Episkopat naciska na maturę z religii, a rząd zgadza się na kolejne konsultacje ws. konwencji antyprzemocowej

Odłożenie sprawy Funduszu Kościelnego na 2016 r. to nie jedyne ustalenia rządu z Episkopatem. Podczas spotkania Komisji Wspólnej stwierdzono, że konwencja antyprzemocowa wymaga dalszych konsultacji, a strona kościelna optowała za ponownym rozważeniem wprowadzenia egzaminu maturalnego z religii.

Na posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Episkopatu rozmawiano m.in. o "konieczności poprawy sytuacji rodzin, w tym rodzin wielodzietnych w Polsce", "wydłużonym czasie urlopu macierzyńskiego" i "zasadach dofinansowania z budżetu państwa tworzenia i utrzymania zróżnicowanych form opieki, w tym indywidualnej, nad małymi dziećmi".

Strona kościelna - jak relacjonuje KAI - poprosiła o ponowne przeanalizowanie możliwości prawnych co do wprowadzenia religii jako dodatkowego egzaminu maturalnego.

Zebrani odnieśli się także do ratyfikacji Konwencji Rady Europy w sprawie przeciwdziałania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Biskupi stoją na stanowisku, że należy "szerzej przedyskutować zagadnienia z tym związane".

Rząd zgodził się z postulatem strony kościelnej, ze względu na to, że dotychczasowe konsultacje nie objęły katolickich środowisk kobiecych.

Członkowie komisji

Obrady toczą się w siedzibie sekretariatu generalnego KEP. W spotkaniu ze strony kościelnej uczestniczą współprzewodniczący Komisji Wspólnej abp Sławoj Leszek Głódź, Prymas Polski abp Wojciech Polak, sekretarz generalny KEP bp Artur Miziński, abp Andrzej Dzięga, kard. Kazimierz Nycz i bp Andrzej Suski.

Stronę rządową reprezentują m.in. minister edukacji narodowej Joanna Kluzik-Rostkowska, minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Jacek Cichocki i sekretarz stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji Stanisław Huskowski.

Więcej o: