Matura 2016 z polskiego. Najczęściej popełniane błędy i najtrudniejsze zadania

Maturę z języka polskiego muszą zdawać wszyscy maturzyści. W zeszłym roku przystąpiło do niej ponad 177 tys. uczniów, a średni wynik wyniósł 66 proc. Jakie zadania sprawiły im najwięcej problemów? Sprawdź, którym zagadnieniom poświęcić najwięcej uwagi!
CKE CKE ag

1.Nieumiejętność rozpoznania kompozycji tekstu

Na maturze w 2012 roku pojawił się tekst o Wikipedii. Na jego podstawie trzeba było określić rolę jednego z akapitów. Ciężko znaleźć zadanie, które okazało się równie trudne! Prawidłowe rozwiązanie wskazało zaledwie 19 proc. maturzystów!

CKE CKE ag

2. Nieznajomość tekstów literackich

Zadania, w których trzeba wykazać się znajomością tekstów literackich należą do najtrudniejszych. Powyższe zadanie na ubiegłorocznej maturze rozwiązało tylko 29 proc. zdających!

CKE CKE ag

3. Problem z rozumieniem tekstu i określeniem jego zasad kompozycyjnych

Powyższe zadanie sprawdzało umiejętność rozumienia tekstu jako całości. To pozornie proste polecenie wymagające odtworzenia planu tekstu rozwiązało poprawnie jedynie 41 proc. uczniów.

CKE CKE ag

4. Brak znajomości środków językowych

Maturzyści ciągle mają problemy z zadaniami odwołującymi się do wiedzy językowej. W Powyższym poleceniu należało wykazać się umiejętnością rozpoznawania charakterystycznych cech stylu i języka tekstu oraz nazywania środków językowych. Odpowiednimi kompetencjami wykazało się tylko 42 proc. maturzystów.

CKE CKE ag

5. Problem z prawidłowym odczytywaniem tekstu

Okazuje się, że prawidłowe odczytanie tekstu wciąż jest dla uczniów problematyczne. W zadaniu liczyło się odczytanie sensu całego tekstu oraz umiejętność wyboru właściwych argumentów, kluczowych stwierdzeń oraz pojęć. Z poleceniem tym poradziło sobie zaledwie 47 proc. maturzystów.

Więcej o: