''Młodzieżówki feministyczne demoralizują dzieci''. Akcja ''STOP seksualizacji naszych dzieci'' z poparciem Kościoła

12 stycznia w parafiach, podległych kurii we Wrocławiu, mają odbyć się specjalne wykłady pod hasłem "Stop seksualizacji naszych dzieci". Wg pomysłodawców akcji "agresywna seksualizacja jest jedną z najbardziej agresywnych dróg walki z Kościołem". "Do szkół wprowadza się przedmiot Wychowanie Obywatelskie z elementami równości płci, młodzieżówki feministyczne demoralizują młodzież na dodatkowych warsztatach" - ostrzegają.

Dolnośląska kuria czynnie wspiera akcję "STOP seksualizacji naszych dzieci", prowadzoną przez "Stowarzyszenie Zdrowa Rodzina". W parafiach mają być organizowane spotkania, prelekcje, a w styczniu specjalne msze.

Kampania - czytamy w specjalnym liście podpisanym przez wikariusza generalnego - "ma na celu ostrzeżenie wiernych w Archidiecezji Wrocławskiej o zagrożeniu, jakie dla dzieci i młodzieży stanowi ideologia GENDER oraz związana z nią seksualizacja najmłodszego pokolenia".

Realne zagrożenia

"Agresywna seksualizacja" dzieci i młodzieży stoi, według autorów listu, "w sprzeczności z ewangelizacją", jaką Kościół prowadzi "w ramach pracy parafialnej". Dlatego o związanych z tym zagrożeniach organizatorzy akcji - i kuria - chcą informować rodziców i nauczycieli.

"Tylko szeroki protest społeczny może zatrzymać wprowadzenie ideologii GENDER do polskich szkół. Już w tej chwili w naszym kraju istnieją przedszkola "równościowe" (5 na terenie Dolnego Śląska), do szkół wprowadza się przedmiot Wychowanie Obywatelskie z elementami równości płci (pojętej w formie genderowskiej), młodzieżówki feministyczne demoralizują młodzież na dodatkowych warsztatach przeprowadzanych w szkołach, a uczelnie wyższe promują ideologię GENDER, formując nowe pokolenie pedagogów według tej ideologii" - czytamy w liście do proboszczów.

Plan walki

Dolnośląska kuria prosi duchownych o pomoc w promocji akcji, którą popierają m.in. europoseł PiS prof. Ryszard Legutko i muzyk Darek Malejonek. W pierwszą niedzielę 2014 roku informacja o akcji ma być przedstawiona podczas każdej mszy. A 12 stycznia zaleca się "zaproszenie w trakcie ogłoszeń po każdej Mszy Świętej na spotkanie do salek na wykład".

Spotkania skierowane do rodziców, dziadków i wychowawców mają poprowadzić "odpowiednio przygotowane dwuosobowe zespoły osób świeckich". Wykłady mają nie tylko uświadamiać, ale też zmobilizować "do działania na rzecz obrony chrześcijańskich wartości, rodziny oraz niewinności dzieci".

Więcej o: