Niemcy: wstrząsający raport. Więcej osób traci życie w wyniku błędów medycznych niż na drogach

Według nowej pracy badawczej w Niemczech więcej ludzi umiera w szpitalach wskutek błędów lekarskich niż w wypadkach drogowych. Eksperci wzywają do zreformowania szpitalnictwa.

Kasa chorych AOK przedstawiła Raport 2014, w którym uwypukla problematykę błędów lekarskich. Wynika z niego, że błędy lekarskie zdarzają się raz na sto terapii i że wskutek błędu lekarza umiera jeden pacjent na tysiąc.

Oznaczałoby to, że w Niemczech błędy lekarzy są przyczyną 19 tys. zgonów rocznie. To pięć razy więcej niż zgonów na drogach. W ubiegłym roku odnotowano według wstępnych wyliczeń ok. 3300 zabitych w wypadkach drogowych. Dla porównania - według szacunków Instytutu Zdrowia Publicznego UJ w Polsce wskutek błędów w sztuce lekarskiej umiera do 23 tys. pacjentów rocznie.

WidO, instytut naukowy AOK, zanalizował na potrzeby dorocznego raportu zarówno dostępne dane z urzędu statystycznego, jak również własne.

Brak rozmów, szkodliwe produkty medyczne

Błędy lekarzy to według instytutu WidO błędy, które dadzą się przyporządkować pojedynczym osobom, takim jak lekarze czy personel pielęgniarski. Do tego dochodzą jeszcze "niepożądane okoliczności". Instytut rozumie pod tym pojęciem sytuacje, które powstają wskutek nieefektywności systemu, na przykład wskutek braku higieny czy też czasu na rozmowy z pacjentami. Współautor pracy, profesor Max Geraedts, ocenia, że "niepożądane okoliczności" występują podczas 5-10 proc. terapii w szpitalu. Dodaje, że połowy z nich można by uniknąć.

Poza błędami związanymi z podaniem niewłaściwych leków do pojawienia się "niepożądanych okoliczności" przyczyniają się również szkodliwe produkty medyczne i brak uzgodnień między personelem szpitali.

Potrzeba zwiększenia liczby pracowników

AOK i WidO żądają systematycznego ewidencjonowania błędów lekarzy i informowania o nich, żeby personel medyczny mógł wyciągać z nich wnioski na przyszłość. Powszechne wprowadzenie elektronicznych systemów przepisywania leków mogłoby pomóc wyeliminować niejeden błąd w zakresie podawania leków.

- AOK życzyłaby sobie, żeby upubliczniano również informacje o jakości usług medycznych w klinikach, tak aby pacjenci mogli sobie wybrać odpowiedni szpital przed poddaniem się operacji - podkreśla dyrektor instytutu WidO Juergen Klauber.

Głównym problemem jest też według AOK to, że wiele szpitali oferuje dokonywanie skomplikowanych zabiegów operacyjnych, mimo że nie dysponuje odpowiednim know-how.

Obecne warunki pracy w szpitalach nie sprzyjają unikaniu błędów. Wielu lekarzy jest przeciążonych pracą na zmiany. Ekspert ds. zdrowia Hilde Mattheis z SPD zapowiedziała nową ofensywę jakości. Ale "bez zwiększenia liczby pracowników to się nie powiedzie" - dodała.

Dziesiątki tysięcy pacjentów rokrocznie składają skargi, podejrzewając lekarzy o popełnienie błędu czy też zastosowanie niewłaściwej terapii.

Artykuł pochodzi z serwisu ''Deutsche Welle''

Więcej o: