Matura 2016 z historii. Najczęściej popełniane błędy i najtrudniejsze zadania

Maturę z historii od zeszłego roku można zdawać tylko na poziomie rozszerzonym. Rok temu przystąpiło do niej ponad 17 tys. uczniów, a średni wynik wyniósł 50 proc. Jakie błędy maturzyści popełniali najczęściej podczas matury z historii? Zobacz najtrudniejsze zadania.
Matura 2015 historia rozszerzona nowa matura Matura 2015 historia rozszerzona nowa matura Fot. CKE

Mała znajomość następstw reformacji

W zadaniu 6.1. należało porównać treść dwóch wierszy mówiących o Henryku Walezym.

Maturzyści musieli wykazać się znajomością następstw reformacji. W odpowiedzi powinna więc znaleźć się argumentacja mówiąca o tym, że autor pierwszego utworu jest poetą dworskim, ma więc za zadanie chwalić monarchę, drugi natomiast jest poetą kalwińskim, więc nie może popierać władcy z katolickiej dynastii, która prowadziła wojny z hugenotami i zorganizowała ich rzeź (noc św. Bartłomieja).

Poziom wykonania zadania wyniósł 28 proc.

16 16 cke

Mała znajomość ideologii XIX wieku

W zadaniu 13.1. na postawie podanego tekstu, mapki oraz wiedzy historycznej należało wywnioskować, o jaką postać chodzi.

Maturzyści musieli wykazać się znajomością ideologii XIX wieku, a konkretnie - omówić zjednoczenie Włoch. Poprawną odpowiedzią w tym zadaniu był oczywiście Giuseppe Garibaldi.

Poziom wykonania zadania wyniósł 39 proc.

Matura 2015 historia rozszerzona nowa matura Matura 2015 historia rozszerzona nowa matura Fot. CKE

Mała znajomość historii Europy w XIX wieku

W zadaniu 13.3. na podstawie tych samych materiałów należało wywnioskować, o jakie państwo chodzi.

Maturzyści ponownie musieli wykazać się znajomością faktów prowadzących do zjednoczenia Włoch. Poprawna odpowiedź w tym zadaniu brzmi: Królestwo Obojga Sycylii.

Poziom wykonania zadania wyniósł 31 proc.

18 18 cke

Mała znajomość dokumentów historycznych

Treść zadania 15.1. brzmiała: "Podaj stosowaną w historiografii nazwę odezwy, której dotyczą oba źródła".

Maturzyści musieli wykazać się znajomością faktów związanych z I wojną światową i rewolucją w Rosji. Musieli wyjaśnić zmiany zachodzące w polityce mocarstw wobec sprawy polskiej. Poprawną odpowiedzią w tym zadaniu był akt 5 listopada.

Poziom wykonania zadania był najniższy ze wszystkich i wyniósł 15 proc.

Matura 2015 historia rozszerzona nowa matura Matura 2015 historia rozszerzona nowa matura Fot. CKE

Nieprawidłowa interpretacja podanych źródeł historycznych

W zadaniu 15.2. na podstawie tych samych materiałów należało udzielić odpowiedzi na pytanie, czy wymowa ideowa rysunku satyrycznego jest zbieżna z opinią wyrażoną w źródle 2.

W odpowiedzi powinna znaleźć się argumentacja mówiąca o tym, że wymowa obu źródeł jest zbieżna, ponieważ orzeł ma pazury i dziób, ale brak mu piór i zakuty jest w kajdany. To oznacza, że - tak jak pisze autor tekstu - nie dając Polakom wolności (jej brak symbolizują kajdany) ani administracji narodowej (brak piór), zaborcy chcą, by Polacy dla nich walczyli (dziób i pazury).

Poziom wykonania zadania wyniósł 39 proc.

Więcej o: