Matura 2016 BIOLOGIA. O czym musisz pamiętać? [INFORMACJE, HARMONOGRAM]

Matura 2016 z przedmiotów obowiązkowych już za nami. Uczniowie muszą się teraz zmierzyć z egzaminami z zadeklarowanych przedmiotów dodatkowych. Ci, którzy marzą o studiowaniu medycyny lub innych pokrewnych kierunków, muszą doskonale uporać się z arkuszem z rozszerzonej biologii. Przypomnij sobie kilka najważniejszych informacji, a na pewno nic cię nie zaskoczy!
Egzamin gimnazjalny 2016 - harmonogram Egzamin gimnazjalny 2016 - harmonogram Fot. CKE

Matura 2016 biologia - HARMONOGRAM

Matura 2016 z biologii została zaplanowana na środę 11 maja o 9:00. Na rozwiązanie arkusza przewidziano 180 minut.

Matura 2016 z biologii - wymagania CKE

Zadania, które pojawią się na maturze z biologii będą sprawdzały przede wszystkim umiejętności złożone, na które składają się m.in.:

- objaśnianie przebiegu procesów i zjawisk oraz wskazanie zależności pomiędzy budową danego organizmu a jego środowiskiem życia,

- przedstawianie związków przestrzennych między elementami układów żywych i związków czasowych, czyli sekwencji zdarzeń w różnych procesach biologicznych, a także związków między strukturą i funkcją na różnych poziomach organizacji życia,

- przetwarzania informacji biologicznych z postaci liczbowej w postać wykresu lub diagramu, z postaci tekstu do postaci schematu lub tabeli, albo w jeszcze inny sposób, jak też ich porządkowania chronologicznego, przestrzennego, czy przyczynowo-skutkowego,

- wykazywania związku obecnej różnorodności życia z przebiegiem procesu ewolucji,

- analizy eksperymentu - sposobu jego planowania, przeprowadzania, stawianych hipotez i wniosków formułowanych na podstawie dołączonych wyników,

- prowadzenia rozumowania opartego na treściach biologicznych, w tym - objaśniania i krytycznej oceny podanych informacji, wyjaśniania związków przyczynowo-skutkowych pomiędzy faktami, formułowania opinii i wniosków w związku z przedstawionymi w zadaniu informacjami, dobierania właściwych argumentów na poparcie swych stwierdzeń.

Wymagania na maturę z biologii Wymagania na maturę z biologii Fot. CKE

Matura 2016 z biologii - w jaki sposób interpretować polecenia?

Prawidłowe interpretowanie poleceń sprawia kłopot ogromnej liczbie maturzystów. Zapoznaj się z dokładnymi wytycznymi CKE, a na pewno nie będziesz miał z tym problemu!

Wymagania na maturę z biologii Wymagania na maturę z biologii Fot. CKE

Matura 2016 z biologii - w jaki sposób egzaminatorzy oceniają rozwiązania?

Oto przykładowe zadanie. Spróbuj je rozwiązać i przejdź na kolejną stronę. Znajdziesz tam klucz do rozwiązania, według którego CKE oceni twoją propozycję.

Wymagania na maturę z biologii Wymagania na maturę z biologii Fot. CKE

Matura 2016 z biologii - jak prawidłowo rozwiązywać zadania?

Wszystkie zadania na maturze oceniane są na podstawie jasno określonego klucza. Na oficjalnej stronie CKE znajdziesz klucze do wszystkich zadań z poprzednich lat.

Egzamin maturalny Egzamin maturalny Fot. Jakub Orzechowski / Agencja Wyborcza.pl

Matura 2016 z biologii - co musisz ze sobą mieć?

Na maturę musisz zabrać długopis lub pióro z czarnym wkładem oraz dowód osobisty potwierdzający twoją tożsamość. Na maturze z biologii może ci się także przydać linijka. Absolutnie nie wolno ci korzystać z telefonów komórkowych ani innych tego typu urządzeń.

Więcej o: