Matura 2015. Oto, co musisz wiedzieć o tegorocznym egzaminie

Matura 2015 odbywa się w dniach 4-29 maja. Maturzyści muszą przystąpić do egzaminu z co najmniej czterech przedmiotów w części pisemnej i co najmniej dwóch w ustnej. Zobacz, z jakich przedmiotów trzeba, a z jakich można zdawać maturę w 2015 roku i jak oceniane będą egzaminy.

Polub i bądź na bieżąco! Matura 2015 odbywa się w terminie 4-29 maja, z czego w dniach 4-22 maja przeprowadzone zostaną egzaminy pisemne, a od 4 do 29 maja uczniowie będą zdawać egzaminy ustne. CKE zaznacza przy tym, że matura ustna z języka polskiego i języków mniejszości narodowych będzie przeprowadzona w terminach od 11 do 23 maja.

W tym roku, jak podaje CKE, do egzaminu przystąpi około 310 500 uczniów, którzy w tym roku skończyli liceum ogólnokształcące albo technikum. Będą oni musieli zdać egzamin pisemny na poziomie podstawowym z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego oraz, jeśli uczęszczali do szkoły lub oddziału z językiem nauczania mniejszości narodowej, egzamin z danego języka mniejszości. Do tego każdy maturzysta musi zdać egzamin ustny z języka polskiego, języka obcego nowożytnego oraz, tak samo jak w przypadku matury pisemnej, ewentualnie z języka mniejszości narodowej.

Absolwenci liceum ogólnokształcącego muszą też obowiązkowo podejść do egzaminu z jednego, wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Uczniów kończących technikum czeka to dopiero od kolejnego roku szkolnego.

Jakie przedmioty są do wyboru na tegorocznej maturze?

W części pisemnej:

biologia,

chemia,

filozofia,

fizyka,

geografia,

historia,

historia muzyki,

historia sztuki,

informatyka,

język angielski (na poziomie rozszerzonym ALBO na poziomie dwujęzycznym),

język francuski (na poziomie rozszerzonym ALBO na poziomie dwujęzycznym),

język hiszpański (na poziomie rozszerzonym ALBO na poziomie dwujęzycznym),

język niemiecki (na poziomie rozszerzonym ALBO na poziomie dwujęzycznym),

język rosyjski (na poziomie rozszerzonym ALBO na poziomie dwujęzycznym),

język włoski (na poziomie rozszerzonym ALBO na poziomie dwujęzycznym),

język łaciński i kultura antyczna,

język białoruski jako język mniejszości narodowej (na poziomie rozszerzonym),

język litewski jako język mniejszości narodowej (na poziomie rozszerzonym),

język niemiecki jako język mniejszości narodowej (na poziomie rozszerzonym),

język ukraiński jako język mniejszości narodowej (na poziomie rozszerzonym),

język łemkowski jako język mniejszości etnicznej (na poziomie rozszerzonym),

język kaszubski jako język regionalny (na poziomie rozszerzonym),

język polski (na poziomie rozszerzonym),

matematyka (na poziomie rozszerzonym),

wiedza o społeczeństwie.

W części ustnej:

język angielski (bez określania poziomu ALBO na poziomie dwujęzycznym),

język francuski (bez określania poziomu ALBO na poziomie dwujęzycznym),

język hiszpański (bez określania poziomu ALBO na poziomie dwujęzycznym),

język niemiecki (bez określania poziomu ALBO na poziomie dwujęzycznym),

język rosyjski (bez określania poziomu ALBO na poziomie dwujęzycznym),

język włoski (bez określania poziomu ALBO na poziomie dwujęzycznym),

język białoruski jako język mniejszości narodowej (bez określania poziomu),

język litewski jako język mniejszości narodowej (bez określania poziomu),

język niemiecki jako język mniejszości narodowej (bez określania poziomu),

język ukraiński jako język mniejszości narodowej (bez określania poziomu),

język łemkowski jako język mniejszości etnicznej (bez określania poziomu),

język kaszubski jako język regionalny (bez określania poziomu).

Matura z angielskiego najpopularniejsza

Najczęściej wybieranym przedmiotem wśród absolwentów liceów (jest ich ok. 191 600) jest język angielski na poziomie rozszerzonym. Wybrało go 48 proc. zdających. 26,5 proc. uczniów napisze z kolei rozszerzoną maturę z matematyki. Prawie tyle samo, bo 26,4 proc., napisze maturę rozszerzoną z geografii. Popularna jest też matura z biologii, którą napisze na poziomie rozszerzonym 23,4 proc. zdających. Licealiści mogą wybrać maksymalnie pięć przedmiotów dodatkowych. Najwięcej z nich - nieco ponad jedna trzecia - wybrało tylko jeden przedmiot, a 33,5 proc. wybrało dwa. Jedna czwarta uczniów napisze maturę z trzech dodatkowych przedmiotów, a 6,2 proc. najambitniejszych uczniów podejdzie do egzaminu z czterech lub więcej przedmiotów dodatkowych.

Matura 2015 - harmonogram egzaminów

Poszczególne egzaminy maturalne odbędą się w następujących terminach:

4 maja, godz. 9.00 język polski (poziom podstawowy), godz. 14.00 wiedza o tańcu (poziom podstawowy i rozszerzony)

5 maja, godz. 9.00 matematyka (poziom podstawowy), godz. 14.00 język łaciński i kultura antyczna (poziom podstawowy i rozszerzony)

6 maja, godz. 9.00 język angielski (poziom podstawowy), godz. 14.00 język angielski (poziom rozszerzony i dwujęzyczny)

7 maja, godz. 9.00 język polski (poziom rozszerzony), godz. 14.00 biologia (poziom podstawowy i rozszerzony)

8 maja, godz. 9.00 matematyka (poziom rozszerzony), godz. 14.00 wiedza o społeczeństwie (poziom podstawowy i rozszerzony)

11 maja, godz. 9.00 fizyka (poziom podstawowy i rozszerzony), godz. 14.00 filozofia (poziom podstawowy i rozszerzony)

12 maja, godz. 9.00 język niemiecki (poziom podstawowy), godz. 14.00 język niemiecki (poziom rozszerzony i dwujęzyczny)

13 maja, godz. 9.00 geografia (poziom podstawowy i rozszerzony), godz. 14.00 historia muzyki (poziom podstawowy i rozszerzony)

14 maja, godz. 9.00 język rosyjski (poziom podstawowy), godz. 14.00 język rosyjski (poziom rozszerzony i dwujęzyczny)

15 maja, godz. 9.00 chemia (poziom podstawowy i rozszerzony), godz. 14.00 historia sztuki (poziom podstawowy i rozszerzony)

18 maja, godz. 9.00 język francuski (poziom podstawowy), godz. 14.00 język francuski (poziom rozszerzony i dwujęzyczny)

19 maja, godz. 9.00 informatyka (poziom podstawowy i rozszerzony), godz. 14.00 historia (poziom podstawowy i rozszerzony)

20 maja, godz. 9.00 język hiszpański (poziom podstawowy), godz. 14.00 język hiszpański (poziom rozszerzony i dwujęzyczny)

21 maja, godz. 9.00 język włoski (poziom podstawowy), godz. 14.00 język włoski (poziom rozszerzony i dwujęzyczny)

22 maja, godz. 9.00 języki mniejszości narodowych (poziom podstawowy), język kaszubski (poziom podstawowy i rozszerzony), język łemkowski (poziom podstawowy i rozszerzony); godz. 14.00 języki mniejszości narodowych (poziom rozszerzony)

Ostatniego dnia odbędą się też egzaminy w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych z matematyki, historii, geografii, biologii, chemii i fizyki.

Terminy egzaminów ustnych są ustalane przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych w poszczególnych szkołach.

Matura 2015 - kiedy wyniki?

Ogólnopolskie wyniki tegorocznej matury zostaną opublikowane 30 czerwca. Tego samego dnia OKE prześlą do szkół świadectwa uczniów. W sierpniu odbędzie się sesja poprawkowa. Będą mogli do niej przystąpić uczniowie, którzy podeszli do wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części pisemnej bądź ustnej. Osoby zdające egzamin poprawkowy otrzymają świadectwo 11 września.

Jak będzie oceniana matura?

Żeby zdać egzamin maturalny, trzeba uzyskać co najmniej 30 proc. możliwych do uzyskania punktów. Nowym warunkiem, obowiązującym licealistów, jest też przystąpienie do jednego przedmiotu dodatkowego w części pisemnej. Maturę pisemną sprawdzą egzaminatorzy w odpowiedniej komisji okręgowej. Tu również pojawia się nowość - licealiści dostaną obok tradycyjnego wyniku procentowego wynik na skali centylowej. Oznacza to, że dowiedzą się, ile osób uzyskało wynik równy lub niższy niż oni. W ten sposób dowiedzą się, jak poszedł im egzamin na skali całego kraju.

Chcesz wiedzieć więcej i szybciej? Ściągnij naszą aplikację Gazeta.pl LIVE!

Więcej o: