Trybunał w Hadze: Serbowie i Chorwaci nie popełnili ludobójstwa w czasie wojny na Bałkanach

- W czasie wojny na Bałkanach Serbia nie popełniła zbrodni ludobójstwa na ludności chorwackiej ani Chorwacja na serbskiej - tak orzekł Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości w Hadze. Decyzja ma charakter ostateczny.

Sędziowie MTS - stosunkiem głosów 15 do dwóch - zdecydowali, że Serbia nie dokonała ludobójstwa na Chorwatach, natomiast jednogłośnie orzekli, że Chorwacja nie dopuściła się tej samej zbrodni na Serbach.

Nie ma dowodów, że było to ludobójstwo

Z orzeczenia Trybunału wynika, że siły serbskie na początku wojny popełniały na szeroką skalę zbrodnie w Chorwacji (chodziło m.in. o zniszczenie Vukovaru w 1991 r.), ale nie kwalifikują się one jako ludobójstwo. - Chorwacja nie zdołała dowieść swoich twierdzeń, według których popełniono ludobójstwo - oświadczył prezes Trybunału Peter Tomka.

Analogiczny werdykt wydano ws. działań wojsk chorwackich wobec ludności serbskiej w czasie ofensywy i zajęcia Krainy w 1995 roku.

Potrzebna zgoda i współpraca

Tomka powiedział, że obie strony popełniły wiele zbrodni w czasie konfliktu, ale wobec żadnej ze stron nie dowiedziono zamiaru popełnienia ludobójstwa, poprzez "zniszczenie całej ludności lub jej części". Zaapelował także do obu stron o podjęcie wysiłku na rzecz pojednania. - Sąd zachęca strony do kontynuowania współpracy w celu osiągnięcia porozumienia w sprawie zagwarantowania zadośćuczynienia dla ofiar i zapewnienia pokoju i stabilizacji w regionie - podkreślił Tomka.

Agencja Associated Press zwraca uwagę, że wtorkowy wyrok nie jest zaskoczeniem, ponieważ inny haski międzynarodowy trybunał, zajmujący się tylko wojną w byłej Jugosławii, nigdy nie oskarżył Serba, ani Chorwata o ludobójstwo popełnione na terytorium Serbii lub Chorwacji.

Oba kraje zapowiedziały wcześniej, że podporządkują się decyzji MTS.

Sprawy toczą się od lat

MTS orzekł w 2008 roku, że ma kompetencje do rozpatrzenia pozwu Chorwacji przeciw Serbii, którą Zagrzeb oskarżył o ludobójstwo podczas wojen bałkańskich w latach 1991-1995. Chorwacja przygotowała pozew w 1999 roku twierdząc, że serbskie ataki i czystki etniczne, w następstwie których zginęło bądź wysiedlono tysiące Chorwatów, były formą ludobójstwa. Belgrad kwestionował kompetencje MTS do rozpatrywania tej sprawy.

Po tej decyzji Serbia złożyła własny pozew w MTS przeciwko Chorwacji. Według Belgradu Chorwacja dopuściła się ludobójstwa na ludności serbskiej w czasie ofensywy sił chorwackich w 1995 roku. Pod koniec wojny w Chorwacji siły tego kraju rozpoczęły operację "Burza" w celu odzyskania regionu Krajiny, będącego od 1991 roku w rękach separatystów serbskich. Podczas tej ofensywy ucierpiały setki Serbów, a prawie 200 tysięcy Serbów z Krainy uciekło z Chorwacji.

Wojna w Chorwacji kosztowała życie ok. 20 tys. ludzi.

Chcesz wiedzieć więcej i szybciej? Ściągnij naszą aplikację Gazeta.pl LIVE!

Więcej o: