Egzamin gimnazjalny 2016 - część humanistyczna - HISTORIA I WOS. Mamy PRZYKŁADOWE ODPOWIEDZI!

Egzamin gimnazjalny 2016 rozpoczął się dziś testami z przedmiotów humanistycznych. Najpierw uczniowie napisali egzamin z historii i WOS-u. Jak im poszło? Czy zadania były trudne? Zobacz przykładowe ODPOWIEDZI do egzaminu gimnazjalnego 2016 z historii i WOS-u!
Egzamin gimnazjalny 2016 historia WOS odpowiedzi Egzamin gimnazjalny 2016 historia WOS odpowiedzi Fot. CKE

Strona 1

Zadanie 1.1. - A

Zadanie 1.2. - B

Egzamin gimnazjalny 2016 historia WOS odpowiedzi Egzamin gimnazjalny 2016 historia WOS odpowiedzi Fot. CKE

Strona 2

Zadanie 2. - C - teatru greckiego

Egzamin gimnazjalny 2016 historia WOS odpowiedzi Egzamin gimnazjalny 2016 historia WOS odpowiedzi Fot. CKE

Strona 3

Zadanie 3. - P, P

Egzamin gimnazjalny 2016 historia WOS odpowiedzi Egzamin gimnazjalny 2016 historia WOS odpowiedzi Fot. CKE

Strona 4

Zadanie 4. - F, F

Egzamin gimnazjalny 2016 historia WOS odpowiedzi Egzamin gimnazjalny 2016 historia WOS odpowiedzi Fot. CKE

Strona 5

Zadanie 5.1. - C

Zadanie 5.2. - C

Zadanie 5.3. - A

Egzamin gimnazjalny 2016 historia WOS odpowiedzi Egzamin gimnazjalny 2016 historia WOS odpowiedzi Fot. CKE

Strona 6

Zadanie 6. - C (Kazimierza III Wielkiego)

Egzamin gimnazjalny 2016 historia WOS odpowiedzi Egzamin gimnazjalny 2016 historia WOS odpowiedzi Fot. CKE

Strona 7

Zadanie 7. - C (3)

Egzamin gimnazjalny 2016 historia WOS odpowiedzi Egzamin gimnazjalny 2016 historia WOS odpowiedzi Fot. CKE

Strona 8

Zadanie 8. - F, F

Egzamin gimnazjalny 2016 historia WOS odpowiedzi Egzamin gimnazjalny 2016 historia WOS odpowiedzi Fot. CKE

Strona 9

Zadanie 9. - D (Zygmunta I Starego)

Egzamin gimnazjalny 2016 historia WOS odpowiedzi Egzamin gimnazjalny 2016 historia WOS odpowiedzi Fot. CKE

Strona 10

Zadanie 10. - A (zawarcie unii lubelskiej)

Egzamin gimnazjalny 2016 historia WOS odpowiedzi Egzamin gimnazjalny 2016 historia WOS odpowiedzi Fot. CKE

Strona 11

Zadanie 11. - P, P

Egzamin gimnazjalny 2016 historia WOS odpowiedzi Egzamin gimnazjalny 2016 historia WOS odpowiedzi Fot. CKE

Strona 12

Zadanie 12. - A (w czasach saskich)

Egzamin gimnazjalny 2016 historia WOS odpowiedzi Egzamin gimnazjalny 2016 historia WOS odpowiedzi Fot. CKE

Strona 13

Zadanie 13. - F, P

Egzamin gimnazjalny 2016 historia WOS odpowiedzi Egzamin gimnazjalny 2016 historia WOS odpowiedzi Fot. CKE

Strona 14

Zadanie 14. - B (powstanie Księstwa Warszawskiego, klęska Napoleona w Rosji, rozpoczęcie obrad kongresu wiedeńskiego)

Egzamin gimnazjalny 2016 historia WOS odpowiedzi Egzamin gimnazjalny 2016 historia WOS odpowiedzi Fot. CKE

Strona 15

Zadanie 15. - D (Świętym Przymierzem)

Egzamin gimnazjalny 2016 historia WOS odpowiedzi Egzamin gimnazjalny 2016 historia WOS odpowiedzi Fot. CKE

Strona 16

Zadanie 16. - A 2 (liberalnej, ponieważ czytamy w niej, że podstawową zasadą jest wolność jednostki i możliwość decydowania o sobie)

Egzamin gimnazjalny 2016 historia WOS odpowiedzi Egzamin gimnazjalny 2016 historia WOS odpowiedzi Fot. CKE

Strona 17

Zadanie 17.1. - D

Zadanie 17.2. - A

Egzamin gimnazjalny 2016 historia WOS odpowiedzi Egzamin gimnazjalny 2016 historia WOS odpowiedzi Fot. CKE

Strona 18

Zadanie 18.1. - C (austriackim)

Zadanie 18.2. - B (autonomii)

Zadanie 18.3. - C (upadkiem powstania listopadowego a wybuchem I wojny światowej)

Egzamin gimnazjalny 2016 historia WOS odpowiedzi Egzamin gimnazjalny 2016 historia WOS odpowiedzi Fot. CKE

Strona 19

Zadanie 19. - B (partii robotniczych)

Egzamin gimnazjalny 2016 historia WOS odpowiedzi Egzamin gimnazjalny 2016 historia WOS odpowiedzi Fot. CKE

Strona 20

Zadanie 20. - D (I wojny światowej)

Egzamin gimnazjalny 2016 historia i WOS, odpowiedzi Egzamin gimnazjalny 2016 historia i WOS, odpowiedzi Fot. CKE

Strona 21

Zadanie 21.1. - B

Zadanie 21.2. - D

Egzamin gimnazjalny 2016 historia i WOS, odpowiedzi Egzamin gimnazjalny 2016 historia i WOS, odpowiedzi Fot. CKE

Strona 22

Zadanie 22. - D

Egzamin gimnazjalny 2016 historia i WOS, odpowiedzi Egzamin gimnazjalny 2016 historia i WOS, odpowiedzi Fot. CKE

Strona 23

Zadanie 23. - B ( w tekstach II i III)

Egzamin gimnazjalny 2016 historia i WOS, odpowiedzi Egzamin gimnazjalny 2016 historia i WOS, odpowiedzi Fot. CKE

Strona 24

Zadanie 24. - P, F

Egzamin gimnazjalny 2016 historia i WOS, odpowiedzi Egzamin gimnazjalny 2016 historia i WOS, odpowiedzi Fot. CKE

Strona 25

Zadanie 25. - P, P