Wyniki matur 2015 - co 5. uczeń nie zdał matury. Najgorsze wyniki z WOS-u i z geografii. Mamy dane z CKE

26 proc. uczniów nie zdało w tym roku matury. Co piąty maturzysta nie zdał matury w nowej formie. Wśród uczniów techników matury na starych zasadach nie zdało 36 proc. abiturientów. To wyniki matur 2015 podane dziś przez CKE.

Wyniki matur 2015: co 5. uczeń nie zdał matury

Nie wszyscy abiturienci otrzymali dziś świadectwa maturalne. Uczniowie, którzy nie zdali matury, będą mogli podejść do egzaminu poprawkowego w sierpniu.

Jak podała CKE, w tym roku matury nie zdał co piąty maturzysta.

Wyniki matur 2015: uczniowie z liceów napisali maturę lepiej niż absolwenci techników

Dane opublikowane dziś przez CKE pokazują, że maturzyści z liceów ogólnokształcących napisali maturę lepiej niż ich koledzy z techników.

Jedna trzecia tegorocznych maturzystów z techników nie poradziła sobie z maturą.

Język polski - 98 proc. uczniów zdało nową maturę z polskiego

W tym roku 98 proc. uczniów zdało maturę z języka polskiego na poziomie podstawowym. Średnio uzyskali 66 proc. punktów. Gorzej poszedł poziom rozszerzony - zdający go uczniowie uzyskali średnio 61 proc.

Na maturze 2015 z rozszerzonego polskiego pierwszą opcją do wyboru była rozprawka na temat "Historii piękna" autorstwa Umberta Eco. Drugim tematem była analiza porównawcza wiersza Jacka Kaczmarskiego pt. "Zesłanie studentów" oraz wiersza Zygmunta Krasińskiego pt. "Na Sybir".

Matura 2015. Stara matura: wątek miłosny według Bułhakowa
Na starej maturze z polskiego na poziomie rozszerzonym należało zinterpretować fragment "Mistrza i Małgorzaty". Maturzyści mieli opisać wątek miłosny i jego znaczenie w powieści, a także sposób jego przedstawienia.
W drugim wypracowaniu należało opisać na czym polegała ironia w dwóch tekstach, o wilku i owcy.

Na starej maturze z polskiego na poziomie rozszerzonym należało zinterpretować fragment "Mistrza i Małgorzaty". Maturzyści mieli opisać wątek miłosny i jego znaczenie w powieści, a także sposób jego przedstawienia.

W drugim wypracowaniu należało opisać na czym polegała ironia w dwóch tekstach, o wilku i owcy.

Myślisz o kierunkach humanistycznych? Zobacz, gdzie możesz studiować:

Myślisz, że zdałbyś maturę 2015? Sprawdź swoją wiedzę w QUIZIE PYTAŃ MATURALNYCH.

Matematyka - 82 proc. maturzystów zdało matematykę podstawową w nowej formule

W przypadku matematyki lepsze wyniki osiągnęli uczniowie piszący nową maturę - 82 proc. z nich zdało egzamin z matematyki. W przypadku starej matury z matematyki odsetek zdawalności wyniósł 70 proc.

Maturzyści średnio zdobyli 55 proc. na poziomie podstawowym. Na poziomie rozszerzonym średni wynik wyniósł 41 proc.

W arkuszu maturalnym z matematyki pojawiło się m.in. zadanie na obliczenie delty. Maturzyści musieli też poradzić sobie z geometrią czy obliczaniem prędkości. Pojawiły się też funkcje, ciągi arytmetyczne i geometryczne oraz logarytmy. Trzeba było również rozwiązać zadanie z wartością bezwzględną, w treści innego zadania pojawił się podatek VAT. Maturzyści musieli też wykazać się wiedzą z planimetrii.

Jako bardzo pracochłonne uczniowie ocenili polecenie polegające na porównaniu stosunku pól między kwadratami i rombami. Jednak najtrudniejsze na maturze 2015 z matematyki okazało się zadanie, w którym należało ustalić prawdopodobieństwo.

Dobrze napisałeś maturę z matematyki? To kierunki dla Ciebie:

Myślisz, że zdałbyś maturę 2015? Sprawdź swoją wiedzę w QUIZIE PYTAŃ MATURALNYCH.

Historia i WOS - 50 proc. z historii i tylko 26 proc. z WOS-u

W tym roku maturzyści pisali te przedmioty jako dodatkowe, mogli rozwiązywać tylko arkusze na poziomie rozszerzonym. Niestety nie poszły zbyt dobrze - tylko połowa tegorocznych maturzystów zdało maturę z historii, podczas gdy odsetek zdawalności matury z wiedzy o społeczeństwie wyniósł tylko 26. proc.

Na maturze z historii absolwenci mieli do wyboru aż pięć tematów, na podstawie których musieli napisać wypracowanie. Wśród nich pojawiły się takie kwestie, jak przyczyny kryzysu w Rzymie w V w. n.e., rozbicie dzielnicowe, wpływ reformacji na Polskę, zrywy narodowe XIX wieku a rewolucja społeczna czy polityka Wielkiej Brytanii wobec III Rzeszy w latach 1933-1945.

W tym roku na maturze rozszerzonej z WOS-u pojawiły się zadania z procesu legislacyjnego. Oprócz tego maturzyści mieli uzupełnić pozew w sprawie cywilnej. Nie mogło zabraknąć również pytań odnoszących się do funkcjonowania Unii Europejskiej. Nikogo nie zaskoczyły mapki z krajami. Pojawiła się też kwestia jednomandatowych okręgów wyborczych, czyli popularnych w tym roku wyborczym JOW-ów.

Wiążesz swoją przyszłość z kierunkami społecznymi? To może być Twoja uczelnia:

Myślisz, że zdałbyś maturę 2015? Sprawdź swoją wiedzę w QUIZIE PYTAŃ MATURALNYCH.

Język angielski - 97 proc. zdało na poziomie podstawowym (nowa matura)

Maturzyści dobrze poradzili sobie z językiem angielskim na poziomie podstawowym - zdało ją 97 proc. maturzystów przystępujący do nowej matury i 90 proc. uczniów zdających ją w starej formie. Ogółem maturę z języka angielskiego na poziomie podstawowym zdało 90 proc. uczniów.

Na starej maturze z języka angielskiego krótką formą wypowiedzi był e-mail lub list do nauczyciela, z którym chcemy się spotkać będąc w Londynie. W ramach drugiego tematu należało opisać przygotowania do biegu ulicznego oraz podać dwie zalety takiej imprezy i zachęcić kolegę do wzięcia w niej udziału.

W części sprawdzającej rozumienie ze słuchu na maturze podstawowej z angielskiego pojawiło się nagranie o hałasie i o dziewczynie, która wygrała konkurs.

W części sprawdzającej rozumienie ze słuchu na maturze podstawowej z angielskiego pojawiło się nagranie o hałasie i o dziewczynie, która wygrała konkurs.

Dobrze czujesz się w angielskim? Oto propozycje na studia dla Ciebie:

Myślisz, że zdałbyś maturę 2015? Sprawdź swoją wiedzę w QUIZIE PYTAŃ MATURALNYCH.

Język niemiecki - 97 proc. maturzystów zdało

Jak twierdzą sami maturzyści, matura z języka niemieckiego na poziomie rozszerzonym była "łatwa" i "do przeżycia". W dłuższej wypowiedzi pisemnej należało napisać list do koleżanki i zaprosić ją na urodziny babci. Trzeba było opisać gdzie i o której odbędzie się przyjęcie, jakie atrakcje zostały przygotowane, jak ozdobiona będzie sala oraz jaki prezent kupimy.

Maturzyści musieli też stworzyć e-mail do kolegi, w którym trzeba było napisać, że pojechaliśmy na kurs językowy, opowiedzieć, jak było, co się nam nie podobało, spytać o jego zdanie na temat kursu.

Niemiecki to Twoja pasja? Rozwijaj ją na studiach:

Myślisz, że zdałbyś maturę 2015? Sprawdź swoją wiedzę w QUIZIE PYTAŃ MATURALNYCH.

Geografia - 41 proc., biologia - 43 proc., chemia - 52 proc.

Na maturze z geografii pojawiły się zadania dotyczące zlodowacenia i odczytywania wykresów. Te zostały określone przez zdających jako łatwe. Trudniejszymi zadaniami na maturze z geografii okazały się obliczanie górowania Słońca i identyfikowanie skamieniałości. Oczywiście na maturze z geografii część zadań maturzyści musieli rozwiązać w oparciu o materiały źródłowe.

Wśród zadań z biologii rozszerzonej pojawiły się takie zagadnienia, jak genetyka czy obieg krwi. W maturalnych poleceniach przewijały się też tkanki i komórki. Jak pisali maturzyści na Twitterze, "ostatnie zadanie było o szympansach". Wiele zagadnień dotyczyła roślin. Zdecydowanie mniej poleceń odwoływało się do wiedzy o organizmie ludzkim.

Uczniowie komentujący maturę z chemii na Twitterze pisali, że w arkuszu pojawiło się ponad 40 zadań. Wszystkie miały charakter otwarty, pojawiło się dużo zadań za 1 punkt. Na maturze z chemii dominowały polecenia z zakresu chemii organicznej. W jednym z zadań trzeba było obliczyć stężenie molowe.

Myślisz, że zdałbyś maturę 2015? Sprawdź swoją wiedzę w QUIZIE PYTAŃ MATURALNYCH.

Wyniki matur 2015 - które województwo napisało maturę najlepiej?

W tym roku do matury przystąpiło 275,5 tys. absolwentów. 74 proc. wszystkich maturzystów zdało maturę. Odsetek zdawalności był wyższy w przypadku tzw. nowej matury (80 proc. sukcesów w porównaniu do 64 proc. ze starej matury).

Najlepiej z maturą 2015 poradzili sobie uczniowie z województwa małopolskiego - tam maturę zdało 77 proc. abiturientów.

Fot. CKE

Myślisz, że zdałbyś maturę 2015? Sprawdź swoją wiedzę w QUIZIE PYTAŃ MATURALNYCH.

Wyniki matur 2015 - najgorsze wyniki w województwie...

Najgorsze wyniki tegorocznych matur uzyskali absolwenci z województwa zachodniopomorskiego - odsetek zdawalności wyniósł tam 70 proc.

Fot. CKE

Fot. CKE

Myślisz, że zdałbyś maturę 2015? Sprawdź swoją wiedzę w QUIZIE PYTAŃ MATURALNYCH.

Zdałbyś maturę 2015? Sprawdź się w quizie z pytań maturalnych!

Myślisz, że lepiej napisałbyś maturę 2015? Sprawdź, ile pamiętasz z liceum i rozwiąż nasz quiz maturalny.

Więcej o: