Matura 2015. Dziś matura z języka angielskiego. Arkusze i odpowiedzi już na Gazeta.pl

Matura z języka angielskiego - po języku polskim i matematyce - to trzeci egzamin w tym roku. Część podstawowa rozpoczęła się o godz. 9, poziom rozszerzony - o 14. Na Gazeta.pl zamieszczamy odpowiedzi i arkusze egzaminacyjne opublikowane przez CKE.

Chcesz wiedzieć szybciej? Polub nas Matura z języka angielskiego, poziom podstawowy - zobacz arkusze egzaminacyjne>>>

Matura z języka angielskiego, poziom podstawowy - sprawdź odpowiedzi>>>

Matura z języka angielskiego, poziom rozszerzony - zobacz arkusze egzaminacyjne>>>

Matura z języka angielskiego, poziom rozszerzony - sprawdź odpowiedzi>>>

Egzamin maturalny z języka angielskiego rozpoczął się o godz. 9. Na test, tak samo jak na pozostałe egzaminy, trzeba było przynieść długopis z czarnym tuszem. Część pisemna na poziomie podstawowym z języka obcego nowożytnego jest obowiązkowym egzaminem na maturze. Język angielski to najpopularniejszy wybór. Do pisemnego testu z języka angielskiego przystąpiło 90 proc. licealistów. O godz. 14 część maturzystów przystąpiła też do pisemnego egzaminu z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym.

Matura 2015. Oto, co musisz wiedzieć o tegorocznym egzaminie - czytaj na Gazeta.pl >>>

Egzaminy z pozostałych języków odbędą się: z języka niemieckiego - 12 maja, z języka rosyjskiego - 14 maja, z języka francuskiego - 18 maja, z języka hiszpańskiego - 20 maja, z języka włoskiego - 21 maja, a z języków mniejszości narodowych (białoruskiego, litewskiego i ukraińskiego) i języków regionalnych (kaszubskiego i łemkowskiego) - 22 maja.

Matura 2015 inna dla absolwentów liceów i techników

W tym roku po raz pierwszy absolwenci liceów i techników piszą różne egzaminy. Licealiści są bowiem pierwszym rocznikiem, który uczył się zgodnie z nową podstawą programową, natomiast w technikach w tym roku obowiązywała jeszcze stara podstawa. Od przyszłego roku uczniowie techników będą już uczeni według nowego programu.

Matura z języka polskiego - oficjalne arkusze CKE na Gazeta.pl >>>

Maturzyści tradycyjnie muszą zdać trzy obowiązkowe egzaminy pisemne: z języka polskiego, języka obcego i matematyki. Przeprowadzane są one na poziomie podstawowym. Prócz tego licealista musi przystąpić co najmniej do jednego, a maksymalnie do pięciu egzaminów z innych przedmiotów - wyłącznie jednak na poziomie rozszerzonym. To nowość, wcześniej można było zdawać dodatkowe przedmioty na poziomie podstawowym.

Zobacz wideo

Koniec z kluczem

Licealistów obowiązują też dwa egzaminy ustne - z języka polskiego i obcego. W tym roku CKE zrezygnowała jednak z prezentacji przygotowywanych przez uczniów. Zdający będą losować pytania dotyczące fragmentu tekstu i odpowiadać na nie w formie monologu.

Przeczytaj przykładowe odpowiedzi z języka polskiego na poziomie podstawowym na Gazeta.pl >>>

Aby zdać maturę, uczeń będzie musiał uzyskać minimum 30 proc. punktów z egzaminów obowiązkowych (język polski, język obcy, matematyka). Wyniki egzaminów z przedmiotów dodatkowych nie będą miały wpływu na uzyskanie świadectwa maturalnego - wszystko dlatego, że uczniowie często oblewali przez nie całe matury. Podczas oceniania CKE chce też odchodzić od tzw. klucza. Matury potrwają aż do 29 maja - wtedy skończą się egzaminy ustne.

Koniec z prezentacją z polskiego. O zmianach w egzaminie maturalnym czytaj na Gazeta.pl >>>

Zobacz wideo

Matematyka może być fascynującą nauką. Uwierzysz, kiedy przeczytasz tę książkę >>

Chcesz wiedzieć więcej i szybciej? Ściągnij naszą aplikację Gazeta.pl LIVE!

Więcej o: