''Deklaracja wiary lekarzy ogranicza prawa pacjenta. To jest nierzetelne i niemoralne'' - prof. Łętowska w TOK FM

- Aprobuję myśl, że lekarz może odmówić wykonania pewnych procedur medycznych, ale ma obowiązek, skoro służba zdrowia jest finansowana ze środków publicznych, wskazać, gdzie dana procedura medyczna może być wykonana. Polska zgodnie z preambułą konstytucyjną ma traktować jednakowo, na równym poziomie, osoby, które wyznają różne światopoglądy - mówiła w TOK FM prof. Ewa Łętowska.

- Wolność sumienia jest wartością konstytucyjną. Gwarancją tej wolności dla lekarza jest klauzula sumienia. Ale nie może być tak, że ta jego poszerzona wolność sumienia będzie zabierać komuś inne prawa konstytucyjne, czyli prawa do ochrony zdrowia. Konieczne jest wypośrodkowanie interesów. Teraz redukujemy do zera konstytucyjne prawa pacjenta. To jest nierzetelne, niemoralne i ogranicza prawa pacjenta w sposób drastycznie nieproporcjonalny - tłumaczyła prof. Łętowska.

- Swoboda sumienia dotyczy indywidualnej osoby, nie ma czegoś takiego jak klauzula szpitala. Szpital, w którym wszyscy lekarze korzystają ze swobody sumienia, nie może uzyskać kontraktu z NFZ - dodała prof. Łętowska w rozmowie z Jakubem Janiszewskim.

Więcej o: