Sensacja w Kościele katolickim w Niemczech. Sakramenty dla rozwodników

Kościół katolicki w RFN otwiera się przed ludźmi, którzy po rozwodzie powtórnie weszli w związek małżeński. Dopuszcza się ich do wszystkich sakramentów: komunii świętej, chrztu, spowiedzi.

Decyzję archidiecezji fryburskiej o udzielaniu sakramentów osobom, które po rozwodzie ponownie weszły w związek małżeński, uważa się za wyciągnięcie dłoni w kierunku licznej grupy katolików, których dotychczas w Kościele katolickim wykluczano.

O reformy zabiegał papież

Po długoletnich dyskusjach Kościół katolicki w Niemczech chce forsować równe prawa dla ponownie zamężnych i żonatych rozwodników - wynika z zaleceń dla duszpasterzy, wydanych przez archidiecezję Fryburga. Zalecenie to będzie w bieżącym tygodniu rozesłane do parafii i ma posłużyć za sygnał dla Kościoła w całych Niemczech. Fryburg Bryzgowijski jest drugą co do wielkości diecezją w RFN.

Dostęp do komunii świętej i spowiedzi

Celem nowej regulacji jest poprawienie sytuacji katolików, którzy po rozwodzie ponownie zawarli związek małżeński. Generalnie nie będzie już obowiązywał wobec nich zakaz pełnienia funkcji w radzie parafialnej czy zakaz dostępu do sakramentów.

Księża będą więc mogli udzielać im komunii świętej i spowiadać. Rozwodnicy będą mogli także otrzymywać sakrament chrztu, bierzmowania i namaszczenia chorych. Nie przewiduje się jednak udzielania im sakramentu małżeństwa.

O reformy takie zabiegał papież Franciszek i wezwał niemieckich biskupów, by wyciągnęli rękę w kierunku rozwiedzionych katolików, którym odmawiano uczestniczenia w życiu sakramentalnym.

"Kościół nie może sobie pozwolić na wykluczanie tych ludzi"

- Chcemy być otwarci wobec ludzi, których małżeństwo zakończyło się fiaskiem, chcemy ich wysłuchać i ich przyjąć - wyjaśnia ks. dziekan Andreas Moehrle z Fryburga, odpowiedzialny m.in. za duszpasterstwo rozwiedzionych. W obliczu wielkiej liczby rozwodów Kościół nie może sobie pozwolić na wykluczanie tych ludzi - dodał duszpasterz.

Rozwodnikom, którzy ponownie zawarli związek małżeński, będą w przyszłości oferowane rozmowy duszpasterskie, podczas których będą mogli rozpatrywać przyczyny fiaska swojego małżeństwa i kwestie wiary. To będzie podstawą ich powrotu do aktywnego życia w Kościele, wraz z sakramentami.

"Oni przynależą do Kościoła"

- Z jednej strony widzimy, że osoby te czuły się częstokroć izolowane, co powodowało ich cierpienie. Z drugiej strony wiemy, jaka jest nauka Kościoła i jakie obowiązują przepisy prawa kanonicznego - zaznaczył Andreas Moehrle. Obecna reforma tych zasad umożliwi podejście do tych ludzi w duchu pragmatyzmu.

- Oni przynależą do Kościoła - zaznaczył przewodniczący Niemieckiej Konferencji Biskupów, arcybiskup Fryburga Robert Zollitsch na zakończenie jesiennego zgromadzenia episkopatu w Fuldzie pod koniec września br. Chodzi o to, by znaleźć rozwiązanie obejmujące całe kościelne spektrum - dodał.

Artykuł pochodzi z serwisu ''Deutsche Welle''

embed
Więcej o: