"Solidarność" idzie na wojnę z gender. "Niedopuszczalne jest wykorzystywanie oświaty do szerzenia szkodliwych treści"

Kościół zdobył ważnego sojusznika w walce z ideologią gender. Oświatowa "Solidarność" zaapelowała do rad pedagogicznych, "by nie wyrażały zgody na wprowadzanie w szkołach i placówkach oświatowych zajęć promujących ideologię gender". "S" ostrzega, że "brak pewności tożsamości płciowej u dzieci poniżej 11. roku życia" może doprowadzić do "nieusuwalnych obciążeń psychiki traumatycznymi zaburzeniami".

Związkowcy z Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania "Solidarności" protestują przeciwko wprowadzaniu do przedszkoli i szkół "szkodliwych treści promujących ideologię gender".

"Zagrożenia te potwierdzają wyniki badań, przeprowadzonych m.in. na Uniwersytecie Harvarda, które wykazały, że brak pewności tożsamości płciowej u dzieci poniżej 11. roku życia zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia nieprawidłowości w ich rozwoju seksualnym, psychicznym i fizycznym i może doprowadzić do nieusuwalnych obciążeń psychiki traumatycznymi zaburzeniami" - napisano w specjalnym komunikacie.

"S" apeluje do rad pedagogicznych, aby nie wyrażały zgody na wprowadzanie do placówek oświatowych "zajęć promujących ideologię gender".

"Solidarność" to kolejny - po prawicowych politykach i mediach - sojusznik Kościoła katolickiego w wojnie z gender.

Nie zapominajmy o wolności

W sprawie gender głos zabrała też minister nauki i szkolnictwa wyższego. Lena Kolarska-Bobińska popiera "otwartość badań naukowych i dociekań zostawiając pełną swobodę krytyki naukowej powstających teorii". Bo tylko to, jak napisała szefowa resortu nauki i szkolnictwa wyższego w specjalnym komunikacie, "pozwala na nieskrępowany rozwój myśli nad istotnymi zjawiskami społecznymi".

Min. Kolarska-Bobińska nie ma wątpliwości, że "barierę przed ideologizacją nauki stanowi metodologia, sprawdzalność stawianych tez oraz ocena niezależnych środowisk naukowych". Dlatego ona i jej ministerstwo wspierać będą "wszystkie elementy polityki równości płci, do których odwołują się europejskie programy operacyjne i nowy program ramowy Horyzont 2020".

"Gender jest jak mafia!" - ostrzega posłanka Beata Kempa>>

Więcej o: