Sekretarz KEP: "Prewencja przed nadużyciami seksualnymi...". Rozpoczyna się kurs dla środowisk kościelnych ws. pedofilii

- Obrona i prewencja przed nadużyciami seksualnymi dzieci i młodzieży jest i musi być integralną częścią zaangażowania Kościoła - podkreślił sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski bp Wojciech Polak. Mszą św. pod jego przewodnictwem rozpoczęło się w Krakowie szkolenie dla przedstawicieli różnych instytucji i środowisk kościelnych na temat zapobiegania pedofilii.

Czterdziestoosobowa grupa duchownych i świeckich będzie uczestniczyć przez rok w kursie opracowanym przez ekspertów Centrum Ochrony Dzieci Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie. Bp Polak, który spotkał się z uczestnikami szkolenia, mówił podczas nabożeństwa, iż o zaangażowanie Kościoła na rzecz prewencji "woła nie tylko ta bolesna i nadal krwawiąca rana, jaką są nadużycia seksualne duchownych, ale cała wspólnota wiary, która pragnie zapewnić wszystkim dzieciom i młodzieży prawdziwie bezpieczne i jak najbardziej przejrzyste środowisko wzrostu". - Taka jest podstawowa intencja zmagań Kościoła i takie też zadanie staje przed wami - mówił do uczestników kursu.

W dwóch grupach językowych: angielskiej i włoskiej kształcić się będzie w sumie 40 osób z całej Polski, delegowanych przez biskupów diecezjalnych i przełożonych zakonnych, a także świeccy różnych profesji, m.in. psychologowie, wychowawcy, prawnicy. Wśród księży jest też grupa pracowników sądów kościelnych z różnych diecezji.

"Promocja ochrony dzieci..."

Jak zaznaczył sekretarz generalny Episkopatu Polski - "po mianowaniu koordynatora ds. ochrony dzieci i młodzieży właśnie ta pierwsza edukacyjna inicjatywa, do której jako Kościół w Polsce chcemy się przyłączyć, jest znakiem troski biskupów o zdrowe i bezpieczne środowisko kościelne". - To właśnie prewencja ma się przyczynić do promocji ochrony dzieci i młodzieży przed różnymi formami przemocy i wykorzystania, jakie mogą się pojawić w środowisku kościelnym, ale też i poza nim - mówił.

Zdaniem bp. Polaka rozpoczęty kurs wpisuje się w działanie Kościoła i jego troskę o człowieka, zwłaszcza o dzieci i młodzież. - Otwiera z nadzieją drzwi do tworzenia bezpiecznych środowisk. Powoduje, że z większym zaufaniem możemy spoglądać na naszą wspólnotę, która coraz bardziej świadoma pojawiających się nadużyć i wykroczeń nie tylko nie toleruje zła, stosując zasadę "zero tolerancji", ale buduje, a wręcz obudowuje swoje życie strukturami dobra - dodał.

Kurs, czyli... teologia, prawo kanoniczne, psychologia

Kurs ma charakter interdyscyplinarny, jego uczestnicy zapoznają się z zagadnieniami z zakresu teologii, prawa kanonicznego, psychologii, zarządzania sytuacjami kryzysowymi; zdobędą nie tylko wiedzę w tym zakresie, ale również umiejętności praktyczne.

Obecnie - w formie pilotażu - realizowany jest w 8 krajach świata: Niemczech, Włoszech, Kenii, Ghanie, Argentynie, Ekwadorze, Indiach, Indonezji. Teraz dołączyła również Polska.

Więcej o: