"Tygodnik Powszechny" demaskuje Perły Medycyny. "Prestiżową" nagrodę można sobie kupić

"Tygodnik Powszechny" w najnowszym numerze opisuje praktykę zdobywania certyfikatów i wyróżnień przez szpitale i stacje pogotowia. Perły Medycyny, którymi szczycą się placówki medyczne, to wyróżnienie kupione w ramach "pakietu promocyjnego". Koszt? Zależnie od liczby Pereł - nawet 10 tys. zł.

"Tygodnik Powszechny" pochyla się nad zasadami przyznawania certyfikatów i nagród. Na przykładzie Pereł Medycyny pokazuje, że zdobycie nagrody o prestiżowej nazwie nie wymaga wysokiej jakości usług, tylko przelewu na konto pewnej firmy.

Jest przelew, jest nagroda

"Organizator zobowiązuje się w ramach pakietu promocyjnego: (...) zapewnić uzyskanie nagrody w konkursie w postaci złotej, srebrnej lub brązowej statuetki Perła Eskulapa 2013, zapewnić Uczestnikowi wyróżnienie w konkursie w postaci dyplomu" - "TP" dotarło do zapisów umów, którą podpisują szpitale z firmą, która konkurs organizuje.

Warunkiem udziału w konkursie jest zapis, że uczestnik pokryje koszty "pakietu promocyjnego" w wysokości 8,6 tys. zł netto, czyli 10 578 zł brutto.

Jak wylicza "Tygodnik Powszechny", nagrodę Perły Medycyny tylko w ubiegłym roku odebrało 65 placówek medycznych z całego kraju. Niektóre zgarniały wyróżnienia w kilku kategoriach.

Dyrektorzy nagrodzonych placówek z tygodnikiem rozmawiali niechętnie, ale przyznawali, że płacili "opłaty manipulacyjne" przy okazji udziału w konkursie. Ewa Książek-Bator, dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku, mówi gazecie: - Nie widzę tego jako kupowania nagrody. Wiele konkursów jest tak skonstruowanych, że dokonuje się opłaty za wykonanie pracy oceny. Jeśli konkurs byłby lipny, to wszystkie dziedziny i pokazane ich osiągnięcia musiałyby być wymyślone - a tak nie jest.

Patroni już nie patronują

Na stronie internetowej Pereł jako patroni figurują poważne instytucje - jak Polskie Towarzystwo Lekarskie, Polskie Towarzystwo Stomatologiczne, Polskie Towarzystwo Dermatologiczne. Dopytywane jednak o wspieranie "nagród" przyznają, że z patronatów się wycofały jakiś czas temu. Lub rozmawiać nie chcą wcale.

Na stronie internetowej wyróżnienia czytamy, że "Ogólnopolski Konkurs Medyczny PERŁY MEDYCYNY to wydarzenie niezwykle cenione wśród podmiotów działających w branży medycznej. Już od 7 lat Kapituła Konkursu nagradza prestiżowymi statuetkami tych, którzy potrafią efektywnie konkurować w zmiennym otoczeniu". Zachęca również do udziały w konkursie, co ma być kreowaniem wizerunku, promocją i reklamą. "Dołącz do elitarnego grona Laureatów".

Kupić można więcej wyróżnień

Firma, która przyznaje Perły, nie specjalizuje się tylko w medycynie. Wręcza inne tytuły - Orły Polskiego Budownictwa, Samorząd Przyjazny Przedsiębiorczości, Gmina Atrakcyjna Turystycznie. - We wszystkich otrzymanie statuetki wiąże się z wykupieniem "pakietu promocyjnego", przy czym organizator enigmatycznie uprzedza, że pieniądze "zapewniają możliwość" wygranej. Można startować w programie Rzetelni. Trwają już zapisy na 2014 r. Rzetelność na poziomie regionalnym kosztuje 4700 zł netto, na poziomie ogólnopolskim 8700 zł netto, na poziomie europejskim 12,7 tys. zł netto - pisze "TP".

Cały artykuł w najnowszym wydaniu "Tygodnika Powszechnego" .