"Karta pamięci o uchodźcach". Tłumaczymy, dlaczego przekazaliśmy MSWiA kartę SD

Działania polskiego rządu na granicy z Białorusią każdego dnia pokazują, jak dramatycznie służby państwowe potrzebują rzetelnych informacji nie tylko o tym, co się dzieje, ale i o swoich własnych obowiązkach. Dlatego postanowiliśmy działać.

Na głośnej konferencji prasowej 27 września szefowie MSWiA, MON i Straży Granicznej przedstawili materiały pochodzące rzekomo z kart pamięci należących do osób szukających pomocy w Polsce, nazywanych przez ministrów „nielegalnymi imigrantami" oraz osobami „szturmującymi granice". Przebieg tej prezentacji spotkał się powszechną krytyką: przeciwko dehumanizującemu przesłaniu konferencji Mariusza Kamińskiego protestowali nie tylko obrońcy i obrończynie praw człowieka, ale i przedstawiciele często milczącego w takich sprawach polskiego Kościoła Katolickiego. Media podważyły także wagę i dokładność opisów zaprezentowanych materiałów.  

Postanowiliśmy pomóc. Przedstawiciele Gazeta.pl dostarczyli w poniedziałek rano do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji kartę pamięci, której zawartość rzuca nowe światło na działania rządu na granicy polsko-białoruskiej i kwestię uchodźców w ogóle. Na karcie umieściliśmy m.in. teksty najważniejszych ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych dotyczących praw uchodźców, dotyczący tej kwestii tekst Konstytucji RP oraz jedno z ostatnich wystąpień Rzecznika Praw Obywatelskich przypominające, że odmowa przyjęcia wniosku o pomoc międzynarodową jest niezgodna z polskim prawem. 

"Dodatkowo w folderze "Materiały i zdjęcia" znajdzie Pan artykuły przybliżające sytuację uchodźców z całego świata, w tym także słowa samych uczestników wydarzeń. Znajdzie Pan też fotografie rysunków dziecięcych znalezionych ostatnio w rejonie granicy polsko-białoruskiej" – piszemy w dołączonym do karty pamięci liście przewodnim do ministra spraw wewnętrznych. 

Zawartość karty uzupełnia gotowa do wykorzystania prezentacja zbierająca nasze najważniejsze ustalenia. Zobaczycie ją pod tym linkiem

Nie zatrzymujemy się oczywiście na tym symbolicznym geście. Dziś na Gazeta.pl znajdziecie nie tylko dotykające tematu uchodźców materiały naszych dziennikarzy i dziennikarek, a także linki prowadzące do wpłat na rzecz działającej na granicy Fundacji Ocalenie.

"Karta pamięci o uchodźcach" jest kolejną akcją Gazeta.pl wynikającą z Deklaracji Programowej, którą opublikowaliśmy w styczniu 2021 roku. Obiecujemy w niej między innymi, że "będziemy stawać w obronie mniejszości i tych, którzy nie mogą bronić się sami". 

Więcej o: