Korwin-Mikke chce obalić republikę? Jest doniesienie do prokuratury. "Niech się tam tłumaczy, nie w telewizji"

Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez Janusza Korwin-Mikkego poprzez nawoływanie do obalenia ustroju demokratycznego i odebrania praw wyborczych kobietom złożył do Prokuratury Rejonowej w Otwocku Leszek Jażdżewski z Liberte - dowiaduje się TOK FM.

W czasie kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego Janusz Korwin-Mikke mówił m.in., że Nowa Prawica chce obalić III RP i w to miejsce wprowadzić Państwo Polskie. Przed eurowyborami Korwin-Mikke podtrzymał też swoje stanowisko sprzed czterech lat mówiące o tym, że kobiety nie powinny mieć prawa głosu.

Teraz Leszek Jażdżewski, politolog i publicysta, złożył zawiadomienie do prokuratury. Jażdżewski powołuje się na art. 127 § 2. Kodeksu karnego, mówiący o tym, że "kto, mając na celu pozbawienie niepodległości, oderwanie części obszaru lub zmianę przemocą konstytucyjnego ustroju Rzeczypospolitej Polskiej, podejmuje w porozumieniu z innymi osobami działalność zmierzającą bezpośrednio do urzeczywistnienia tego celu, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 10, karze 25 lat pozbawienia wolności albo karze dożywotniego pozbawienia wolności. § 2. Kto czyni przygotowania do popełnienia przestępstwa określonego w § 1, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.

Łamanie Konstytucji

- Pora, żeby z tych zapowiedzi, po tym kiedy Korwin odniósł sukces wyborczy, tłumaczył się już nie w gazetach i telewizji, a przed polską prokuraturą; jakimi metodami chce obalić ustrój, ponieważ według polskiego Kodeksu karnego jest to przestępstwo - mówi Jażdżewski.

Podkreśla on, że nawoływanie do obalenia demokracji jest złamaniem art. 2 Konstytucji RP ("Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej") i art. 4 Konstytucji RP ("Władza zwierzchnia w Rzeczpospolitej Polskiej należy do Narodu"), zaś pomysł odebrania praw wyborczych kobietom pogwałceniem art. 32 ("Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne", "Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny") i art. 33 ("Kobieta i mężczyzna w RP mają równe prawa w życiu rodzinnym, politycznym, społecznym i gospodarczym").

W uzasadnieniu zawiadomienia do prokuratury Leszek Jażdżewski pisze:

"Celem przeprowadzenia powyższych przestępstw na ustroju Rzeczpospolitej powołał do istnienia organizację Kongres Nowej Prawicy. Przekroczenie progu wyborczego w wyborach do Parlamentu Europejskiego pozwala domniemywać, że wcześniejsze zapowiedzi pozostające w sferze political fiction należy potraktować całkowicie poważnie i zbadać przy użyciu jakich metod Janusz Korwin-Mikke zamierza przeprowadzić obalenie demokracji oraz odebranie praw wyborczych przeszło połowie lub też wszystkim obywatelom. Istnieje spore prawdopodobieństwo, że bez użycia przemocy nie będzie to możliwe".

Więcej o: