Naruszenia w więzieniach, brak transparentności, ustawa o przestępcach - Polska w raporcie Human Rights Watch 2014

"Gdy powstał ten raport, trwały właśnie prace nad ustawą o izolowaniu groźnych recydywistów. Istnieje obawa, że może stać się narzędziem pozwalającym decydować o nieograniczonym przetrzymywaniu skazanych, którzy odbyli już swoje wyroki? - czytamy we fragmencie poświęconym Polsce w opublikowanym właśnie raporcie Human Rights Watch 2014. Autorzy zwracają również uwagę na brak transparentności śledztwa ws. domniemanych więzień CIA w Polsce i na inne naruszenia w polskich więzieniach.

Organizacja Human Rights Watch stojąca na staży przestrzegania praw człowieka na świecie opublikowała właśnie swój coroczny raport. Kilka akapitów poświęcono w nim również Polsce.

"W toczącym się od pięciu lat śledztwie ws. domniemanych więzień CIA w Polsce nadal brak transparentności. W listopadzie Polska otrzymała kolejne ponaglenie, by zakończyć śledztwo w tej sprawie w rozsądnym czasie" - czytamy we fragmencie poświęconym Polsce. Autorzy przypominają, że w tym roku zgłosiła się już trzecia domniemana ofiara w tej sprawie. Chodzi o Jemeńczyka, któremu został przyznany status ofiary w związku z naruszeniami praw człowieka.

Sparaliżowany więzień bez opieki

Raport HRW przypomina też wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, który w lutym stwierdził, że doszło do złamania zakazu nieludzkiego lub poniżającego traktowania w stosunku do sparaliżowanego więźnia. Zakład karny, w którym przebywał skarżący, nie zapewniał mu odpowiedniej opieki medycznej, co skazało go na całkowitą zależność od współwięźniów.

"Gdy powstał ten raport, trwały właśnie prace nad ustawą o izolowaniu recydywistów, którzy stanowią zagrożenie dla zdrowia, życia czy bezpieczeństwa innych. Istnieje obawa, iż mimo odpowiednich zapisów w ustawie może ona stać się narzędziem pozwalającym decydować o nieograniczonym przetrzymywaniu skazanych, którzy odbyli już swoje wyroki" - kończą fragment poświęcony Polsce twórcy raportu.

Dyskryminacja i nietolerancja w Europie

Choć zarzuty HRW są ewidentnie poważne, Polska nie wypada najgorzej na tle całej Unii Europejskiej. Wspólnocie raport wytyka przede wszystkim problemy związane z brakiem tolerancji i dyskryminacją oraz łamanie praw imigrantów i uchodźców.

"World Report 2014" to już 24. roczne podsumowanie działań związanych z prawami człowieka na całym świecie przygotowane przez Human Rights Watch. Twórcy raportu przestawiają najważniejsze wydarzenia z ponad 90 krajów.

Cały raport dostępny na stronie Human Rights Watch >>