościowych. Dotyczy to w szczególności stolicy, gdzie doszło do niespotykanej jak dotąd inflacji cen mieszkań. Jako przykład gazeta podaje skromny, szeregowy dom w dzielnicy Leyton we wschodnim Londynie, który wystawiony został za prawie 1,1 miliona funtów. To ponad dwa razy więcej niż wynosi cena wiktoriańskiego dworku z 40 sypialniami w szkockiej miejscowości Ross-shire.

Najwięcej bardzo bogatych Brytyjczyków mieszka w Londynie - prawie 200 tys. Jak jednak zauważa "The Guardian", zamożność często nie idzie w parze z hojnością. Irlandia Północna, będąca regionem o najniższym średnim dochodzie w kraju, była jednocześnie najbardziej skłonna do przekazywania darowizn fundacjom i stowarzyszeniom. Aż 45 proc. gospodarstw domowych brytyjskiej części Ulsteru zadeklarowało regularne wspieranie akcji humanitarnych. Dla kontrastu w Londynie odsetek ten wyniósł zaledwie 28 proc.

Wysoki przyrost stawia Wielką Brytanię w czołówce państw z największą liczbą milionerów w Europie. Z perspektywy globalnej nie jest to jednak liczba aż tak imponująca. Jak podaje raport Boston Consulting Group , w 2014 roku w Stanach Zjednoczonych sześciocyfrowymi dochodami mogło się pochwalić ponad 7 milionów osób, natomiast w Chinach - prawie 2,5 miliona.

W Polsce, choć daleko nam do światowych liderów, nowych milionerów z roku na rok przybywa. Jak czytamy w raporcie KPMG , w 2014 roku osób posiadających płynne aktywa o wartości wyższej niż 1 mln dolarów było nieco ponad 50 tys. Firma przewiduje, że trend wzrostowy w przyszłości się utrzyma.

Więcej o: