Abp Hoser do lekarzy: Podpisujcie "Deklarację wiary". A w niej: "ludzkie życie będące darem Boga jest nietykalne..."

"Deklaracja wiary", o której podpisanie zaapelował do lekarzy Hoser, głosi m.in., że "ludzkie ciało i życie będące darem Boga są święte i nietykalne od poczęcia do naturalnej śmierci".

Podpisywanie "Deklaracji wiary" jest akcją prowadzoną przez Wandę Półtawską. - To jest testament Jana Pawła II, który takiej deklaracji, zwłaszcza od świata lekarskiego, oczekiwał - podkreślił abp Hoser. Ma być to "Deklaracja wiary" - "wotum wdzięczności za kanonizację Jana Pawła II". Podpisując "Deklarację", lekarze i studenci medycyny zobowiązują się do wierności Bogu i chrześcijańskiemu sumieniu.

Abp Hoser, mówiąc o dr Wandzie Półtawskiej i jej wkładzie w papieskie nauczanie, stwierdził: - Jest ona współautorką wielu inicjatyw i dzieł Jana Pawła II, w tym m.in., gdy pomagał papieżowi Pawłowi VI w redakcji encykliki 'Humanae Vitae', gdy zakładał w Polsce duszpasterstwo rodzin, w czasie gdy tworzył w Krakowie Instytut Nauk nad Rodziną.

Więcej o: