Matura 2015. Na maturze rozszerzonej z języka polskiego Umberto Eco i "Mistrz i Małgorzata". Trudna biologia? Mamy arkusze i odpowiedzi

Publikujemy oficjalne arkusze i przykładowe odpowiedzi z matury rozszerzonej z języka polskiego. Na nowej maturze pojawił się Umberto Eco, na starej "Mistrz i Małgorzata". Na Gazeta.pl publikujemy również arkusze i odpowiedzi z biologii na poziomie podstawowym i rozszerzonym.

Chcesz wiedzieć szybciej? Polub nas Matura 2015 . Egzamin maturalny z języka polskiego na poziomie rozszerzonym rozpoczął się o godz. 9. Biologię na poziomie podstawowym i rozszerzonym uczniowie pisali od godz. 14. Dzisiejsze egzaminy nie są obowiązkowe, piszą je więc tylko ci, którzy chcieli. Na testy, tak samo jak na pozostałe egzaminy, trzeba przynieść długopis z czarnym tuszem.

Chęć zdawania egzaminu z polskiego na poziomie rozszerzonym zadeklarowało blisko 40 tys. maturzystów z liceów ogólnokształcących i około 2 tys. maturzystów z techników. Z kolei do egzaminu z biologii - około 44,7 tys. maturzystów z liceów i około 7,2 tys. maturzystów z techników.

Matura 2015. Oficjalne arkusze i odpowiedzi z rozszerzonego języka polskiego >>>

Matura 2015. Oficjalne arkusze i odpowiedzi z biologii >>>

Wszyscy abiturienci z liceów zdawać będą egzamin z biologii na poziomie rozszerzonym. Abiturienci z techników mogą wybrać poziom trudności tego egzaminu; zdecydowana większość z nich - 6,3 tys. - wybrała poziom rozszerzony.

Egzamin z polskiego na poziomie rozszerzonym trwać będzie 180 minut, z biologii na poziomie rozszerzonym - 150 minut, a na podstawowym - 120 minut.

Matura 2015. Oto, co musisz wiedzieć o tegorocznym egzaminie - czytaj na Gazeta.pl >>>

Matura 2015 inna dla licealistów i absolwentów techników

W tym roku po raz pierwszy absolwenci liceów i techników piszą różne egzaminy. Licealiści są bowiem pierwszym rocznikiem, który uczył się zgodnie z nową podstawą programową, natomiast w technikach w tym roku obowiązywała jeszcze stara podstawa. Od przyszłego roku uczniowie techników będą już uczeni według nowego programu.

Matura z języka polskiego - oficjalne arkusze CKE na Gazeta.pl >>>

Maturzyści tradycyjnie muszą zdać trzy obowiązkowe egzaminy pisemne: z języka polskiego, języka obcego i matematyki. Przeprowadzane są one na poziomie podstawowym. Prócz tego licealista musi przystąpić co najmniej do jednego, a maksymalnie do pięciu egzaminów z innych przedmiotów - wyłącznie jednak na poziomie rozszerzonym. To nowość, wcześniej można było zdawać dodatkowe przedmioty na poziomie podstawowym.

Pokazujemy nauczycielkom maturę z 1936 r. Reakcje? "Przepiękne rozwiązania", "wybitna", "jakie piękne pismo"

Koniec z kluczem

Licealistów obowiązują też dwa egzaminy ustne - z języka polskiego i obcego. W tym roku CKE zrezygnowała jednak z prezentacji przygotowywanych przez uczniów. Zdający będą losować pytania dotyczące fragmentu tekstu i odpowiadać na nie w formie monologu.

Przeczytaj przykładowe odpowiedzi z języka polskiego na poziomie podstawowym na Gazeta.pl >>>

Aby zdać maturę, uczeń będzie musiał uzyskać minimum 30 proc. punktów z egzaminów obowiązkowych (język polski, język obcy, matematyka). Wyniki egzaminów z przedmiotów dodatkowych nie będą miały wpływu na uzyskanie świadectwa maturalnego - wszystko dlatego, że uczniowie często oblewali przez nie całe matury. Podczas oceniania CKE chce też odchodzić od tzw. klucza. Matury potrwają aż do 29 maja - wtedy skończą się egzaminy ustne.

Koniec z prezentacją z polskiego. O zmianach w egzaminie maturalnym czytaj na Gazeta.pl >>>

W sierpniu poprawka matury

Ci abiturienci, którzy nie będą mogli z przyczyn zdrowotnych lub losowych zdawać egzaminów pisemnych w wyznaczonych terminach, za zgodą dyrektorów okręgowych komisji egzaminacyjnych, będą to mogli zrobić w dodatkowym terminie między 1 a 17 czerwca.

Abiturient zda egzamin maturalny, jeżeli w części ustnej i części pisemnej z każdego przedmiotu obowiązkowego otrzyma co najmniej 30 proc. punktów możliwych do uzyskania z egzaminu z danego przedmiotu. Wynik z egzaminu z przedmiotu do wyboru nie będzie miał wpływu na uzyskanie świadectwa maturalnego (nie ma progu zaliczeniowego), służyć ma tylko przy rekrutacji na studia.

Maturzysta, który nie zda jednego z egzaminów, ma prawo do poprawki pod koniec sierpnia. Termin poprawkowego egzaminu pisemnego wyznaczono na 25 sierpnia, a poprawkowe ustne - na 24-28 sierpnia.

Zobacz wideo

Matematyka może być fascynującą nauką. Uwierzysz, kiedy przeczytasz tę książkę >>

Chcesz wiedzieć więcej i szybciej? Ściągnij naszą aplikację Gazeta.pl LIVE!

Więcej o: