Oto 10 najpopularniejszych błędów językowych! Czy ty też masz problem z tymi zwrotami?

Język jest elementem kultury, łączy ludzi i wyznacza naszą tożsamość. Warto zatem zadbać o to, by mówić i pisać poprawnie, zgodnie z zasadami ortografii. Sprawdź, czy znasz poprawne formy najbardziej problematycznych zwrotów!
wziąć wziąć ag

1.Wziąść zamiast wziąć

Wziąść, bo... braść? Trudno powiedzieć, dlaczego ten wyraz jest wypowiadany błędnie aż tak często. Może przez mylną analogię do takich czasowników jak np. siąść, nieść. Uzus językowy jest w tym przypadku absolutnie niedopuszczalny. To rażący błąd zarówno w mowie jak i w piśmie, niezależnie od tego, czy posługujemy się staranną, czy potoczną polszczyzną. Jedyną poprawną formą jest wziąć.

proszę pani proszę pani ag

2. Proszę panią zamiast proszę pani

Częste powielanie tego błędu doprowadziło do tego, że polski językoznawca Mirosław Bańko ułożył o nim wierszyk: Proszę pana, proszę pani, "Proszę panią" jest do bani! Proszę babci, cioci, mamy, Dość już "proszę panią" mamy I prosimy każdą panią: Niechaj panie ten zwrot ganią!

jest napisane jest napisane ag

3. Pisze czy jest napisane?

Forma pisze jest poprawna, ale tylko wtedy, gdy odnosi się do podmiotu zdania, np. Maciej pisze list do mamy. Kiedy odnosimy się do treści, dużo staranniej brzmi sformułowanie: "W liście Maćka jest napisane, że..." niż "W liście Maćka pisze, że..."

cudzysłów cudzysłów ag

4. W cudzysłowiu zamiast w cudzysłowie

Poprawna jest oczywiście forma w cudzysłowie. Jak uniknąć błędu? Wystarczy zapamiętać, że cudzysłów odmienia się tak samo jak rów. Nikt nie powie przecież, że samochód wpadł do rowiu (w rowie = w cudzysłowie).

oryginalny oryginalny ag

5. Orginalny zamiast oryginalny

Orginalny to forma, która przyjęła się w mowie potocznej. W języku pisanym jest jednak niedopuszczalna i traktowana jako bezdyskusyjny błąd ortograficzny. W wymowie również nie warto pomijać litery -y, słowo oryginalny wybrzmi wówczas dużo staranniej.

daty daty ag

6. Siódmy kwiecień zamiast siódmy kwietnia

Kwiecień jest jeden, a dziś jest siódmy (dzień) kwietnia. Miesiące podlegają odmianie i nie należy o tym zapominać.

ilość ilość ag

7. Ilość czy liczba?

Nie, tych słów nie powinno się używać zamiennie. Kiedy mówimy o liczbie, mamy na myśli wszystko, co rzeczywiście da się policzyć, czyli np. liczba zwierząt, liczba mieszkańców. Ilością określamy to, co ważymy lub mierzymy. W skrócie: liczba dla rzeczowników policzalnych, ilość dla niepoliczalnych.

sweter sweter ag

8. Swetr i sweter, wiatr i wiater

Poprawnie brzmi tylko forma sweter. Błędna postać wyrazu powstała prawdopodobnie poprzez mylną analogię ze słowem wiatr. Mechanizm ten działa też niestety w drugą stronę. Ci, którzy używają poprawnej formy mianownika i za wzór stawiają postać sweter, często automatycznie z wiatru robią wiater. W języku polskim jest to jednak forma gwarowa, a swetr i wiater nie mają nic wspólnego ani ze sobą, ani z poprawnością językową.

przek przek ag

9. Przekonywujący, przekonywający czy przekonujący?

Problem z wyborem prawidłowej formy tego wyrazu jest tak powszechny, że naprawdę trudno jest się nie pogubić. Tym bardziej, że najpopularniejszą postacią jest właśnie ta niepoprawna, czyli przekonywujący. Imiesłowy przymiotnikowe czynne tworzy się w naszym języku poprzez dodanie do formy 3 os. l.mn. cz. teraźniejszego cząstki -cy. Czasownik przekonywać w trzeciej osobie przyjmuje postać przekonują, a nie przekonywują! Dlatego właśnie nic nie może być przekonywujące, a jedynie przekonujące. Skąd się wzięła uznawana za poprawną postać przekonywający? Dawniej obowiązywał po prostu inny model odmiany: ja przekonywam, ty przekonywasz... Dziś jest on już nieużywany, ale forma przekonywający nadal uchodzi za prawidłową.

2016 2016 ag

10. Odmiana liczebników porządkowych

Wcale nie mamy dwutysięcznego szesnastego roku, tylko dwa tysiące szesnasty. Zasada jest prosta: w złożonych liczebnikach porządkowych odmienia się tylko człony oznaczające dziesiątki i jedności.