Wiara w odwrocie? Maleje liczba osób religijnych na świecie

13 procent mieszkańców świata to zadeklarowani ateiści - wynika z badania WIN/Gallup International. Dla porównania w Polsce jest ich 5 procent, tyle samo co w USA. Najbardziej ateistycznym państwem świata są Chiny - aż 47 procent.

50 tysięcy ankietowanych, 40 krajów świata - na tak dużą skalę zakrojono badanie WIN/Gallup International. Pytanie było proste: Uważasz się za: osobę religijną, osobę niereligijną, zdeklarowanego ateistę.

Najwyższy odsetek ateistów jest w Chinach. Zdumiewające - jak pisze dziennikarz Washington Post - 47 procent. Wiara ma w Chinach skomplikowaną historię. Państwo jest głęboko sceptyczne wobec religii, którą od dawna uważa za zagrożenie dla swojej władzy.

Na drugim miejscu, jeżeli chodzi o odsetek ateistów, znajduje się Japonia - niecała jedna trzecia populacji. Kraj Kwitnącej Wiśni jest ciekawym przypadkiem: powierzchowna religijność jest tam powszechna - wiele ślubów odbywa się w kościołach. Jednak faktyczne praktyki religijne nigdy nie odrodziły się po II wojnie światowej

Arabia Saudyjska - 5 procent ateistów w kraju wyznaniowym

Przy okazji danych na temat ateistów warto zwrócić uwagę na Arabię Saudyjską. Ateistów jest tam tyle co w Polsce - 5 procent. Nie jest to najwyższy odsetek, ale najwyższy wśród innych państw, gdzie ateizm jest traktowany jak przestępstwo. W Iraku czy Afganistanie do ateizmu przyznaje się mniej niż 1 procent badanych.

Oprócz tych dwóch krajów, odsetek osób religijnych wynosi powyżej 90 procent również w Ghanie, Nigerii, Armenii i Fidżi. Polska jest na 19. miejscu, do bycia religijnym przyznaje się 81 procent z nas. Dla porównania w Stanach Zjednoczonych jest 60 procent religijnych obywateli, w Niemczech 51 proc., a we Francji 37 proc.

Trendy. Wiara w odwrocie?

Z badania WIN/Gallup International wynika, że porównując lata 2005 i 2012, w 25 na 40 badanych krajów zmniejszył się odsetek osób religijnych. Najwięcej - o 23 pkt proc. - odsetek ten spadł w Wietnamie. W Polsce grupa osób religijnych zmniejszyła się o 4 pkt proc.

WIN/Gallup International zauważa, że najbardziej religijni są mieszkańcy biednych i - w nieco mniejszym stopniu - gorzej wykształconych społeczeństw. Ghana, na przykład, jest na 173. miejscu na świecie jeżeli chodzi o PKB na mieszkańca. W 2012 roku wyniosło 3300 dolarów. Dla porównania w Polska jest na miejscu 67. z kwotą 21000 dolarów, a Stany Zjednoczone na miejscu 15. Tam produkt krajowy brutto wynosi 49800 dolarów na mieszkańca.

Więcej o: