Co robić w przypadku poparzenia? Kiedy wzywać pogotowie?

Z punktu widzenia pierwszej pomocy poparzenie to uszkodzenie skóry powstałe w wyniku działania na nią jednego z czterech czynników.

Chcesz wiedzieć szybciej? Polub nasPierwszym czynnikiem jest wysoka temperatura. Takiego urazu łatwo jest doznać nawet w warunkach pracy biurowej. Przyczyną może być chociażby gorąca woda w czajniku lub inne źródła ciepła, np. nieosłonięty odpowiednio grzejnik.

Oczywiście istnieją też znacznie silniejsze źródła ciepła, takie jak piece lub układy wydechowe maszyn, jednak najczęściej do poparzeń dochodzi przez brak uwagi ze strony człowieka, ponieważ elementy, które nagrzewają się bardzo mocno, przeważnie posiadają osłony, a praca przy nich powinna być wykonywana z użyciem odzieży ochronnej.

Poparzenie chemiczne może się zdarzyć w domu

Kolejny czynnik to różnego typu substancje chemiczne. Poparzyć mogą nas kwasy i zasady, a także inne drażniące substancje organiczne. W tym przypadku poparzenie w zależności od substancji, która działa na skórę, mogą pojawić się od razu po ekspozycji, ale również po pewnym czasie. Dlatego przy pracy z silnymi substancjami chemicznymi koniecznie należy używać odpowiednio dobranych do danej substancji środków ochrony osobistej.

Oczywiście w warunkach domowych lub biurowych także może dojść do poparzenia tego typu. Najczęściej powodują je różnego rodzaju środki czyszczące zawierające w swoim składzie substancje drażniące, dlatego używając ich należy używać także odpowiedniej ochrony. Bardzo ważna w pracy z substancjami chemicznymi jest znajomość karty charakterystyki substancji, z którą wykonywana jest praca.

Oparzenie prądem

Następnym czynnikiem jest prąd elektryczny. Poparzenia tego typu są powodowane przez przepływ prądu przez ciało poszkodowanego, spowodowany zarówno przez domowe, jak i przemysłowe instalacje elektryczne, a także wyładowania atmosferyczne oraz duże ładunki statyczne. Podobnie jak w poprzednich przypadkach do poparzenia może dojść zarówno w warunkach domowych czy biurowych, jak i przemysłowych.

W przypadku porażenia prądem należy zachować szczególną ostrożność i postępować zgodnie z procedurą zabezpieczenia miejsca wypadku.

Ostatnim czynnikiem jest promieniowanie. Podobnie jak w poprzednich przypadkach, możemy mieć z nim do czynienia na co dzień - jest to na przykład promieniowanie słoneczne, na które narażamy się podczas opalania.

Poparzyć może także promieniowanie wytwarzane sztucznie, na przykład przez lampy UV lub urządzenia wytwarzające promieniowanie rentgenowskie, ale także pochodzące z pierwiastków promieniotwórczych. W przypadku ekspozycji na zbyt dużą dawkę promieniowania poparzenie może wystąpić natychmiast lub z opóźnieniem.

Oparzenie - co robić?

W pierwszej pomocy rozróżniamy 3 stopnie oparzenia. I stopień objawia się zaczerwienieniem i bólem w okolicy oparzenia.

II stopień to połączenie I stopnia i powstających na skórze pęcherzy.

Co robić w przypadku poparzenia? Kiedy wzywać pogotowie?Co robić w przypadku poparzenia? Kiedy wzywać pogotowie? Piotr Skura, PCK

III stopień łączy ze sobą objawy obu poprzednich, a dodatkowo zniszczenia skóry są tak duże, że pojawiają się rany i krew. Może też dojść do zwęglenia.

Co robić w przypadku poparzenia? Kiedy wzywać pogotowie?Co robić w przypadku poparzenia? Kiedy wzywać pogotowie? Piotr Skura, PCK

Pierwsza pomoc we wszystkich przypadkach polega na polewaniu chłodną, ale nie lodowatą bieżącą wodą miejsca oparzenia przez 15-20 minut lub do ustąpienia bólu. W przypadku mało poważnych oparzeń sam poszkodowany może poinformować nas w trakcie chłodzenia, że już nie odczuwa bólu. Wtedy może wyjąć miejsce chłodzone z wody, a w razie potrzeby rozpocząć je ponownie.

Co robić w przypadku poparzenia? Kiedy wzywać pogotowie?Co robić w przypadku poparzenia? Kiedy wzywać pogotowie? Piotr Skura, PCK

Jedynym wyjątkiem są oparzenia, w których mamy do czynienia z substancjami chemicznymi w formie stałej. W tym wypadku należy mechanicznie usunąć proszek ze skóry, a dopiero następnie schładzać oparzone miejsce wodą. W przypadku niektórych substancji chemicznych w karcie charakterystyki substancji zawarte są odrębne procedury. Należy wtedy postępować zgodnie z jej zaleceniami.

Polewanie dużą ilością chłodnej wody zalecane jest w większości przypadków oparzeń substancjami chemicznymi. W niektórych sytuacjach substancje te pomimo zaleceń karty charakterystyki substancji mogą zareagować w kontakcie z wodą pienieniem, dymieniem, syczeniem. Jeżeli nastąpi taka sytuacja, nie należy przerywać polewania wodą.

Z miejsca oparzenia nie należy zdejmować ubrań, chyba że byliśmy świadkami wypadku - wtedy należy natychmiast zdjąć ubranie z miejsca oparzenia. W przypadku gdy nie byliśmy świadkami zdarzenia, należy polewać wodą po powierzchni ubrania poszkodowanego.

Po spłukaniu miejsca oparzenia należy założyć delikatny, wilgotny jałowy opatrunek na całą powierzchnię poparzenia. Jeżeli poparzeniu uległy palce, należy je rozdzielić jałową wilgotną gazą.

Co robić w przypadku poparzenia? Kiedy wzywać pogotowie?Co robić w przypadku poparzenia? Kiedy wzywać pogotowie? Piotr Skura, PCK

Kiedy wzywać pogotowie?

Po opatrzeniu oparzenia należy skonsultować się z lekarzem w sprawie leczenia, lub w przypadku poważnych sytuacji wezwać pogotowie ratunkowe. Na miejscu osobom udzielającym pierwszej pomocy często ciężko jest określić, czy wymagana jest interwencja lekarza lub pogotowia ratunkowego. Dlatego jeżeli osoba udzielająca pierwszej pomocy ma wątpliwości, czy należy wezwać pogotowie czy nie, warto pamiętać, że lepiej jest wykonać telefon i usłyszeć, że do danego przypadku służby nie przyjadą, niż nie wykonać telefonu w sytuacji, kiedy pomoc jest konieczna, a poszkodowanemu grozi niebezpieczeństwo.

***

Powyższy tekst przedstawia standardy udzielania pierwszej pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża, oparte na międzynarodowych wytycznych pierwszej pomocy Czerwonego Krzyża z 2011 roku oraz wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji z 2010 roku.

Trzeba jednak pamiętać, że jest to materiał poglądowy. W celu osiągnięcia umiejętności skutecznego udzielania pierwszej pomocy należy przejść praktyczny kurs, który pozwoli na zdobycie nie tylko wiedzy, ale przede wszystkim praktycznych umiejętności na wysokim poziomie.

Chcesz wiedzieć więcej i szybciej? Ściągnij naszą aplikację Gazeta.pl LIVE!

Więcej o: