Matura 2015, fizyka - poziom rozszerzony - nowa matura. Publikujemy PRZYKŁADOWE ODPOWIEDZI!

Dzisiaj o godzinie 9:00 maturzyści zaczęli rozwiązywać maturę z fizyki na poziomie rozszerzonym. Mieli 3 godziny na rozwiązanie maturalnego arkusza. Publikujemy OFICJALNE ARKUSZE nowej matury 2015 z fizyki na poziomie rozszerzonym!
Matura 2015 rozszerzona fizyka nowa matura Matura 2015 rozszerzona fizyka nowa matura Fot. CKE

Strona 1

Zadanie 1.1.

Matura 2015 rozszerzona fizyka nowa matura Matura 2015 rozszerzona fizyka nowa matura Fot. CKE

Strona 2

Zadanie 1.2. - C

Matura 2015 rozszerzona fizyka nowa matura Matura 2015 rozszerzona fizyka nowa matura Fot. CKE

Strona 3

Zadanie 1.3. - Zasada zachowania momentu pędu

Matura 2015 rozszerzona fizyka nowa matura Matura 2015 rozszerzona fizyka nowa matura Fot. CKE

Strona 4

Zadanie 1.4. - B (tarcia)

Matura 2015 rozszerzona fizyka nowa matura Matura 2015 rozszerzona fizyka nowa matura Fot. CKE

Strona 5

Zadanie 2. - B 3 (w lewo, a wózek mógł poruszać się w dowolną stronę, w prawo lub w

lewo)

Matura 2015 rozszerzona fizyka nowa matura Matura 2015 rozszerzona fizyka nowa matura Fot. CKE

Strona 6

Zadanie 3.1.

1 - F

2 - P

3- p

Matura 2015 rozszerzona fizyka nowa matura Matura 2015 rozszerzona fizyka nowa matura Fot. CKE

Strona 7

Zadanie 3.2.

Matura 2015 rozszerzona fizyka nowa matura Matura 2015 rozszerzona fizyka nowa matura Fot. CKE

Strona 8

Zadanie 3.3.

Matura 2015 rozszerzona fizyka nowa matura Matura 2015 rozszerzona fizyka nowa matura Fot. CKE

Strona 9

Zadanie 4.1.

energia kinetyczna - b

energia potencjalna - c

energia całkowita - a

Matura 2015 rozszerzona fizyka nowa matura Matura 2015 rozszerzona fizyka nowa matura Fot. CKE

Strona 10

Zadanie 4.2.

1. F

2. P

3. P

Matura 2015 rozszerzona fizyka nowa matura Matura 2015 rozszerzona fizyka nowa matura Fot. CKE

Strona 11

Zadanie 4.3.

Matura 2015 rozszerzona fizyka nowa matura Matura 2015 rozszerzona fizyka nowa matura Fot. CKE

Strona 12

Zadanie 4.4.

Matura 2015 rozszerzona fizyka nowa matura Matura 2015 rozszerzona fizyka nowa matura Fot. CKE

Strona 13

Zadanie 5.1.

Matura 2015 rozszerzona fizyka nowa matura Matura 2015 rozszerzona fizyka nowa matura Fot. CKE

Strona 14

Zadanie 5.2.


Matura 2015 rozszerzona fizyka nowa matura Matura 2015 rozszerzona fizyka nowa matura Fot. CKE

Strona 15

Zadanie 5.3.

1 - P

2 - F

3 - P

Matura 2015 rozszerzona fizyka nowa matura Matura 2015 rozszerzona fizyka nowa matura Fot. CKE

Strona 16

Zadanie 6.

Matura 2015 rozszerzona fizyka nowa matura Matura 2015 rozszerzona fizyka nowa matura Fot. CKE

Strona 17

Zadanie 7.

1. parowanie

2. wymiana ciepła z otoczeniem

3. emisja promieniowania podczerwonego

Matura 2015 rozszerzona fizyka nowa matura Matura 2015 rozszerzona fizyka nowa matura Fot. CKE

Strona 18

Zadanie 8.

Matura 2015 rozszerzona fizyka nowa matura Matura 2015 rozszerzona fizyka nowa matura Fot. CKE

Strona 19

Zadanie 9.

Matura 2015 rozszerzona fizyka nowa matura Matura 2015 rozszerzona fizyka nowa matura Fot. CKE

Strona 20

Zadanie 10.1.

Matura 2015 rozszerzona fizyka nowa matura Matura 2015 rozszerzona fizyka nowa matura Fot. CKE

Strona 21

Zadanie 10.2. a - żelazo i nikiel

Zadanie 10.2. b:

Matura 2015 rozszerzona fizyka nowa matura Matura 2015 rozszerzona fizyka nowa matura Fot. CKE

Strona 22

Zadanie 10.3. - C 3 (szeregowo i równolegle, ponieważ potrzebne napięcie i natężenie prądu są większe od możliwych do uzyskania z pojedynczej pary złącz)

Matura 2015 rozszerzona fizyka nowa matura Matura 2015 rozszerzona fizyka nowa matura Fot. CKE

Strona 23

Zadanie 11.1. a:

Matura 2015 rozszerzona fizyka nowa matura Matura 2015 rozszerzona fizyka nowa matura Fot. CKE

Strona 24

Zadanie 11.1. b:

Matura 2015 rozszerzona fizyka nowa matura Matura 2015 rozszerzona fizyka nowa matura Fot. CKE

Strona 25

Zadanie 11.2.

Matura 2015 rozszerzona fizyka nowa matura Matura 2015 rozszerzona fizyka nowa matura Fot. CKE

Strona 26

Zadanie 11.3. - C 1 (zjawisko indukcji elektromagnetycznej, a efekt ten wystąpił w rurce miedzianej, ponieważ miedź jest przewodnikiem)

Matura 2015 rozszerzona fizyka nowa matura Matura 2015 rozszerzona fizyka nowa matura Fot. CKE

Strona 27

Zadanie 12.

Matura 2015 rozszerzona fizyka nowa matura Matura 2015 rozszerzona fizyka nowa matura Fot. CKE

Strona 28

Zadanie 13. - C 3 (zmalała, ponieważ długość fali zmalała)

Matura 2015 rozszerzona fizyka nowa matura Matura 2015 rozszerzona fizyka nowa matura Fot. CKE

Strona 29

Zadanie 14.1.

Matura 2015 rozszerzona fizyka nowa matura Matura 2015 rozszerzona fizyka nowa matura Fot. CKE

Strona 30

Zadanie 14.2. - Druga zasada termodynamiki

Matura 2015 rozszerzona fizyka nowa matura Matura 2015 rozszerzona fizyka nowa matura Fot. CKE

Strona 31

Zadanie 15.1.

Matura 2015 rozszerzona fizyka nowa matura Matura 2015 rozszerzona fizyka nowa matura Fot. CKE

Strona 32

Zadanie 15.2.

Strumień padającego światła niesie ze sobą określoną liczbę fotonów. Liczba wybitych elektronów nie może przekroczyć liczby padających fotonów (w rzeczywistości będzie mniejsza, nie każdy foton wybija elektron). Natężenie prądu nie może przekroczyć tego, jakie wynika z liczby nośników wybijanych w jednostce czasu

Matura 2015 rozszerzona fizyka nowa matura Matura 2015 rozszerzona fizyka nowa matura Fot. CKE

Strona 33

Zadanie 15.3.

Matura 2015 rozszerzona fizyka nowa matura Matura 2015 rozszerzona fizyka nowa matura Fot. CKE

Strona 34

Zadanie 16.

- łączenia/lekkich

- około 30 tys. lat świetlnych od centrum Galaktyki

- stale się rozszerza

Więcej o: