Matura 2016, historia rozszerzona i podstawowa. O czym należy pamiętać?

Do matury z historii rozszerzonej i podstawowej absolwenci przystąpią 17 maja o godz. 9:00. Nie jest to egzamin obowiązkowy, lecz może zadecydować o tym, na jakie studia dostanie się maturzysta. O czym muszą pamiętać absolwenci, podchodząc do tej matury?
Maturzyści Maturzyści Fot. AG

Nie można nie zdać

Matura z historii na poziomie rozszerzonym może być zdawana od roku szkolnego 2014/2015 jedynie jako przedmiot dodatkowy. Egzamin z historii ma formę pisemną i trwa 180 minut. Nieuzyskanie z tej matury 30 proc. nie jest równoznaczne z niezaliczeniem całego egzaminu maturalnego.

słowa słowa fotocke

Zwracaj uwagę na czasowniki w poleceniach

Na maturze z historii polecenia zawierają czasownik określający czynność, którą należy wykonać, rozwiązując zadanie. Zrozumienie polecenia warunkuje poprawne wykonanie zadania!

Telefon komórkowy Telefon komórkowy Fot. Franciszek Mazur / Agencja Wyborcza.pl

Komórkę zostaw w szatni

Na maturze z historii zdającym nie wolno mieć przy sobie komórek, maskotek czy amuletów. Na salę egzaminacyjną nie wolno też wnosić jedzenia.

Dowody osobiste Dowody osobiste RADOSŁAW JÓŹWIAK

Weź dowód

Dokument tożsamości trzeba mieć przy sobie się na wszystkich egzaminach. Również na maturze z historii należy go mieć ze sobą!

Próbna matura z Operonem z języka obcego na poziomie rozszerzonym rozpoczęła się dzisiaj o godzinie 14. Próbna matura z Operonem z języka obcego na poziomie rozszerzonym rozpoczęła się dzisiaj o godzinie 14. Fot. Cezary Aszkiełowicz / Agencja Wyborcza.pl

Korzystaj z tekstów źródłowych

W arkuszu maturalnym z historii znajduje się aż pięć tematów wypracowania. Jeśli jednak żaden z nich nie odwołuje się do znanych ci wydarzeń i masz pustkę w głowie, nie poddawaj się ! Niektóre z tematów odwołują się do zamieszczonych w arkuszu tekstów źródłowych. Może ich kilkukrotna lektura pomoże przypomnieć sobie potrzebne informacje? Oto kilka przykładowych tematów maturalnych:

- Scharakteryzuj proces stalinizacji Polski po II wojnie światowej. W pracy wykorzystaj załączone materiały źródłowe.

- Bić się czy nie bić? Scharakteryzuj i oceń postawy Polaków wobec zaborców w XIX wieku.

- Przystosowanie czy opór? Scharakteryzuj i oceń postawy Polaków wobec władzy

komunistycznej w latach 1945-1956.

- Czy zgadzasz się z opinią, że II Rzeczpospolita była państwem demokratycznym? Swoje zdanie uzasadnij, uwzględniając przemiany ustrojowe w Polsce w latach 1918-1939.

  Fot. Shutterstock

Przeczytaj, czego wymaga CKE

Matura z historii sprawdza, jak informuje CKE, w jakim stopniu zdający spełnia wymagania z zakresu historii określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla IV etapu

edukacyjnego. Podstawa programowa dzieli wymagania na ogólne i szczegółowe. Egzamin maturalny z historii na poziomie rozszerzonym przede wszystkim ma za zadanie sprawdzić umiejętności z zakresu: interpretacji historycznej, chronologii historycznej, a także z tworzenia narracji historycznej.

Więcej o: