Matura 2015, historia - poziom rozszerzony - nowa matura. Publikujemy PRZYKŁADOWE ODPOWIEDZI!

Dzisiaj o godzinie 14:00 maturzyści zaczęli rozwiązywać maturę z historii na poziomie rozszerzonym. Mieli 3 godziny na rozwiązanie arkusza z maturalnymi zadaniami. Publikujemy OFICJALNE ARKUSZE nowej matury 2015 z historii!
Matura 2015 historia rozszerzona nowa matura Matura 2015 historia rozszerzona nowa matura Fot. CKE

Strona 1

MATERIAŁY DO ZADANIA 1.

Matura 2015 historia rozszerzona nowa matura Matura 2015 historia rozszerzona nowa matura Fot. CKE

Strona 2

Zadanie 1.1.

Fragment A - 3
Fragment B - 4

Matura 2015 historia rozszerzona nowa matura Matura 2015 historia rozszerzona nowa matura Fot. CKE

Strona 3

Zadanie 1.2.

Wpływ warunków naturalnych na lokalizację obiektu opisanego w tekście A. 

Miasto Babilon (obiekt A) zostało zbudowane w tym miejscu (podzielone przez rzekę na dwie części), ponieważ po pierwsze rzeka gwarantowała stały dostęp do wody pitnej, po drugie naturalną ochronę przed najeźdźcą (rów ochronny łatwo było wypełnić wodą z Eufratu) a także mogła stanowić szlak przewozu dóbr. Dodatkowo podmokły teren dostarczał budulca - gliny do wypalania cegły.

Wpływ warunków naturalnych na lokalizację obiektu opisanego w tekście B. 

Miasto Delfy (obiekt B) zlokalizowano w górach, by zarówno osady, jaki i świątynię Apollina strzegły naturalne przepaście i skały - ponownie była to ochrona przed potencjalnym najeźdźcą. Dodatkowo góry potęgowały wrażenie majestatyczności świątyni - miejsca przebywania bóstwa.

Matura 2015 historia rozszerzona nowa matura Matura 2015 historia rozszerzona nowa matura Fot. CKE

Strona 4

Zadanie 2.

Krassus - starał się, jak radził Cyceron, nie odmawiać pomocy i być w ciągłym kontakcie z ludźmi.

Matura 2015 historia rozszerzona nowa matura Matura 2015 historia rozszerzona nowa matura Fot. CKE

Strona 5

Zadanie 3.1.

Bolesław Chrobry

Matura 2015 historia rozszerzona nowa matura Matura 2015 historia rozszerzona nowa matura Fot. CKE

Strona 6

Zadanie 3.2.

Obydwaj ustanawiali namiestnikami w Kijowie miejscowych możnych spokrewnionych ze sobą, których lojalności byli względnie pewni. Śmiały szedł jednak dalej - chciał podporządkowania całego terenu i mordował przeciwników. Dla Chrobrego była to bardziej wyprawa wojenna przynosząca łupy - nie zależało mu na rozlewie krwi.

Matura 2015 historia rozszerzona nowa matura Matura 2015 historia rozszerzona nowa matura Fot. CKE

Strona 7

Zadanie 4.

Nad Władysławem Jagiełłą czuwa Bóg - jego władza pochodzi od Boga (anioł dotykający korony władcy). Anioł podtrzymuje też krzyż trzymany przez Władysława jak włócznia - może to symbolizować chrystianizację Litwy, która się za jego panowania dokonała. Władca jedzie na białym koniu, co symbolizuje czystość intencji i sumienia - prowadzi on wojnę w słusznej sprawie i to jemu sprzyja Opatrzność. Przedstawienie w ten sposób Jagiełły nawiązuje do sposobu, w jaki przedstawiano św. Jerzego. Władysław Jagiełlo jest tu przedstawiony jako chrześcijański władca i król, chociaż w Europie Zachodniej (vide Zakon Krzyżacki) kwestionowano jego nawrócenie.

Matura 2015 historia rozszerzona nowa matura Matura 2015 historia rozszerzona nowa matura Fot. CKE

Strona 8

Zadanie 5.

Statut z 1492 roku dawał prawo właścicielowi do sprzedaży wsi zarządzanej przez sołtysa, który mu nie odpowiadał. Ułatwiło to wywłaszczenie bogatych chłopów.

Statuty z 1496 roku ograniczały wolność osobistą chłopów, przywiązując znaczną ich część do ziemi. Uniemożliwiały też mieszczanom nabywanie ziemi, co pozwalało skupić jej część w rękach rycerstwa/szlachty.

Matura 2015 historia rozszerzona nowa matura Matura 2015 historia rozszerzona nowa matura Fot. CKE

Strona 9

Zadanie 6.1.

Pierre Ronsard ocenia władcę pozytywnie, natomiast Agrippa d?Aubigné negatywnie z dwóch względów: pierwszy jest poetą dworskim, ma więc za zadanie chwalić monarchę, drugi natomiast jest poetą kalwińskim, więc nie może popierać władcy z katolickiej dynastii, która prowadziła wojny z hugenotami i zorganizowała ich rzeź (noc św. Bartłomieja).

Matura 2015 historia rozszerzona nowa matura Matura 2015 historia rozszerzona nowa matura Fot. CKE

Strona 10

Zadanie 6.2.

Na przywileje szlacheckie - Sarmaci piszą swym władcom "twarde prawa", czyli dyktują warunki podczas elekcji króla, jak i po niej, ze względu na szereg praw zawartych w przywilejach (wolna elekcja, pacta conventa).

Matura 2015 historia rozszerzona nowa matura Matura 2015 historia rozszerzona nowa matura Fot. CKE

Strona 11

Zadanie 7.

Szlachcic z obrazu buntuje się przeciwko śmierci zarzucając jej, że chce zabrać mu jego wolność osobistą i prawa. Ideologia sarmacka przepojona przekonaniem o pełnej wolności szlachty w dziedzinie polityki i życia osobistego każe mu podważać naturalne prawa przyrody. Używa on prawa liberum veto, które pozwalało każdemu szlachcicowi zablokować każde postanowienie sejmu.

Matura 2015 historia rozszerzona nowa matura Matura 2015 historia rozszerzona nowa matura Fot. CKE

Strona 12

MATERIAŁY DO ZADANIA 8.

Matura 2015 historia rozszerzona nowa matura Matura 2015 historia rozszerzona nowa matura Fot. CKE

Strona 13

Zadanie 8.1.

Życzenie się spełniło, Jan III Sobieski pomścił pradziadka w bitwie z Turkami pod Wiedniem w 1683 r. - Stanisław Żółkiewski zginął walcząc z Turkami pod Cecorą.

Matura 2015 historia rozszerzona nowa matura Matura 2015 historia rozszerzona nowa matura Fot. CKE

Strona 14

Zadanie 8.2.

Wg O'Connora Jakub to syn zwykłego szlachcica, dopiero Konstanty i Aleksander to synowie królewscy, bo urodzili się po elekcji,  stąd większy do nich szacunek.

Matura 2015 historia rozszerzona nowa matura Matura 2015 historia rozszerzona nowa matura Fot. CKE

Strona 15

Zadanie 8.3. - F, P, P


Matura 2015 historia rozszerzona nowa matura Matura 2015 historia rozszerzona nowa matura Fot. CKE

Strona 16

MATERIAŁY DO ZADANIA 9.

Matura 2015 historia rozszerzona nowa matura Matura 2015 historia rozszerzona nowa matura Fot. CKE

Strona 17

Zadanie 9.

By pokazać, że rozbiór Polski przebiegał za zgodą polskiego władcy Stanisława Poniatowskiego i w sposób pokojowy - Fryderyk na miedziorycie 2 (wersja 2) nie ma szpady.

Matura 2015 historia rozszerzona nowa matura Matura 2015 historia rozszerzona nowa matura Fot. CKE

Strona 18

Zadanie 10.

- pełne podporządkowanie carycy, która była władcą absolutnym, nie pozwoliło sprzeciwiać się jej rozkazom; poza tym dwór i dostojnicy wzorowali się na uważanej za oświeconą carycy, chcąc się jej przypodobać

- przeszkodziła zabobonność zakorzeniona w rosyjskiej religijności, która była wówczas ciągle bardzo silna, niemal fanatyczna - cudowne ikony otaczano wielką czcią i wierzono w ich moce lecznicze.

Matura 2015 historia rozszerzona nowa matura Matura 2015 historia rozszerzona nowa matura Fot. CKE

Strona 19

Zadanie 11.

Tak - po porażce w Rosji Napoleon z resztką armii wraca do kraju (1812 r.), a w tym samym czasie trwa w Hiszpanii wojna domowa. W konsekwencji zmobilizowane siły w Europie Zachodniej pokonują go pod Waterloo, przez co traci władzę (na rysunku z rąk wypada mu berło i jabłko cesarskie).

Matura 2015 historia rozszerzona nowa matura Matura 2015 historia rozszerzona nowa matura Fot. CKE

Strona 20

Zadanie 12.

Źródło 1 powstało wcześniej, ponieważ Chłopicki dopiero objął dowództwo powstania listopadowego i miał zaufanie powstańców jako bohater jeszcze z powstania kościuszkowskiego. Później był tym, który opóźniał inicjatywy wojsk powstańczych i doprowadził do klęski w wojnie polsko-rosyjskiej w 1831 r.


Matura 2015 historia rozszerzona nowa matura Matura 2015 historia rozszerzona nowa matura Fot. CKE

Strona 21

MATERIAŁY DO ZADANIA 13.

Matura 2015 historia rozszerzona nowa matura Matura 2015 historia rozszerzona nowa matura Fot. CKE

Strona 22

Zadanie 13.1. - Garibaldi

Matura 2015 historia rozszerzona nowa matura Matura 2015 historia rozszerzona nowa matura Fot. CKE

Strona 23

Zadanie 13.2. - 2

Matura 2015 historia rozszerzona nowa matura Matura 2015 historia rozszerzona nowa matura Fot. CKE

Strona 24

Zadanie 13.3. - Królestwo Obojga Sycylii

Matura 2015 historia rozszerzona nowa matura Matura 2015 historia rozszerzona nowa matura Fot. CKE

Strona 25

Zadanie 14.

Dla dziewcząt reklamujące się towarzystwo oferuje posagi, dla chłopców - stypendia.

Matura 2015 historia rozszerzona nowa matura Matura 2015 historia rozszerzona nowa matura Fot. CKE

Strona 26

MATERIAŁY DO ZADANIA 15.


Matura 2015 historia rozszerzona nowa matura Matura 2015 historia rozszerzona nowa matura Fot. CKE

Strona 27

Zadanie 15.1. - akt 5 listopada

Matura 2015 historia rozszerzona nowa matura Matura 2015 historia rozszerzona nowa matura Fot. CKE

Strona 28

Zadanie 15.2.

Jest zbieżna - orzeł ma pazury i dziób, ale brak mu piór i zakuty jest w kajdany, co oznacza, tak jak pisze autor tekstu, że nie dając Polakom wolności (jej brak symbolizują kajdany) ani administracji narodowej (brak piór), zaborcy chcą, by Polacy dla nich walczyli (dziób i pazury).

Matura 2015 historia rozszerzona nowa matura Matura 2015 historia rozszerzona nowa matura Fot. CKE

Strona 29

Zadanie 16. - F, P, P

Matura 2015 historia rozszerzona nowa matura Matura 2015 historia rozszerzona nowa matura Fot. CKE

Strona 30

Zadanie 17.

- konieczność utrzymania pozytywnych relacji z aliantami i Rosją w ramach koalicji antyhitlerowskiej, rząd Polski na uchodźstwie rezydował w Londynie, więc był podatny na wpływy polityki 
brytyjskiej

- niechęć do dawania posłuchu propagandzie hitlerowskiej, która wykorzystała zbrodnię w Katyniu do swoich politycznych celów

Matura 2015 historia rozszerzona nowa matura Matura 2015 historia rozszerzona nowa matura Fot. CKE

Strona 31

Zadanie 18. - C

Matura 2015 historia rozszerzona nowa matura Matura 2015 historia rozszerzona nowa matura Fot. CKE

Strona 32

MATERIAŁY DO ZADANIA 19.

Matura 2015 historia rozszerzona nowa matura Matura 2015 historia rozszerzona nowa matura Fot. CKE

Strona 33

Zadanie 19.

Edward Gierek obiecywał skok gospodarczy, natomiast w wyniku jego działań (m.in. pompowania w gospodarkę pieniędzy z kredytów zagranicznych, by podnieść poziom konsumpcji) w 1980 nastąpiło załamanie gospodarcze - ludzie czasami mieli pieniądze, ale nie mogli nic za to kupić, bo brakowało towarów. Wszelkie braki określano jako "chwilowe" i nadal posługiwano się w mediach wprowadzoną przez Gierkowską propagandę terminologią "cudu gospodarczego".

Matura 2015 historia rozszerzona nowa matura Matura 2015 historia rozszerzona nowa matura Fot. CKE

Strona 34

Zadanie 20.

Wydatki obydwu bloków utrzymywały się na tym samym poziomie z nieznaczną tendencją zwyżkową (zarówno głównych mocarstw USA i ZSRR, jak i NATO i Układu ? tzw. wyścig zbrojeń). Wywoływało to efekt błędnego koła - oba bloki się zbroiły w podobnym tempie, utrzymując równowagę sił.

Matura 2015 historia rozszerzona nowa matura Matura 2015 historia rozszerzona nowa matura Fot. CKE

Strona 35

Zadanie 21.1.

Dane z wykresu potwierdzają zjawisko przedstawione na rysunku - szczególne nasilenie ucieczek z NRD nastąpiło w listopadzie 1989 r. - kiedy runął mur berliński.


Matura 2015 historia rozszerzona nowa matura Matura 2015 historia rozszerzona nowa matura Fot. CKE

Strona 36

Zadanie 21.2.

Rysunek przedstawia ułożony z ludzi napis DDR (po polsku NRD - Niemiecka Republika Demokratyczna). Układanie wyrazów/liter z szeregów ludzi jest charakterystyczne dla komunistycznych imprez masowych, np. obchodów 1 maja - święta pracy. Ludzie psujący szyk, uciekający w stronę zachodnią, symbolizują upadek tego pozornego porządku i chęć bycia oddzielną jednostką, nie jedynie trybikiem w społecznym układzie. Chcieli wydostać się na zachód, który obiecywał kapitalistyczną wolność jednostki i dostatek. Stąd podpis - głosowanie nogami - ludzie uciekając, wyrażali sprzeciw wobec systemu socjalistycznego.

Więcej o: