Bp Libera na politechnice: "To my - duchowieństwo i ludzie nauki - często komplikujemy istotę Boga"

Ludzie często niepotrzebnie komplikują istotę Boga - twierdzi biskup Libera. Podczas spotkania świątecznego ze środowiskiem naukowym i studenckim płockiej filii Politechniki Warszawskiej stwierdził, że "To my - duchowieństwo i ludzie nauki, często komplikujemy istotę Boga".

W spotkaniu uczestniczyła kadra naukowa najstarszej świeckiej uczelni wyższej w mieście oraz przedstawiciele samorządu studenckiego. Biskup Piotr Libera wspomniał jedną z pielgrzymek i mszy w Betlejem. - To proste i ubogie miejsca, bo taki też jest Bóg - prosty, ubogi, dostępny dla wszystkich. To my - duchowieństwo i ludzie nauki, często komplikujemy istotę Boga - stwierdzał hierarcha.

Poza tym bp Libera życzył gospodarzom dalszego rozwoju uczelni i sukcesów na płaszczyźnie naukowej. W spotkaniu świątecznym na Politechnice Warszawskiej w Płocku wzięli udział dziekani poszczególnych wydziałów, wykładowcy, przedstawiciele samorządu studenckiego oraz chór i zespół pieśni i tańca, funkcjonujący w ramach uczelni.