Raport WHO: Dwie na pięć zamordowanych kobiet, to ofiary swoich partnerów

Światowa Organizacja Zdrowia opublikowała raport stworzony na podstawie badań nad przemocą na świecie. Wynika z niego, że 38 proc. zabójstw kobiet na całym świecie zostało popełnionych przez ich partnerów.

W przypadku mężczyzn odsetek zabójstw popełnionych przez partnerki wynosi około 6 proc., a w 20 proc. badanych spraw nie udało się ustalić relacji sprawcy z ofiara.

Podobnie do danych na temat zabójstw, duży odsetek przemocy fizycznej i/lub seksualnej kobiety doświadczają ze strony partnerów czy mężów. Dodatkowo, w skali całego świata, 7,2 proc. kobiet było ofiarami przemocy również ze strony innego sprawcy.

Kto najczęściej pada ofiarą przemocy?

Występowanie przemocy wobec partnerów

fot. WHO.int

Światowa Organizacja Zdrowia zebrała dane z 133 krajów z 2012 roku. Widoczna w nich jest silna korelacja między poziomem rozwoju kraju a liczbą zabójstw. I tak, w słabo i średnio rozwiniętych krajach Ameryki Łacińskiej (165 tys. ofiar), Afryce (98 tys., ofiar) czy Azji Południowo-Wschodniej (78 tys., ofiar) dokonywanych jest najwięcej morderstw.

Współczynnik zabójstw z podziałem na płci i wiek

Współczynnik zabójstw z podziałem na płci i grupy wiekoweWspółczynnik zabójstw z podziałem na płci i grupy wiekowe who.int fot. WHO.int

82 proc. wszystkich zabójstw dotyczy mężczyzn. Najczęściej ofiarami padają mężczyźni w wieku 15-29 lat, a także w grupie wiekowej 30-44.

Więcej o: