Janusz Korwin-Mikke jednym z najbogatszych europosłów. Same jego nieruchomości są warte...

Około 9,7 mln zł są warte nieruchomości europosła Janusza Korwin-Mikkego, prezesa KNP. Tak wynika z jego oświadczenia majątkowego opublikowanego na stronie Sejmu. Na stronie są już dostępne oświadczenia niemal wszystkich polskich europosłów.

Janusz Korwin-Mikke jest właścicielem siedmiu działek i współwłaścicielem jednej. Wartość najtańszej wynosi 100 tys. zł, najdroższa jest zaś warta aż 4,5 mln zł. Do tego doliczyć trzeba dom o powierzchni 130 m kw. oraz 40-metrowe mieszkanie. Są one warte, odpowiednio, 800 i 350 tys. zł. Oszczędności Korwin-Mikkego wynoszą 25 tys. zł.

korwinkorwin Fot. sejm.gov.pl

 

Fragment oświadczenia Janusza Korwin-Mikkego. Fot. sejm.gov.pl

Fotyga nie ma oszczędności, Rosati posiada bmw i audi

Wszystkie te kwoty znajdziemy w oświadczeniu majątkowym posła, które zostało opublikowane na stronie polskiego Sejmu wraz z oświadczeniami innych europarlamentarzystów. Jak dotąd na stronie nie pojawiły się jeszcze oświadczenia Michał Boniego, Jerzego Buzka, Jarosława Wałęsy, Danuty Jazłowieckiej (wszyscy z PO), Adama Gierka z SLD i Czesława Siekierskiego z PSL.

Zapoznać już można się jednak z oświadczeniem europosłanki PiS Anny Fotygi. Europosłanka nie ma oszczędności, ale wraz z mężem jest właścicielką nieruchomości o powierzchni (wraz z dobudówką) 152 m kw. Fotyga wzięła też w jednym z banków kredyt w wysokości 15 tys. zł.

fotygafotyga Fot. sejm.gov.pl

 

Fragment oświadczenia Anny Fotygi. Fot. sejm.gov.pl

Dariusz Rosati z PO dysponuje oszczędnościami w wysokości 550 tys. zł, 2 tys. euro, 100 dolarów i 100 franków szwajcarskich. Jest w posiadaniu m.in. gospodarstwa rolnego o powierzchni 1,5 ha i wartości 550 tys. zł. Polityk ma dwa samochody - BMW X5 z 2007 r. i Audi A4 z 2003 r.

rosatirosati Fot. sejm.gov.pl

 

Fragment oświadczenia Dariusza Rosatiego. Fot. sejm.gov.pl

Podawanie nieprawdy jest karalne

Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku odrębnego oraz objętego małżeńską wspólnością majątkową. Zawiera m.in. informacje o zasobach pieniężnych, nieruchomościach, udziałach i akcjach w spółkach handlowych, o prowadzonej działalności gospodarczej i stanowiskach zajmowanych w spółkach handlowych, dochodach osiąganych z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej, mieniu ruchomym o wartości powyżej 10 tys. zł i kredytach oraz pożyczkach powyżej 10 tys. zł.

Informacje zawarte w oświadczeniu o stanie majątkowym są jawne, z wyłączeniem informacji o adresie zamieszkania posła albo senatora oraz o miejscu położenia posiadanych przez nich nieruchomości. Jawne informacje zawarte w oświadczeniu o stanie majątkowym publikowane są w formie elektronicznej.

Oświadczenie o stanie majątkowym przechowuje się przez 6 lat. Podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy w oświadczeniu o stanie majątkowym podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Ze oświadczeniami majątkowymi polskich europosłów można się dokładniej zapoznać na stronie Sejmu >>>

Chcesz na bieżąco dowiadywać się o najnowszych wydarzeniach? Ściągnij naszą aplikację Gazeta.pl LIVE na Androida | Windows Phone | iOS

Więcej o: