?Rzeczpospolita": CBA sprawdza nieprawidłowości przy zakupie gruntów na A4

Gliwicka prokuratura sprawdza, czy doszło do nieprawidłowości przy kupnie ziemi przy węźle A1 i A4 - ustaliła ?Rzeczpospolita". O podejrzeniach korupcji poinformował związek zawodowy Sierpień '80.

Gminna ziemia stała się bardzo atrakcyjna w związku z budowanym na jej terenach od 2011 r. parkiem biznesowo-przemysłowym - Synergy Park - leżącym przy węźle autostrady Sośnica.

Zastanawiające, że gmina walczy o likwidację kopalni"

Park zlokalizowany jest na terenie gminy Gierałtowice, przy granicy z Gliwicami. Śledztwo gliwickiej prokuratury wszczęto na początku lipca na podstawie materiałów CBA. Biuro zaalarmował związek zawodowy Sierpień '80 z kopalni Sośnica-Makoszowy. Władze Gierałtowic (gmina leży na terenach zasobnych w węgiel kamienny) sprzeciwiają się górniczej eksploatacji, która powoduje szkody górnicze. - Jest zastanawiające, że gmina nie jest zainteresowana utrzymaniem miejsc pracy dla jej mieszkańców, jakie daje kopalnia, a wręcz zaciekle walczy o to, by ją zlikwidować. Zaczęliśmy się zastanawiać, dlaczego tak jest, bo to ewenement. Pozyskaliśmy wiele bulwersujących informacji, które zgłosiliśmy do CBA - tłumaczy Bogusław Ziętek, szef Sierpnia '80.

CBA zbada m.in., czy przekształcenie gruntów rolnych na działki budowlane wiązało się z przyjmowaniem korzyści majątkowych i osobistych. Śledczy analizują też, czy zamówienia publiczne nie były przekazywane osobom mającym rodzinne powiązania z lokalnymi władzami.

Więcej w "Rzeczpospolitej"

Więcej o: