Najstarsza organizacja pracodawców: Strajk w JSW nielegalny. Zawiadamiamy o popełnieniu przestępstwa

?Strajk w JSW i kierowanie nim są nielegalne. Zawiadamiamy prokuraturę o popełnieniu przestępstwa przez liderów 8 central związkowych działających w JSW? - informuje najstarsza polska organizacja zrzeszająca pracodawców, Pracodawcy RP. Co ciekawe, w jej Radzie zasiada prezes JSW.

Według struktury podanej na stronie internetowej organizacji , zarządza nią Rada, na której czele stoi dr Andrzej Malinowski. W jej skład wchodzą także wiceprezydenci, wśród których jest... Jarosław Zagórowski, prezes JSW. To właśnie jego odwołanie jest jednym z głównych postulatów strajkujących górników spółki.

Na czym ma polegać nielegalność strajku?

"Pracodawcy RP, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych oraz Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych składają w Prokuratorze Rejonowej w Jastrzębiu Zdroju zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez liderów 8 central związkowych działających w JSW, polegającego na kierowaniu nielegalnym strajkiem" - tymi dokładnie słowami rozpoczyna się oświadczenie Pracodawców RP.

"Strajk jest nielegalny, ponieważ, gdy został ogłoszony, nie istniał już przedmiot prowadzonego w spółce sporu zbiorowego. Związkowcy zgłosili wprawdzie nowe postulaty, ale odbyło się to już po wszczęciu strajku, bez wymaganej ustawą procedury rokowań oraz mediacji" - czytamy.

Według informacji ze strony internetowej Pracodawców RP owym "nieistniejącym przedmiotem sporu" jest kwestia dotycząca "posiłków profilaktycznych" dla osób pracujących na powierzchni i w administracji. "Zarząd JSW wycofał się z tych zmian, a mimo tego nielegalnie ogłoszono referendum i w jego wyniku zorganizowano strajk" - czytamy w komunikacie Pracodawców RP.

"Narażają pracowników i państwo"

W ich najnowszym oświadczeniu informującym o złożeniu zawiadomienia do prokuratury, napisano: "Liderzy związkowi wskazani w zawiadomieniu, kierując nielegalnym strajkiem, każdego dnia narażają Jastrzębską Spółkę Węglową, której większościowym akcjonariuszem jest Skarb Państwa, na straty rzędu 27 mln zł. Tym samym ograniczają wpływy do budżetu państwa, a także narażają pracowników spółki na konsekwencje prawne i finansowe związane z udziałem w nielegalnym strajku".

"12 lutego Sąd Okręgowy w Gliwicach zakazał Członkom Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjnego JSW dalszych działań i zaniechań, które wyrządzają spółce szkodę. W ocenie sądu strajk jest nielegalny i powinien zostać natychmiast przerwany" - podkreślają Pracodawcy RP. Dodają, że ich prezes zwrócił się dodatkowo do prokuratora generalnego Andrzej Seremeta o objęcie wspomnianego postępowania szczególnym nadzorem prokuratorskim.

Komunikat prasowy 'Pracodawców RP'Komunikat prasowy "Pracodawców RP" Fot. pracodawcyrp.pl

 

Komunikat prasowy 'Pracodawców RP'Komunikat prasowy "Pracodawców RP" Fot. pracodawcyrp.pl

 

Komunikat prasowy "Pracodawców RP". Fot. pracodawcyrp.pl

Kim są Pracodawcy RP?

Pracodawcy RP to organizacja powstała w 1989 r. pod nazwą Konfederacja Pracodawców Polskich. Zrzesza 10 tys. firm, które zatrudniają ok. 5 mln pracowników. Pracodawcy RP - jak sami o sobie piszą - "podejmują inicjatywy na rzecz przedsiębiorczości, innowacyjności, wykorzystania nauki do potrzeb gospodarki, a także w obszarze stanowienia prawa".

Chcesz wiedzieć więcej i szybciej? Ściągnij naszą aplikację Gazeta.pl LIVE!

Więcej o: