Matura 2015. Dziś matura z historii. Arkusze i odpowiedzi już na Gazeta.pl

Matura z historii to kolejny egzamin, który napisali w tym roku maturzyści. Rozpoczęła się o godz. 14 i trwała 180 minut. Na Gazeta.pl zamieszczamy odpowiedzi i arkusze egzaminacyjne opublikowane przez CKE.

Chcesz wiedzieć szybciej? Polub nas Matura z historii - zobacz arkusze egzaminacyjne>>>

Matura z historii - sprawdź odpowiedzi>>>

Maturzyści rano przystąpili również do pisemnego egzaminu z informatyki. Po południu odbył się z kolei egzamin z historii. Nie są to egzaminy obowiązkowe, przystępują do nich tylko ci abiturienci, którzy zadeklarowali taką wolę.

Chęć zdawania egzaminu z informatyki zadeklarowało około 3 tys. maturzystów z liceów ogólnokształcących i 2,7 tys. maturzystów z techników. Z kolei do egzaminu z historii chciało przystąpić około 19 tys. maturzystów z liceów i 2,7 tys. maturzystów z techników.

Wszyscy abiturienci z liceów zdawali oba egzaminy na poziomie rozszerzonym. Abiturienci z techników mogli wybrać poziom trudności egzaminów. Zdecydowana większość zdających z informatyki (około 1,8 tys.) zdecydowała się na poziom podstawowy, także w przypadku matury z historii większość uczniów (około 2,2 tys.) wybrała ten poziom. Powyżej prezentujemy arkusze i odpowiedzi z poziomu rozszerzonego.

Egzamin z informatyki na poziomie podstawowym trwał 195 minut, rozszerzonym - 240 minut. Egzamin z historii na poziomie podstawowym trwał 120 minut, na poziomie rozszerzonym - 180 minut.

Matura 2015. Oto, co musisz wiedzieć o tegorocznym egzaminie - czytaj na Gazeta.pl >>>

To już jedne z ostatnich matur w 2015 r. Zostały tylko trzy dni egzaminów. Jutro uczniowie napiszą maturę z języka hiszpańskiego, 21 maja z języka włoskiego, a z języków mniejszości narodowych (białoruskiego, litewskiego i ukraińskiego) i języków regionalnych (kaszubskiego i łemkowskiego) - 22 maja.

Matura 2015 inna dla absolwentów liceów i techników

W tym roku po raz pierwszy absolwenci liceów i techników piszą różne egzaminy. Licealiści są bowiem pierwszym rocznikiem, który uczył się zgodnie z nową podstawą programową, natomiast w technikach w tym roku obowiązywała jeszcze stara podstawa. Od przyszłego roku uczniowie techników będą już uczeni według nowego programu.

Matura z języka polskiego - oficjalne arkusze CKE na Gazeta.pl >>>

Maturzyści tradycyjnie muszą zdać trzy obowiązkowe egzaminy pisemne: z języka polskiego, języka obcego i matematyki. Przeprowadzane są one na poziomie podstawowym. Prócz tego licealista musi przystąpić co najmniej do jednego, a maksymalnie do pięciu egzaminów z innych przedmiotów - wyłącznie jednak na poziomie rozszerzonym. To nowość, wcześniej można było zdawać dodatkowe przedmioty na poziomie podstawowym.

Zobacz wideo

Koniec z kluczem

Licealistów obowiązują też dwa egzaminy ustne - z języka polskiego i obcego. W tym roku CKE zrezygnowała jednak z prezentacji przygotowywanych przez uczniów. Zdający będą losować pytania dotyczące fragmentu tekstu i odpowiadać na nie w formie monologu.

Przeczytaj przykładowe odpowiedzi z języka polskiego na poziomie podstawowym na Gazeta.pl >>>

Aby zdać maturę, uczeń będzie musiał uzyskać minimum 30 proc. punktów z egzaminów obowiązkowych (język polski, język obcy, matematyka). Wyniki egzaminów z przedmiotów dodatkowych nie będą miały wpływu na uzyskanie świadectwa maturalnego - wszystko dlatego, że uczniowie często oblewali przez nie całe matury. Podczas oceniania CKE chce też odchodzić od tzw. klucza. Matury potrwają aż do 29 maja - wtedy skończą się egzaminy ustne.

Koniec z prezentacją z polskiego. O zmianach w egzaminie maturalnym czytaj na Gazeta.pl >>>

Zobacz wideo

Matematyka może być fascynującą nauką. Uwierzysz, kiedy przeczytasz tę książkę >>

Chcesz wiedzieć więcej i szybciej? Ściągnij naszą aplikację Gazeta.pl LIVE!

Więcej o: