Armia szkoli rezerwistów. Kto może się spodziewać wezwania na ćwiczenia? [WYJAŚNIAMY]

Niedawne zmiany w polskim prawie pozwalają powoływać na ćwiczenia również tych, którzy zostali automatycznie przeniesieni do rezerwy i nie mają żadnego przeszkolenia wojskowego. Postanowiliśmy rozwiać największe wątpliwości. Rozmowa z płk. Tomaszem Szulejką, rzecznikiem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

W tym roku Wojsko Polskie zamierza przeszkolić 12 tys. rezerwistów. To cztery razy więcej niż w 2013 r. Z roku na rok liczba przeszkolonych ma sukcesywnie wzrastać. W 2017 r. ma to być już 38,5 tys. Temat budzi sporo emocji. Wielu zastanawia się, czy dostanie powołanie na szkolenie. Są to często młodzi ludzie, których ominął obowiązek służby wojskowej.

Sebastian Malinowski, Gazeta.pl: Kto może spodziewać się wezwania?

Płk Tomasz Szulejko: Na obowiązkowe szkolenie wezwani mogą zostać żołnierze rezerwy. Dotyczy to szeregowych do 50 lat, a podoficerów i oficerów - do 60 lat. Od niedawna mogą to być również osoby przeniesione do rezerwy niebędące żołnierzami rezerwy (czyli praktycznie wszyscy, którzy przeszli kwalifikację wojskową - red.).

"Wojskowy komendant uzupełnień w celu powołania żołnierza rezerwy na ćwiczenia wojskowe wydaje decyzję administracyjną w tej sprawie. Jest nią karta powołania, w karcie tej podaje się termin i miejsce stawienia się żołnierza rezerwy na ćwiczenia wojskowe" - czytamy w Vademecum Rezerwisty .

Na czym polegają szkolenia?

- Chcemy, aby rezerwiści poznali i zintegrowali się z jednostkami, do których są przypisani. Muszą zrozumieć rytm życia na służbie oraz zapoznać się z nowym sprzętem wojskowym. Ćwiczenia krótkotrwałe mogą trwać od dwóch do 30 dni, natomiast długotrwałe - do 90 dni. Długość i zakres ćwiczeń zależy od potrzeb poszczególnych jednostek wojskowych. W każdym przypadku szczegóły ustalane są indywidualnie.

A co z ludźmi, których ominął powszechny pobór do wojska?

- Powszechny pobór do wojska został zawieszony. Zastąpiono go kwalifikacją wojskową. Polega ona na automatycznym przeniesieniu do rezerwy każdego, kto przeszedł weryfikację komisji wojskowej. Powołanemu nadaje się określoną kategorię zdrowia i wydaje książeczkę wojskową. Bez względu na otrzymaną kategorię zdrowia osoby takie przenoszone są do rezerwy. Nie mają jednak statusu żołnierza rezerwy. Od niedawna te osoby również mogą dostać wezwanie na ćwiczenia [wyjątek to osoby z kategorią E - trwale i całkowicie niezdolny do służby wojskowej w czasie pokoju, ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny - red.].

Czyli osoby, które ominął powszechny pobór do wojska, jednak mogą spodziewać się wezwania na ćwiczenia.

- Tak. Istnieją ku temu prawne możliwości. Osoba, która nie przeszła przeszkolenia wojskowego, może dostać powołanie. W ubiegłym roku znowelizowano Ustawę o powszechnym obowiązku obrony. W ostatnich tygodniach Rada Ministrów wydała rozporządzenie. Pozwala ono powoływać na ćwiczenia osoby, które nie miały wcześniej żadnego kontaktu z wojskiem. Z tym że zależy nam przede wszystkim na osobach doświadczonych, które kontakt z wojskiem już miały.

Nowi kandydaci do służby powinni mieć potrzebne wojsku odpowiednie predyspozycje i umiejętności, żeby opłacało się ich szkolić.

A ludzie zatrudnieni na etacie lub prowadzący działalność gospodarczą?

- Pracodawca ma obowiązek zwolnić żołnierza rezerwy na ćwiczenia. Za czas spędzony w jednostce żołnierz otrzymuje rekompensatę utraconych środków. Wiadomo, że będą ludzie zadowoleni i mniej zadowoleni. Pamiętajmy jednak, że nie wszystko da się przeliczyć na pieniądze. Bez wolnej, bezpiecznej i niepodległej Polski nie będzie możliwości prowadzenia biznesu.

Ile wojsko płaci za szkolenia?

- Dzienna stawka przysługująca żołnierzowi rezerwy to w przypadku szeregowego 70 zł, plutonowego - 80 zł, podporucznika - 110 zł. W ciągu miesiąca daje to 2,1 tys., 2,4 tys. i 3,3 tys. zł. Do tego żołnierze otrzymują zwrot kosztów dojazdu. Zapewniamy wyżywienie, umundurowanie i opiekę medyczną. Dodatkowo pracodawca może (na własny koszt) wypłacić pracownikowi wynagrodzenie za czas zwolnienia od pracy.

Więcej na temat finansowych aspektów szkolenia znajdziesz tutaj >>

Co, jeśli nie stawię się na wezwanie?

- Każdy Polak ma konstytucyjny obowiązek obrony ojczyzny. Osoba, która nie stawi się na ćwiczenia wojskowe, musi liczyć się z ewentualnymi konsekwencjami prawnymi wynikającymi z Kodeksu karnego. Grozi za to kara pozbawienia wolności do trzech lat.

Zobacz wideo

Chcesz wiedzieć więcej i szybciej? Ściągnij naszą aplikację Gazeta.pl LIVE!

Więcej o: