"Fronda": WOŚP przeznacza tylko 54 proc. pieniędzy na pomoc. WOŚP: Wydajemy 100 proc. Mamy dowody

"WOŚP przeznacza 54 proc. zebranych pieniędzy na cele charytatywne" - czytamy na stronie "Frondy". "Co dzieje się z resztą pieniędzy?" - pyta autor. "Do czerwca rozliczamy 100 proc. zebranych pieniędzy. Mamy na to zgodę Ministerstwa" - podaje Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, pokazując sprawozdania finansowe.

"W 2009 roku zebrano 54 mln zł, z czego na pomoc opisaną w statucie fundacji przeznaczono 28,9 mln. Innymi słowy na realny zakup sprzętu wydano 54 proc. zebranych pieniędzy" - cytuje wpis z portalu Polonia Christiana internauta Philo. Tytuł tekstu brzmi: "Caritas vs WOŚP: Szokujące dane!" Czy na pewno są takie szokujące?

Rozliczenie trwa półtora roku

"Cykl rozliczenia danego Finału trwa ok. 1,5 roku, gdyż tyle czasu potrzeba na rozpoznanie potrzeb szpitali, zakup sprzętu, dostarczenie go do szpitali, podpisanie kontraktów i przeszkolenie kadry" - czytamy na stronie fundacji WOŚP - "Całkowite rozliczenie zebranych środków możliwe jest dopiero w czerwcu, na co Fundacja uzyskała zgodę Ministerstwa".

Skoro rozliczenie trwa półtora roku, dlaczego na stronie Orkiestry pojawiają się sprawozdania, w których podaje się, że wykorzystano zaledwie 54 proc. kwoty ze zbiórki ? Fundację zobowiązują do tego przepisy podatkowe, w związku z czym mogą się w nich zawierać wyłącznie informacje dotyczące działań zrealizowanych przez 12 miesięcy. Bilansy roczne nie pokrywają się przez to ze sprawozdaniami sporządzanymi w czerwcu. Gdyby WOŚP postępował w tej kwestii niezgodnie z prawem, oznaczałoby to kłopoty ze strony Urzędu Skarbowego.

2009: 40,7 miliona na pomoc

Na Frondzie czytamy, że w 2009 Orkiestra zebrała 54 mln zł. W rzeczywistości było to 40,5 mln zł . Reszta pieniędzy pochodziła z innych źródeł (z czego ponad 1,5 mln zł stanowiły odsetki) i przeznaczono ją m.in. na działalność operacyjną. Tymczasem pieniądze ze zbiórki zostały w całości przeznaczone na cele statutowe.

Na zakup aparatury do wczesnego wykrywania nowotworów u dzieci wydano 26,1 mln zł, na zakup sprzętu rehabilitacyjnego 1,7 mln, na prowadzenie programu Ratujemy i Uczymy Ratować 2,4 mln, na zakup urządzeń okulistycznych 600 tys., na pompy insulinowe 91 tys., na program nieinwazyjnego wspomagania oddychania u noworodków 3,2 mln, na powszechne badania słuchu u noworodków 6,2 mln oraz 454 tys. zł na zakup sprzętu medycznego dla oddziałów pediatrycznych.

Dokładna kwota przeznaczona na wszystkie programy wyniosła 40 mln 731 tys. zł. Oznacza to, że WOŚP przeznaczyła na cele statutowe więcej, niż zebrała podczas finału w 2009 roku.

95 proc. na cele charytatywne

W sprawozdaniu finansowym z 2012 roku czytamy, że Orkiestra zebrała 50,6 mln zł. Na sprzęt dla kliniki Budzik wydała 2 mln, na zakup sprzętu dla oddziałów neonatologicznych i pediatrycznych 33,7 mln, na zakup sprzętu w ramach Programów Medycznych oraz Programu Edukacyjnego "Ratujemy i Uczymy Ratować" - 12,3 mln. Koszt przeprowadzenia zbiórki wyniósł 2,6 mln zł. Oznacza to, że na cele charytatywne przeznaczono 95 proc. zebranych pieniędzy.

Zobacz wideo

Dlaczego w sprawozdaniu nie uwzględniono kosztów prowadzenia fundacji? Ponieważ nie są one pokrywane ze środków pochodzących ze zbiórki. "Na tego typu koszty Fundacja pozyskuje sponsorów, przeznacza środki z darowizn otrzymanych w ciągu roku, a także z odsetek od lokat bankowych" - czytamy na stronie Orkiestry. Na koszty składają się m.in. wynagrodzenia, utrzymanie biura i środków transportu, usługi bankowe i prawne oraz zużycie energii. "Koszty administrowania biura staramy się utrzymywać na jak najniższym poziomie" - podkreśla WOŚP.

"Myślmy, mości panie!"

Na Frondzie czytamy, że "Fundacja wykazuje dochód w wysokości 14 mln zł i oczywiście część środków zostaje przekazana na zorganizowanie przystanku demoralizacji - Przystanku Woodstock. Wszystko dostępne jest na oficjalnej stronie". Tymczasem na oficjalnej stronie WOŚP znajdujemy oświadczenie, według którego koszty organizacji Finału oraz Przystanku Woodstock nie są pokrywane ze środków pochodzących ze zbiórki. Dochód, o którym wspomina Fronda, to darowizny i wpłaty sponsorów.

"Tego chyba nie warto tłumaczyć, czy opisywać jakimś dodatkowym komentarzem. Oficjalne dane mówią same za siebie. Innymi słowy: myślmy, myślmy, mości panie!" - kończy swój wpis na Frondzie Philo. Trudno nie zgodzić się z tym apelem. Pozostaje nam tylko ubolewać, że w tym konkretnym przypadku myślenia zabrakło.

Chcesz wiedzieć więcej i szybciej? Ściągnij naszą aplikację Gazeta.pl LIVE! Tutaj znajdziesz wersję na telefony z Androidem >>> A tutaj wersję na Windows Phone >>>

Więcej o: