Najbardziej oblegane kierunki studiów 2016. Jakie kierunki szturmują kandydaci? [DANE Z UCZELNI]

Rekrutacja na studia 2016 powoli dobiega końca. Uczelnie dzielą się statystykami dotyczącymi pierwszej tury rekrutacji, a kandydaci, którzy dostali się na wymarzone studia dopełniają ostatnich formalności. Jakie kierunki były najbardziej popularne w rekrutacji na studia 2016?

Rekrtutacja na studia 2016 - Warszawa

1. Uniwersytet Warszawski - walka o indeks na dziennikarstwie

Z informacji przekazanych przez rzecznika UW dowiadujemy się, że w tym roku najwięcej kandydatów walczy o miejsce na kierunku dziennikarstwo i medioznawstwo na specjalności public relations i marketing medialny. O jeden indeks stara się 26 kandydatów. Pozostałe kierunki cieszące się największym zainteresowaniem pod względem ilości chętnych na jedno miejsce to japonistyka (22 os./miejsce), Międzykierunkowe Studia Ekonomiczno-Menedżerskie (22 os./miejsce), sinologia (17 os./miejsce), lingwistyka stosowana - ILS, specjalność nauczycielsko-tłumaczeniowa (sekcja z językiem szwedzkim jako drugim) (15 os./miejsce).

Jeśli chodzi o największą liczbę rejestracji pierwsza piątka kierunków na UW to:

1 - ekonomia; finanse, inwestycje i rachunkowość; informatyka i ekonometria, stacjonarne, pierwszego stopnia (2610 zapisów)

2 - psychologia (1900 zapisów)

3 - finanse, rachunkowość i ubezpieczenia (1879 zapisów)

4 - filologia angielska (1786 zapisów)

5 - zarządzanie (1765 zapisów)

2. SGGW - wszyscy chcą być dietetykami

Wg rzecznika SGGW na studia w pierwszym terminie rekrutacji chciało się dostać ponad 16 tys. maturzystów. Średnio na studia stacjonarne I stopnia aplikowały 3 os. na miejsce. Najbardziej popularne kierunki (pod względem liczby chętnych na jedno miejsce) to:

1 - dietetyka - 10,2 os./miej. (612 zarejestrowanych, 60 miejsc)

2 - finanse i rachunkowość - 9,4 os./miej. (1129 zarejestrowanych, 120 miejsc)

3 - logistyka - 7 os./miej. (841 zarejestrowanych, 120 miejsc)

4 - weterynaria - 6,6 os./miej. (989 zarejestrowanych, 150 miejsc)

5 - informatyka - 5,3 os./miej. (709 zarejestrowanych, 135 miejsc)

3. Politechnika Warszawska - znów automatyka i robotyka

W Politechnice Warszawskiej największym zainteresowaniem kolejny już rok cieszyła się automatyka i robotyka. Ten kierunek jest prowadzony na kilku wydziałach, ale najwięcej chętnych zgłosiło się na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych. Tutaj na jedno miejsce złożono średnio ponad 25 aplikacji (755 osób na 30 możliwych miejsc).

Tak jak w zeszłym roku maturzyści byli bardzo zainteresowani kierunkiem geoinformatyka na Wydziale Geodezji i Kartografii. Tutaj na jedno miejsce złożono średnio ponad 20 aplikacji (na 30 możliwych miejsc zgłosiło się 610 osób). O jedno miejsce na nowym kierunku biogospodarka o 30 miejsc ubiegało się 530 kandydatów (17,67 aplikacji na miejsce).

Łącznie na PW wpłynęło blisko 44 tys. aplikacji.

4. UKSW - szturm na prawo i psychologię

Jak podaje rzecznik Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego pierwsza piątka najpopularniejszych kierunków pod względem liczby zapisów prezentuje się w sposób następujący:

1 - prawo (1342 zapisy, limit miejsc - 350)

2 - psychologia (980 zapisów, limit miejsc - 100)

3 - administracja (666 zapisów, limit miejsc - 250)

4 - ekonomia (634 zapisy, limit miejsc - 100)

5 - pedagogika (428 zapisów, limit miejsc - 120)

Jeśli chodzi o liczbę kandydatów na jedno miejsce na UKSW przodują kierunki:

1 - psychologia (9,8 os./miejsce)

2 - ekonomia (6,34 os./miejsce)

3 - bezpieczeństwo wewnętrzne (3,85 os./miejsce)

4 - prawo (3,83 os./miejsce)

5 - pedagogika (3,5 os./miejsce)

Kierunki studiów 2016 - Kraków

1. Uniwersytet Rolniczy - w czołówce technologia roślin leczniczych

Ze wstępnych wyników rekrutacji wynika, że jeżeli chodzi o ilość rejestracji na jedno miejsce najwięcej osób było zainteresowanych kierunkami: dietetyka (12,75 os./miej.), weterynaria UJ-UR (10,36 os./miej.), biotechnologia (4,8 os./miej.), bioinżynieria zwierząt (4,1 os./miej.), technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych (3,6 os./miej.).

Jeżeli chodzi o łączną liczbę rejestracji, najwięcej osób zarejestrowało się na weterynarię - 777 rejestracji, dietetykę - 765 rejestracji, technologię żywności i żywienie człowieka - 491 rejestracji, biotechnologię - 360 rejestracji, geodezja i kartografia - 333 rejestracje, leśnictwo - 331 rejestracji.

Łączna liczba rejestracji na studia stacjonarne I stopnia wyniosła 5740.

2. Uniwersytet Jagielloński - zainteresowanie nowym kierunkiem

Na UJ największa liczba kandydatów ubiega się o przyjęcie na następujące kierunki: prawo (2370), medycyna (1891), psychologia (1358), filologia angielska (886), psychologia stosowana (877).

Najwięcej osób na jedno miejsce przypada na następujące kierunki: stomatologia (13,65 os./miej.), filologia szwedzka (13,5 os./miej.), nowość w ofercie, czyli neuropsychologia i neurokognitywistyka (11,3 os./miej.), weterynaria (11,01 os./miej.), japonistyka (10,71 os./miej.).

W sumie o przyjęcie na studia stacjonarne ubiega się ponad 30 tys. kandydatów.

3. AGH - inżynieria, inżynieria, i jeszcze raz inżynieria

W rejestracji na studia stacjonarne Akademia Górniczo-Hutnicza przyjęła łącznie nieco ponad 18 tys. podań. Tym samym średnia liczba deklaracji dla całej uczelni wyniosła 2,79 os./miejsce.

Najpopularniejszymi kierunkami studiów na AGH były:

1 - inżynieria mechatroniczna (dawniej: mechatronika) (6,2 os./miejsce)

2 - informatyka (Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej) (5,57 os./miejsce)

3 - informatyka stosowana (Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej ) ( 5,55 os./miejsce)

4 - teleinformatyka - 5,39 (os./miejsce)

5 - informatyka (Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji) (5,38 os./miejsce)

4. Politechnika Krakowska - jak politechnika to informatyka

Największym zainteresowaniem kandydatów an PK cieszyła się informatyka na Wydziale Fizyki, Matematyki i Informatyki - o jedno miejsce ubiegało się tu aż 7,3 kandydatów. Informatyka była także w czołówce popularności na dwóch innych wydziałach - na Wydziale Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej na informatykę chce się dostać 6,1 kandydatów na miejsce, na Wydziale Mechanicznym na informatykę stosowaną przypada 5,1 kandydata na miejsce. W czołówce są też: automatyka i robotyka (4,8 os./miejsce), inżynieria biomedyczna (4,4 os./miejsce), transport (4,4 os./miejsce na Wydziale Inżynierii Lądowej), gospodarka przestrzenna (4 os./miejsce na Wydziale Inżynierii Lądowej).

Najwięcej zapisów na studia odnotowano na następujących kierunkach: informatyka (ponad 1756 osób, kierunek prowadzony na trzech wydziałach), budownictwo (ponad 1200 osób na dwóch wydziałach). W czołówce są też architektura, transport oraz automatyka i robotyka.

5. Uniwersytet Pedagogiczny - zainteresowanie filologiami

Według informacji z uczelni najpopularniejszym kierunkiem na ten rok akademicki jest psychologia, gdzie na jedno miejsce przypada 10 kandydatów, a próg punktowy zaczyna się od 93 punktów.

Niezmiennie dużym zainteresowaniem cieszą się filologie: angielska (8 os./miejsce), hiszpańska (5 os./miejsce) czy włoska (4 os./miejsce). W czołówce plasuje się też kierunek Digital design, grafika i wzornictwo (5 os./miejsce) oraz sztuka i media (6 os./miejsce).

Wszystko, co musisz wiedzieć o rekrutacji na studia Wszystko, co musisz wiedzieć o rekrutacji na studia MARCIN ONUFRYJUK

Wyniki rekrutacji na studia 2016 - Wrocław

1. Uniwersytet Wrocławski - hitem chemia i toksykologia sądowa

Jak podają władze UWr, tegoroczna rekrutacja na studia przejdzie do historii pod względem zainteresowania uczelnią. W systemie IRK zarejestrowano 25 382 zapisów - to prawie o 3 tys. zgłoszeń więcej niż w ubiegłym roku.

Hitem okazał się kierunek chemia i toksykologia sądowa. O jedno miejsce na tym kierunku walczy aż 21 kandydatów. Kandydaci szturmują również psychologię (16,5 os./miejsce), komunikację wizerunkową (12,6 os./miejsce) oraz dziennikarstwo i komunikację społeczną (12,5 os./miejsce). Pozostałe kierunki z najwyższą liczbą kandydatów na jedno miejsce to italianistyka (8,8 os./miejsce), filologia dalekowschodnia ze specjalnością koreańską i chińską (8,3 os./miejsce) oraz filologia angielska (8,3 os./miejsce).

Podobnie jak w poprzednich latach w tym roku najwięcej kandydatów dokonało rejestracji na prawo - były to 2142 osoby. Pozostałe miejsca w tym rankingu zajmują: psychologia (1983 zapisy), komunikacja wizerunkowa (1259 zapisów), dziennikarstwo i komunikacja społeczna (1246 zapisów) oraz ekonomia (1042 zapisy).

2. Uniwersytet Przyrodniczy - prowadzi weterynaria

Dane o rekrutacji przekazał rzecznik uczelni. Jak co roku najwięcej kandydatów zarejestrowało się na weterynarię, na której indeks otrzyma 150 studentów. Liczba chętnych do studiowania medycyny zwierząt jest o 200 osób wyższa niż rok temu (10 os./miejsce).

Pod względem liczby kandydatów przypadających na jedno miejsce wyróżniają się też technologia żywności i żywienie człowieka oraz biologia człowieka (po 3 os./miejsce), a także biotechnologia oraz geodezja i kartografia (nieco poniżej 3 os./miejsce).

3. Uniwersytet Ekonomiczny - dla specjalistów od finansów

Na uczelni odnotowano 8508 zapisów na studia stacjonarne I stopnia, czyli o 245 więcej niż w roku ubiegłym - podaje rzecznik.

Najpopularniejszy kierunek to finanse i rachunkowość. Na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów zarejestrowano 2715 zgłoszeń. Zarządzanie chce studiować 1578 kandydatów. Na kierunek ekonomia zarejestrowało się 926 osób, a na logistykę - 864.

4. Politechnika Wrocławska - wygrywa geodezja i kartografia

Najpopularniejszym kierunkiem pod względem liczby kandydatów na jedno miejsce okazała się geodezja i kartografia na Wydziale Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii. O jeden indeks walczy tam 6 chętnych.

Sporym zainteresowaniem cieszyła się także informatyka na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki (5,6 os./miejsce) oraz informatyka na Wydziale Informatyki i Zarządzania (5,3 os./miejsce). Równie popularna okazała się inżynieria kwantowa na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki. O jeden indeks walczy tam ponad 5 kandydatów - kierunek jest nowością w ofercie uczelni.

W systemie rekrutacyjnym zarejestrowało się nieco ponad 12 tys. kandydatów.

Zdjęcie poglądowe Zdjęcie poglądowe Fot. Iwona Burdzanowska / Agencja Wyborcza.pl

Rekrutacja na studia 2016 - Poznań

1. UAM - bitwa o filologie skandynawskie

Z danych przekazanych przez rzecznika Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza wynika, że kierunki, na których odnotowano największą liczbę kandydatów na jedno miejsce to:

1 - filologia, specjalność filologia norweska, grupa z językiem angielskim (21,9 os./miejsce)

2 - filologia, specjalność filologia szwedzka, grupa z językiem angielskim (19,5 os./miejsce)

3 - geodezja i kartografia, studia inżynierskie 3,5-letnie (9,7 os./miejsce)

4 - zarządzanie i prawo w biznesie (7,5 os./miejsce)

5 - filologia, specjalność filologia angielsko-chińska (7,4 os./miejsce)

Z kolei pięć kierunków, na których liczba kandydatów jest największa to: prawo (1464 zapisy), psychologia (1271 zapisów), filologia angielska (932 zapisy), dziennikarstwo i komunikacja społeczna (711 zapisów), chemia (634 zapisy).

2. Uniwersytet Ekonomiczny - dla finansistów

Z informacji przekazanych przez rzecznika uczelni wynika, że największą popularnością w rekrutacji 2016 cieszą się kierunki:

1 - finanse i rachunkowość (4,85 os./miejsce)

2 - zarządzanie (3,58 os./miejsce)

3 - kierunek prawno-ekonomiczny (prowadzony jest we współpracy z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza - 3,39 os./miejsce)

4 - ekonomia (3,02 os./miejsce)

3. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego - walka na stomatologii

Z największą konkurencją na poznańskim Uniwersytecie Medycznym muszą się liczyć kandydaci na kierunek lekarsko-dentystyczny - o jeden indeks walczy 27 osób.

O jedno miejsce na kierunku lekarskim stara się 14,52 osób. Jednym indeksem na kierunku elektroradiologia jest zainteresowanych 11,6 kandydatów. O miejsce na kosmetologii walczy 10,97 osób, a na biotechnologii - 10,42 osób.

Lista przyjętych na studia Lista przyjętych na studia Fot. Marcin Onufryjuk / Agencja Wyborcza.pl

Kierunki studiów 2016 - Łódź

1. Uniwersytet Łódzki - boom na psychologię i anglistykę

W pierwszej turze rekrutacji na studia na UŁ zarejestrowało się ponad 17,2 tys. osób. Najwięcej kandydatów zapisało się na psychologię i prawo (po ok. 1100 osób), pedagogikę (856 osób), finanse i rachunkowość (803 osoby), filologię angielską (787 osób).

Najbardziej zaciekła walka o jeden indeks toczyła się na kierunkach: psychologia ( 9,06 os./miejsce), filologia angielska (6,3 os./miejsce), dziennikarstwo i komunikacja społeczna (6,2 os./miejsce), lingwistyka dla biznesu (5,5 os./miejsce), logistyka (5,3 os./miejsce), nowe media i kultura cyfrowa (5,3 os./miejsce).

2. Uniwersytet Medyczny - lekarsko-dentystyczny przed lekarskim

Uczelnia odnotowała ponad 25 tys. aplikacji na studia i - jak podaje rzecznik - to o 2 tys. więcej rejestracji niż w roku ubiegłym. Największa rywalizacja o jedno miejsce panuje na następujących kierunkach:

1 - lekarsko-dentystyczny (17 os./miejsce)

2 - lekarski (Wydział Lekarski) (12,7 os./miejsce)

3 - lekarski (Wydział Wojskowo-Lekarski) (11,8 os./miejsce)

4 - analityka medyczna (9 os./miejsce)

5 - farmacja (6,5 os./miejsce)

Indeksy Indeksy Fot. Jacek Babiel / AG

Wyniki rekrutacji na studia 2016 - Białystok

1. Uniwersytet w Białymstoku - w czołówce kryminologia

Na UwB zarejestrowało się ponad 6,2 tys. osób. Najwięcej chętnych zarejestrowało się na prawo - 557 kandydatów. Na drugim miejscu pod względem liczby zarejestrowanych uplasowała się ekonomia - 520 osób, a na trzecim - kryminologia, na którą jest 502 chętnych. Zainteresowaniem cieszy się też pedagogika (412 zapisy) i filologia, specjalność filologia angielska (390).

Pod względem liczby osób na jedno miejsce podobnie jak rok temu przoduje kryminologia (10 os./miejsce). Duża konkurencja jest też na bezpieczeństwie narodowym (ponad 7 os./miejsce). Po 5 osób na miejsce jest na administracji oraz na filologii angielskiej.

2. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku - dla przyszłych dentystów

W pierwszej turze rekrutacji na studia zarejestrowało się 9,4 tys. kandydatów. Największą popularnością cieszą się jak co roku kierunki: lekarsko-dentystyczny - 27 osób na miejsce oraz lekarski - ok. 20 kandydatów na miejsce.

Ponad 760 osób zadeklarowało chęć studiowania na farmacji. Dużym zainteresowaniem cieszą się także: analityka medyczna, fizjoterapia i pielęgniarstwo.

3. Politechnika Białostocka - hitem ponownie informatyka

Hitem tegorocznej rekrutacji na studia I stopnia jest informatyka (prawie 660 rejestracji). Zainteresowaniem cieszą się także takie kierunki jak: budownictwo, logistyka, mechanika i budowa maszyn, automatyka i robotyka, zarządzanie.

Studenci Studenci Fot. Krzysztof Karolczyk / Agencja Wyborcza.pl

Rekrutacja na studia 2016 - Śląsk

1. Politechnika Śląska - dla przyszłych architektów

W rekrutacji na studia w roku akademickim 2016/2017 zarejestrowało się o 11,3 proc. więcej kandydatów niż w roku ubiegłym - informuje rzecznik uczelni.

Najpopularniejsze kierunki pod względem liczby kandydatów na jedno miejsce:

1 - architektura na Wydziale Architektury (3,92 os./miejsce)

2 - informatyka na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki (3,72 os./miejsce)

3 - filologia (język angielski) w Kolegium Języków Obcych (3,24 os./miejsce)

4 - architektura wnętrz na Wydziale Architektury (2,33 os./miejsce)

5 - informatyka na Wydziale Matematyki Stosowanej (2,23 os./miejsce)

2. Uniwersytet Śląski - wykształci filmowców

Najwięcej maturzystów zgłosiło chęć studiowania na takich kierunkach jak: prawo (1320 zapisów), psychologia (949 zapisów), pedagogika (512 zapisy), administracja (488 zapisów), bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe (481 zapisów).

Jeżeli spojrzeć na kierunki pod względem liczby kandydatów na jedno miejsce w czołówce plasują się:

1 - realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia (15,5 os./miejsce)

2 - reżyseria (9,5 os./miejsce)

3 - projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej specjalność: grafika komputerowa gier (8,75 os./miejsce)

4 - filologia, specjalność: języki stosowane: język włoski i język angielski z programem tłumaczeniowym (8,4 os./miejsce)

5 - filologia angielska, specjalność: kultura-media-translacja (6,5 os./miejsce)