Polacy w komisjach Parlamentu Europejskiego. Oto pełna lista nazwisk. Czym będą się zajmować nasi europosłowie?

Jerzy Buzek - przemysł i badania naukowe, Janusz Korwin-Mikke - zagranica, Bogdan Wenta - kultura. Oto pełna lista nazwisk polskich europarlamentarzystów z podziałem na komisje, w których będą zasiadać.

W Parlamencie Europejskim zasiada 50 polskich europosłów i europosłanek. Troje z nich będzie przewodniczyć komisjom, w których zasiadają, troje piastować będzie funkcje wiceprzewodniczących. Czym zajmować się będą pozostali? Oto opublikowana przez Parlament Europejski pełna lista nazwisk z podziałem na konkretne komisje.

AFET - sprawy zagraniczne

 

Jacek Saryusz-Wolski, PO

 

Anna Fotyga, PiS

 

Ryszard Legutko, PiS

 

Janusz Korwin-Mikke, KNP

DEVE - Rozwój

 

Bogdan Wenta, PO

 

Karol Karski, PiS

INTA - Handel Międzynarodowy

 

Adam Szejnfeld, PO

 

Kosma Złotowski, PiS

BUDG - Budżet

 

Jan Olbrycht, PO

 

Ryszard Czarnecki, PiS

 

Stanisław Żółtek, KNP

CONT - Kontrola Budżetowa

 

Bogusław Liberadzki, SLD

 

Ryszard Czarnecki, PiS

LIBE - Wolności Obywatelskie, Sprawiedliwość i Sprawy Wewnętrzne

 

Michał Boni, PO

 

Barbara Kudrycka (wiceprzewodnicząca), PO

SEDE - Bezpieczeństwo i obrona

 

Jerzy Buzek, PO

 

Janusz Zemke, SLD

 

Anna Fotyga, PiS

 

Marek Jurek, PiS

ECON - Sprawy Gospodarcze i Monetarne

 

Danuta Huebner, PO

 

Dariusz Rosati, PO

 

Stanisław Ożóg, PiS

 

Michał Marusik, KNP

EMPL - Zatrudnienie i sprawy socjalne

 

Danuta Jazłowiecka (wiceprzewodnicząca), PO

 

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, PO

 

Marek Plura, PO

 

Zdzisław Krasnodębski, PiS

ENVI - Ochrona Środowiska Naturalnego, Zdrowie Publiczne i Bezpieczeństwo Żywności

 

Andrzej Grzyb, PSL

 

Ryszard Legutko, PiS

 

Bolesław Piecha, PiS

 

Jadwiga Wiśniewska, PiS

ITRE - Przemysł, Badania Naukowe i Energia

 

Jerzy Buzek (przewodniczący), PO

 

Janusz Lewandowski, PO

 

Adam Gierek, SLD

 

Marek Gróbarczyk, PiS

 

Dawid Jackiewicz, PiS

IMCO - Rynek Wewnętrzny i Ochrona Konsumentów

 

Róża Thun, PO

 

Robert Iwaszkiewicz, KNP

TRAN - Transport i Turystyka

 

Elżbieta Łukacijewska, PO

 

Bogusław Liberadzki, SLD

 

Janusz Zemke, SLD

 

Mirosław Piotrowski, PiS

 

Tomasz Poręba, PiS

REGI - Rozwój Regionalny

 

Krzysztof Hetman, PSL

 

Stanisław Ożóg, PiS

 

Mirosław Piotrowski, PiS

AGRI - Rolnictwo i Rozwój Wsi

 

Jarosław Kalinowski, PSL

 

Czesław Siekierski (przewodniczący), PSL

 

Beata Gosiewska, PiS

 

Zbigniew Kuźmiuk, PiS

 

Janusz Wojciechowski, PSL

PECH - Rybołówstwo

 

Jarosław Wałęsa (wiceprzewodniczący), PO

CULT - Kultura i Edukacja

 

Bogdan Wenta, PO

 

Bogdan Zdrojewski, PO

 

Krystyna Łybacka, SLD

JURI - Prawo

 

Tadeusz Zwiefka, PO

 

Lidia Geringer de Oedenberg, SLD

 

Andrzej Duda, PiS

AFCO - Sprawy Konstytucyjne

 

Danuta Huebner (przewodnicząca), PO

 

Jacek Saryusz-Wolski, PO

 

Kazimierz Michał Ujazdowski, PiS

FEMM - Prawa Kobiet i Równouprawnienie

 

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, PO

 

Jadwiga Wiśniewska, PiS

PETI - Petycje

 

Jarosław Wałęsa, PO

 

Lidia Geringer de Oedenberg, SLD

 

Julia Pitera, PO

DROI - Prawa Człowieka

 

Andrzej Grzyb, PSL

 

Karol Karski, PiS

Chcesz wiedzieć więcej i szybciej? Ściągnij naszą aplikację Gazeta.pl LIVE na Androida | Windows Phone | iOS

Więcej o: