Matura 2015 na nowych zasadach. Koniec z prezentacją z polskiego. Jakie zmiany w egzaminie maturalnym?

Matura 2015 odbędzie się na zmienionych zasadach. Największa zmiana dotyczy egzaminu ustnego z języka polskiego. Maturzyści nie będą już przygotowywać prezentacji na wybrany wcześniej temat. Będą musieli wygłosić monolog dotyczący wylosowanego tekstu.

Polub i bądź na bieżąco! Matura 2015. Tegorocznych absolwentów czeka kilka zmian. Dotyczą one jednak tylko uczniów kończących w tym roku liceum ogólnokształcące - absolwenci czwartych klas techników zdadzą egzamin na nowych zasadach dopiero od przyszłego roku.

Na czym polegają zmiany? Największa z nich dotyczy egzaminu ustnego z języka polskiego . Dotychczas maturzyści przygotowywali prezentację na wybrany przez siebie i zatwierdzony przez nauczyciela temat. Od tego roku CKE kończy jednak z prezentacjami. Zamiast nich uczniowie będą musieli wygłosić monolog, a następnie porozmawiać na ten temat z zespołem egzaminacyjnym. Zadanie ma na celu sprawdzenie umiejętności maturzystów w kwestii tworzenia wypowiedzi na określony temat, inspirowanej tekstem kultury.

Jak przebiega egzamin ustny z jęz. polskiego?

Matura ustna z języka polskiego zacznie się od wylosowania przez ucznia zadania egzaminacyjnego zawierającego tekst kultury. Na stronie CKE czytamy, że może to być tekst literacki, ikoniczny albo popkulturowy z zakresu wiedzy o języku. Tekstowi będzie towarzyszyć polecenie. Zdający będzie miał 15 minut na przygotowanie trwającego około 10 minut monologu, w którym zawrze odpowiedź na pytanie. Następnie będzie musiał przeprowadzić z komisją około pięciominutową rozmowę na temat związany ze swoją wypowiedzią.

Ocena matury ustnej z języka polskiego będzie zależała od tego, jak dobrze zdający ujmie zadany mu temat, ale też od tego, czy będzie w stanie stworzyć składną wypowiedź mówioną, a nawet od tego, czy zadba o dobre tempo i głośność mówienia.

Matura 2015: pozostałe zmiany

Kolejne zmiany w tegorocznej maturze dotyczą przedmiotów dodatkowych wybieranych przez uczniów. Będzie je można zdawać wyłącznie na poziomie rozszerzonym. W przypadku języków obcych nowożytnych będzie możliwość zdawania egzaminu na poziomie rozszerzonym bądź dwujęzycznym.

Co więcej, przystąpienie do części pisemnej egzaminu z jednego wybranego przedmiotu dodatkowego będzie warunkiem zdania egzaminu maturalnego ogółem. Nie trzeba egzaminu z tego przedmiotu zdać, ale należy do niego przystąpić. Z pozostałych, obowiązkowych przedmiotów, tak jak wcześniej, trzeba będzie zdobyć co najmniej 30 proc. punktów.

Przedmioty obowiązkowe na maturze to pisemny język polski, język obcy nowożytny oraz matematyka (na poziomie podstawowym) oraz ustny język polski i język obcy (bez określenia poziomu).

Zobacz listę przedmiotów dodatkowych i harmonogram matur

Nowy sposób prezentacji wyników z matury

Ciekawą nowością na maturze 2015 jest też sposób, w jaki uczniom zaprezentowane zostaną ich wyniki. Poza tradycyjnym wynikiem procentowym każdego egzaminu maturzyści dostaną wynik w formie pozycji na skali centylowej. Co to znaczy? Każdy uczeń dowie się, jaki odsetek zdających uzyskał wynik taki sam bądź niższy niż on. Dzięki temu będzie wiedział, jak poszła mu matura w skali całego kraju.

Poza zmianami formalnymi w egzaminie maturalnym CKE dokonała też zmiany podstawy programowej, według której układany będzie egzamin. Każdy absolwent liceum musi więc zapoznać się z aktualną podstawą programową. Jak czytamy na stronie CKE, zmiany programu "służą między innymi temu, aby absolwenci szkół ponadgimnazjalnych byli nie tylko lepiej przygotowani do podjęcia studiów wyższych, ale posiadali również umiejętności umożliwiające im elastyczne funkcjonowanie na rynku pracy".

"W egzaminie maturalnym od 2015 r., zwłaszcza w arkuszach na poziomie rozszerzonym" - pisze CKE - "jeszcze większy niż dotychczas nacisk będzie położony na sprawdzanie umiejętności niezbędnych każdemu studentowi i pracownikowi, takich jak np. przetwarzanie informacji z różnych źródeł, w tym krytyczne analizowanie i porównywanie ich treści, wnioskowanie, stawianie hipotez i ich weryfikowanie, identyfikowanie i wyjaśnianie związków i zależności".

Chcesz wiedzieć więcej i szybciej? Ściągnij naszą aplikację Gazeta.pl LIVE!

Więcej o: