Spis powszechny. W Niemczech żyje mniej ludzi niż zakładano

W Niemczech żyje o prawie półtora miliona ludzi mniej, niż dotychczas zakładano. Jak wynika z danych Narodowego Spisu Powszechnego, Niemcy liczą 80,2 mln mieszkańców i co piąty obywatel ma więcej niż 65 lat.

Po raz pierwszy od zjednoczenia Niemcy dysponują dosyć dokładnymi danymi na temat liczby ludności w całym kraju, w krajach związkowych, miastach i gminach, szczegółami na temat wykształcenia, zatrudnienia i pochodzenia. Ogółem przepytano około 10 mln osób oraz zwrócono się do wszystkich właścicieli domów i mieszkań z prośbą o informacje. Jednak gros danych pochodzi z rejestrów administracyjnych - podał Urząd Statystyczny w Berlinie.

Mniej obcokrajowców

Z najnowszych danych wynika, że w Niemczech żyje około 6,2 mln obcokrajowców. Jest to o 1,1 mln mniej, niż szacowano, oraz około 15 mln osób niebędących rodowitymi Niemcami (18,9 proc. ogółu populacji). Największy ich udział jest w Hamburgu, bo 27,5 procent, natomiast we wschodnich krajach związkowych udział imigrantów nie przekracza pięciu procent.

Zapoznając z pierwszymi wynikami Narodowego Spisu Powszechnego 2011, prezes Federalnego Urzędu Statystycznego Roderich Egeler poinformował w Berlinie, że 92,3 procent spośród 80,2 mln mieszkańców Niemiec posiada niemieckie paszporty, natomiast niecałe 6,2 mln mieszkańców, czyli 7,7 procent, posiadało w maju 2011 roku obywatelstwo innego kraju.

Ilu muzułmanów? Nie wiadomo

Spis Powszechny nie dał odpowiedzi na pytanie, ilu muzułmanów żyje w Niemczech. Według Egelera pytanie o przynależność wyznaniową najczęściej omijali żydzi, muzułmanie, buddyści i hindusi.

Ponieważ prawie co szósty ankietowany (17,4 procent) odmówił odpowiedzi na pytanie dotyczące przynależności wyznaniowej, Urząd Statystyczny nie może przedstawić wiarygodnych danych na ten temat. Liczbę muzułmanów żyjących w Niemczech ocenia się na 4 miliony. Inaczej niż Kościoły chrześcijańskie gminy muzułmańskie nie prowadzą rejestru swych członków.

Z określeniem liczby chrześcijan w Niemczech nie było problemu. Według aktualnych danych, które potwierdzają też rejestry urzędowe, w Niemczech żyje 24,7 mln katolików i 24,3 mln protestantów. 53,2 mln Niemców deklaruje przynależność do Kościołów chrześcijańskich, 4,2 mln obywateli należy do innych wyznań, natomiast 8,3 mln obywateli Niemiec uważa się za ateistów.

Większość Niemców wynajmuje mieszkania

Zaskakujące są wyniki Spisu w zakresie domostw. 9 maja 2011 roku w Niemczech było 41,3 mln mieszkań i domów, czyli pół miliona więcej, niż zakładano. 45,8 procent z nich to mieszkania własnościowe. Większość mieszkańców Niemiec nadal wynajmuje mieszkania.

W maju 2011 roku 34 tysiące osób tej samej płci żyło w zarejestrowanych związkach partnerskich, z czego 40 procent w związkach zawartych między kobietami. W 2011 roku w tych partnerskich rodzinach żyło 5700 dzieci. Praca zawodowa, bezrobocie i struktura wiekowa społeczeństwa

9 maja 2011 roku w Niemczech pracowało prawie 40 mln obywateli; 53,2 procent mężczyzn i 46,8 procent kobiet. Spis Powszechny nie wykazał przy tym szczególnych zmian, jeśli chodzi o strukturę wiekową społeczeństwa. 15,7 procent ludności Niemiec to młodzi w wieku poniżej 18 lat, 42,3 procent jest w wieku od 18 do 49 lat. Udział osób w wieku 50-64 lat wynosi 20,8 procent, natomiast 21,2 procent to osoby powyżej 65 lat.

Artykuł pochodzi z serwisu ''Deutsche Welle''

Więcej o: