Matura 2015, geografia, odpowiedzi

Matura, geografia, odpowiedzi. Dzisiaj o godzinie 9:00 maturzyści zaczęli rozwiązywać maturę z geografii na poziomie rozszerzonym. Mieli 3 godziny na rozwiązanie arkusza z maturalnymi zadaniami. Publikujemy OFICJALNE ARKUSZE nowej matury 2015 z geografii!
Matura 2015 geografia rozszerzona nowa matura Matura 2015 geografia rozszerzona nowa matura Fot. CKE

Strona 1

Zadanie 1.

- Januszkowa Góra jest pokryta lasami, a Syborowa Góra nie.
- W okolicy Januszkowej Góry występuje jaskinia - Januszkowa Szczelina, a w przypadku Syborowej Góry nie występuje jaskinia.
- W celu eksploatacji skał w kamieniołomie na Syborowej Górze powstało urwisko skalne. Na Januszkowej Górze ono nie występuje.

Matura 2015 geografia rozszerzona nowa matura Matura 2015 geografia rozszerzona nowa matura Fot. CKE

Strona 2

Zadanie 2. - A (Pomorska, D2)

Matura 2015 geografia rozszerzona nowa matura Matura 2015 geografia rozszerzona nowa matura Fot. CKE

Strona 3

Zadanie 3.

Czynnik rzeźbotwórczy - woda zawierająca CO2 lub woda agresywna.

Proces rzeźbotwórczy - krasowienie lub wietrzenie chemiczne.

Matura 2015 geografia rozszerzona nowa matura Matura 2015 geografia rozszerzona nowa matura Fot. CKE

Strona 4

Zadanie 4. - P, F, P

Matura 2015 geografia rozszerzona nowa matura Matura 2015 geografia rozszerzona nowa matura Fot. CKE

Strona 5

Zadanie 5.

Licznie występujące leje krasowe i ponory, spowodowały odprowadzenie wody w głąb ziemi, przez co wody powierzchniowe są bardzo ubogie.

Matura 2015 geografia rozszerzona nowa matura Matura 2015 geografia rozszerzona nowa matura Fot. CKE

Strona 6

Zadanie 6.

- postanie hałd na powierzchni ziemi np. okolice Zakładów Górniczo-Hutniczych "Bolesław"
- degradacja gleb przykrytych hałdami, zaburzenie zwierciadła wód podziemnych - budowanie osadników - sztucznych zbiorników

Matura 2015 geografia rozszerzona nowa matura Matura 2015 geografia rozszerzona nowa matura Fot. CKE

Strona 7

Zadanie 7.

Ocena: korzystny

Uzasadnienie:

- przez Olkusz przebiega droga krajowa nr 94, łącząca Katowice i Kraków, oraz droga wojewódzka nr 791. Mieszkańcy mogą korzystać z transportu autobusowego. 
- przez Olkusz przebiega linia kolejowa. Mieszkańcy mogą podróżować transportem kolejowym.

Matura 2015 geografia rozszerzona nowa matura Matura 2015 geografia rozszerzona nowa matura Fot. CKE

Strona 8

Zadanie 8.1.

Ruch wody morskiej to pływy morskie. Przyczyna: siły grawitacyjne Słońca i Księżyca oddziałujące na powierzchni Ziemi.

Matura 2015 geografia rozszerzona nowa matura Matura 2015 geografia rozszerzona nowa matura Fot. CKE

Strona 9

Zadanie 8.2.

- Skutek pozytywny: Pływy stanowią atrakcje turystyczną i generują ruch turystyczny, przez co mogą wzrosnąć dochody mieszkańców pracujący w takich branżach jak hotelarstwo czy gastronomia.

- Skutek negatywny: Odpływ paraliżuje ruch drogą morską. Transport osób i dóbr jest cyklicznie wstrzymywany, przez co nie może być mowy o jego regularności.

Matura 2015 geografia rozszerzona nowa matura Matura 2015 geografia rozszerzona nowa matura Fot. CKE

Strona 10

Zadanie 9. - D, B, A

Matura 2015 geografia rozszerzona nowa matura Matura 2015 geografia rozszerzona nowa matura Fot. CKE

Strona 11

Zadanie 10.1. - D

Matura 2015 geografia rozszerzona nowa matura Matura 2015 geografia rozszerzona nowa matura Fot. CKE

Strona 12

Zadanie 10.2.

Szerokość geogr. Papeete: 17 stopni N
Szerokość geogr. pkt. A: 11 stopni N
17 stopni - 11 stopni = 6 stopni

1 stopień - 111,1 km
6 stopni - X

X= 6 x 111,1 km = 666,6km

Matura 2015 geografia rozszerzona nowa matura Matura 2015 geografia rozszerzona nowa matura Fot. CKE

Strona 13

Zadanie 10.3. - E, C

Matura 2015 geografia rozszerzona nowa matura Matura 2015 geografia rozszerzona nowa matura Fot. CKE

Strona 14

Zadanie 10.4.

Punkt E- 22 stopnie S - Słońce góruje w zenicie (90 stopni)
Punkt B - 14 stopni S

22 stopnie - 14 stopni = 8 stopni. 90 stopni i 8 stopni = 82 stopnie.
Wys. górowania Słońca: 82 stopnie

Matura 2015 geografia rozszerzona nowa matura Matura 2015 geografia rozszerzona nowa matura Fot. CKE

Strona 15

Zadanie 10.5. - A, 2

Matura 2015 geografia rozszerzona nowa matura Matura 2015 geografia rozszerzona nowa matura Fot. CKE

Strona 16

Zadanie 11.1. - A-4 i B-1

Matura 2015 geografia rozszerzona nowa matura Matura 2015 geografia rozszerzona nowa matura Fot. CKE

Strona 17

Zadanie 11.2. - A, 1

Matura 2015 geografia rozszerzona nowa matura Matura 2015 geografia rozszerzona nowa matura Fot. CKE

Strona 18

Zadanie 12.

Półwysep Skandynawski podnosi się najwięcej w obszarze, który pokryty lądolodem był najdłużej, a miąższość lodu wynosiła najwięcej, bo ponad 2000m. Po jego ustąpieniu doszło do ruchów izostatycznych, a więc pionowego przemieszczania się płyt litosfery. Obszary przyciśnięte najgrubszą warstwa lodu wskutek rozprężenia podniosły się najwyżej.

Matura 2015 geografia rozszerzona nowa matura Matura 2015 geografia rozszerzona nowa matura Fot. CKE

Strona 19

Zadanie 13.1. - B, A, D

Matura 2015 geografia rozszerzona nowa matura Matura 2015 geografia rozszerzona nowa matura Fot. CKE

Strona 20

Zadanie 13.2. - Roczna suma opadów atmosferycznych wzrasta wraz ze wzrostem wysokości n.p.m.

Matura 2015 geografia rozszerzona nowa matura Matura 2015 geografia rozszerzona nowa matura Fot. CKE

Strona 21

Zadanie 13.3.

Pas Pojezierzy 
Pas Nizin Środkowopolskich 
pas Wyżyn

Matura 2015 geografia rozszerzona nowa matura Matura 2015 geografia rozszerzona nowa matura Fot. CKE

Strona 22

Zadanie 14. - A, 2

Matura 2015 geografia rozszerzona nowa matura Matura 2015 geografia rozszerzona nowa matura Fot. CKE

Strona 23

Zadanie 15. - F, P, P

Matura 2015 geografia rozszerzona nowa matura Matura 2015 geografia rozszerzona nowa matura Fot. CKE

Strona 24

Zadanie 16.1.

mamut - 2 - plejstocen
plezjozaur - 4 - kreda
trylobit - 1 - kambr

Matura 2015 geografia rozszerzona nowa matura Matura 2015 geografia rozszerzona nowa matura Fot. CKE

Strona 25

Zadanie 16.2. - F, P, P

Matura 2015 geografia rozszerzona nowa matura Matura 2015 geografia rozszerzona nowa matura Fot. CKE

Strona 26

Zadanie 17.1. - D

Matura 2015 geografia rozszerzona nowa matura Matura 2015 geografia rozszerzona nowa matura Fot. CKE

Strona 27

Zadanie 17.2. - C

Matura 2015 geografia rozszerzona nowa matura Matura 2015 geografia rozszerzona nowa matura Fot. CKE

Strona 28

Zadanie 18.1.

Nazwa rodzaju ujścia rzeki: ujście lejkowate lub estuarium.

Wyjaśnienie: W związku z dużymi wahaniami pływów (różnica pomiędzy przypływem i odpływem) dochodzi do zabierania przez morze materiału naniesionego przez rzekę. To z kolei uniemożliwia proces akumulacji materiału rzecznego i powstanie delty. Ujście rzeki wskutek procesów erozyjnych może podlegać poszerzeniu.

Matura 2015 geografia rozszerzona nowa matura Matura 2015 geografia rozszerzona nowa matura Fot. CKE

Strona 29

Zadanie 18.2.

Rzeka tworząc deltę nanosi dużo materiału użyźniającego glebę. Powstają mady stanowiące doskonałe podłoże do uprawy roślin, i prowadzenia działalności rolniczej.

Matura 2015 geografia rozszerzona nowa matura Matura 2015 geografia rozszerzona nowa matura Fot. CKE

Strona 30

Zadanie 19.

Dania, Norwegia, Szwecja

Matura 2015 geografia rozszerzona nowa matura Matura 2015 geografia rozszerzona nowa matura Fot. CKE

Strona 31

Zadanie 20.1.

A - 5
B - 2
C - 1
D - 3

Matura 2015 geografia rozszerzona nowa matura Matura 2015 geografia rozszerzona nowa matura Fot. CKE

Strona 32

Zadanie 20.2.
B, C
Matura 2015 geografia rozszerzona nowa matura Matura 2015 geografia rozszerzona nowa matura Fot. CKE

Strona 33

Zadanie 21.

Opis A, nr na mapie 2

Matura 2015 geografia rozszerzona nowa matura Matura 2015 geografia rozszerzona nowa matura Fot. CKE

Strona 34

Zadanie 22.1.

Mongolia - 3
Pakistan - 4
Filipiny - 5
Finlandia - 1

Matura 2015 geografia rozszerzona nowa matura Matura 2015 geografia rozszerzona nowa matura Fot. CKE

Strona 35

Zadanie 22.2. - 4

Matura 2015 geografia rozszerzona nowa matura Matura 2015 geografia rozszerzona nowa matura Fot. CKE

Strona 36

Zadanie 23. - B

Matura 2015 geografia rozszerzona nowa matura Matura 2015 geografia rozszerzona nowa matura Fot. CKE

Strona 37

Zadanie 24.

Podobieństwa:

- Nadwyżka mężczyzn nad kobietami w wieku przedprodukcyjnym

- Nadwyżka kobiet na mężczyznami w wieku poprodukcyjnym

- Wyraźnie widoczne dwa wyże demograficzne i dzielący je niż (ludzie w wieku 45-50 lat)

- Oba społeczeństwa się starzeją


Różnica:

- W Japonii znacznie większy udział niż w Polsce mają w strukturze demograficzne kraju ludzie starsi.

Matura 2015 geografia rozszerzona nowa matura Matura 2015 geografia rozszerzona nowa matura Fot. CKE

Strona 38

Zadanie 25.

- Wymagania rynku pracy i potrzeba zapewnienia w pierwszej kolejności stabilizacji materialnej, a dopiero w drugiej kolejności rodziny.

- Zwiększenie się liczby kobiet podejmujących studia na uczelniach wyższych (a więc w wieku 20-24 studiują).


Matura 2015 geografia rozszerzona nowa matura Matura 2015 geografia rozszerzona nowa matura Fot. CKE

Strona 39

Zadanie 26.

- państwo zasobne w surowce mineralne może opierać swoją produkcję na przetwarzaniu tych surowców. Przykład: Chile posiada duże złoża miedzi, w związku z czym opiera swoją produkcję na metalach i wyrobach z metali.

- kraje o wysokim stopniu zalesienia mogą opierać swoja gospodarkę na wyrobach przemysły drzewno-papierniczego i poligraficznego. Przykładem jest Finlandia.

Matura 2015 geografia rozszerzona nowa matura Matura 2015 geografia rozszerzona nowa matura Fot. CKE

Strona 40

Zadanie 27.

1. Technopolie charakteryzują się znacznie mniejsza gęstością zabudowy niż tradycyjne okręgi przemysłowe.
2. Technopolie charakteryzują się obecnością terenów w mniejszym stopniu przekształconych przez cz
łowieka.
3. Czyste środowisko pozwala na lokowanie w technopoliach zakładów przemysłu precyzyjnego, wymagającego sterylnych warunków. W klasycznych okręgach przemysłowych możliwości te są ograniczone.

Matura 2015 geografia rozszerzona nowa matura Matura 2015 geografia rozszerzona nowa matura Fot. CKE

Strona 41

Zadanie 28.

A - 6 - obszary uprawy buraków cukrowych
D - 4 - bliskość terenów zalesionych
B - 2 - bliskość złóż metali

Matura 2015 geografia rozszerzona nowa matura Matura 2015 geografia rozszerzona nowa matura Fot. CKE

Strona 42

Zadanie 29. - C-E-D-B-A-F

Matura 2015 geografia rozszerzona nowa matura Matura 2015 geografia rozszerzona nowa matura Fot. CKE

Strona 43

Zadanie 30.

Wzrost udziału gospodarstw o powierzchni powyżej 15 ha w strukturze wielkościowej

gospodarstw

Wzrost udziału gospodarstw o powierzchni powyżej 15 ha w strukturze wielkościowej gospodarstw:

1. Dążenie do poprawy konkurencyjności przez łączeni wchłanianie mniejszych gospodarstw przez większe.
2. Chęć zwiększenia towarowości rolnictwa przez nastawienie się na większy odsetek towarów przeznaczonych na sprzedaż.

Spadek udziału gruntów ornych w strukturze użytkowania ziemi w Polsce:

1. Polityka Unii Europejskie dążąca do ograniczenia udziału rolnictwa w gospodarce Polski
2. Zmiana ustrojowa w Polsce, która dokonała się pod koniec XX wieku. Nastawienie się na wzrost znaczenia III sektora gospodarki, kosztem I i II.

Matura 2015 geografia rozszerzona nowa matura Matura 2015 geografia rozszerzona nowa matura Fot. CKE

Strona 44

Zadanie 31.

buraki cukrowe - D
kauczuk naturalny - B

Matura 2015 geografia rozszerzona nowa matura Matura 2015 geografia rozszerzona nowa matura Fot. CKE

Strona 45

Zadanie 32. - F, P, P

Matura 2015 geografia rozszerzona nowa matura Matura 2015 geografia rozszerzona nowa matura Fot. CKE

Strona 46

Zadanie 33.

Użytki rolne (uprawa buraków cukrowych) ? pole mapy D3.

1. Gleby w polu D3 to najprawdopodobniej żyzne czarnoziemy o wysokim udziale materii, korzystnej przy uprawie buraka cukrowego.
2. Pole D3 położone jest na wzniesienie, a więc w miejscu lepiej naświetlonym, co jest istotne z punktu widzenia buraków cukrowych - roślin światłolubnych. Słońce zwiększa ilość cukru

Centrum magazynowo-produkcyjne ? pole mapy A1.

1. Grunty pod takie centrum nie wymagają gleb o wysokich walorach rolniczych, warto więc wykorzystać słabe gleby V i VI klasy bonitacyjnej.
2. Pole A1 to obszar stosunkowo płaski, niestanowiący zagrożenia w postaci procesów stokowych, mogących zagrozić wybudowanemu centrum.

Matura 2015 geografia rozszerzona nowa matura Matura 2015 geografia rozszerzona nowa matura Fot. CKE

Strona 47

Zadanie 34. - B i D

Matura 2015 geografia rozszerzona nowa matura Matura 2015 geografia rozszerzona nowa matura Fot. CKE

Strona 48

Zadanie 35.

Saldo handlu zagranicznego Japonii w latach 2000-2011 stopniowo przekształcało się z dodatniego na ujemne.

Więcej o: