Episkopat po stronie Chazana. Hierarchowie wytykają politykom składanie hołdu JPII. "Trzeba przypomnieć jego zasady"

Polski Episkopat jednoznacznie staje po stronie prof. Bogdana Chazana. W wydanym dzisiaj oświadczeniu hierarchowie podkreślają, że Jan Paweł II sprzeciwiał się aborcji, a jako że "Kościół w Polsce jest "szczególnie zobowiązany do wiernego przestrzegania dziedzictwa św. JPII" - sprzeciwiają się ukaraniu dyrektora Szpitala św. Rodziny.

Episkopat oświadczenie wydał dzisiaj . Zaczyna je od przypomnienia, co Jan Paweł II pisał nt. aborcji w encyklice "Evangelium vitae". Po co? Tu hierarchowie się nie kryją - żeby wytknąć to wierzącym politykom. "W obliczu tej głośnej dyskusji warto przywołać kilka podstawowych zasad zawartych w nauczaniu św. Jana Pawła II. Należy to uczynić tym bardziej, że wielu przedstawicieli życia publicznego, zwłaszcza politycznego, wyrażało swój hołd dla Papieża" - czytamy.

Kościół o sumieniu

W oświadczeniu znajdujemy też rozważania księży nt. sumienia. "Św. Jan Paweł II jednoznacznie oceniał zło aborcji, ale nigdy nie potępiał kobiety - matki, przywoływał natomiast kręgi współodpowiedzialnych za tę zbrodnię. W tym kontekście pisał o współdziałaniu w złu" - podkreślają hierarchowie.

Dla księży tu nie ma pola na dyskusje. Piszą: "Wskazania doktrynalne św. Jana Pawła II jednoznacznie określają główne tematy podejmowanych dyskusji - absolutne zło aborcji, powinność sprzeciwu sumienia wobec niegodziwego prawa cywilnego, zakaz dyskryminacji ze względu na sprzeciw sumienia, jak również problem współdziałania w złu".

Episkopat podkreśla, że to jest też urzędowe nauczanie Kościoła.

"Musimy przestrzegać dziedzictwa JPII"

Zdaniem hierarchów Kościół w Polsce jest "szczególnie zobowiązany do wiernego przestrzegania dziedzictwa św. Jana Pawła II. Nie można pogodzić tego nauczania z działaniami 'kultury śmierci' dokonywanymi wprost lub przez czynne współdziałanie, ale także przez popieranie intencji sprawców zła, czy też dyskryminowanie osób broniących Ewangelii życia".

Prof. Chazan, dyrektor szpitala Świętej Rodziny, straci pracę po kontroli przeprowadzonej w jego placówce. Kontrolerzy stwierdzili m.in. nieprawidłowości w prowadzeniu dokumentacji medycznej. W placówce Chazana nie poinformowano też pacjentki o granicznym terminie wykonania zabiegu aborcji, przez co nie miała możliwości poddania się zabiegowi.

Więcej o: