Matura 2016: matura z fizyki, poziom rozszerzony. Matura z fizyki w pigułce

Matura 2016 z fizyki już w przyszłym tygodniu. Egzamin ma formę pisemną i trwa 180 minut. Może przystąpić do niego każdy absolwent szkoły średniej. W trakcie egzaminu dozwolone jest korzystanie z Karty wybranych wzorów i stałych fizykochemicznych, a także z kalkulatora oraz z linijki.
Harmonogram matur 2015 Harmonogram matur 2015 Fot. CKE

Harmonogram maturalny - kiedy jest matura z fizyki?

Matura 2016 z fizyki odbędzie się w poniedziałek 16 maja. W poniedziałek maturzyści sprawdzą swoje umiejętności z fizyki. Matura z fizyki zacznie się o 9:00 i potrwa 180 minut.

Z czego można korzystać na maturze z fizyki?

CKE pozwalana na korzystanie w trakcie egzaminu z Karty wybranych wzorów i stałych fizykochemicznych, a także z kalkulatora oraz z linijki.

Matura 2016 z fizyki - arkusz

Arkusz egzaminacyjny z fizyki na poziomie podstawowym zawierał 20 pytań: 10 zadań zamkniętych oraz 10 w standardach wymagań dla poziomu podstawowego, np. rozumienie podstawowych pojęć i zależności fizycznych, obliczanie wielkości fizycznych, odczytywanie i interpretowanie informacji zawartych w tabeli lub na wykresie, budowanie prostych modeli fizycznych oraz analizowanie przedstawionych wyników doświadczenia.

Wymagania CKE względem matury z fizyki

W poleceniach zamkniętych zdający może otrzymać 1 punkt za udzielenie poprawnej odpowiedzi. Przy zadaniach otwartych skala punktacji może być rozszerzona, np. 0 - 5. Przy zadaniach otwartych oceniany jest postęp i zasadnicze trudności, które pokonał zdający na drodze do udzielania końcowej odpowiedzi.

Matura 2015 z fizyki. Matura 2015 z fizyki. CKE

Zadania zamknięte z fizyki i ich niezmienna forma

Zamknięte zadania na maturze z fizyki mają niezmienną formę. Najczęściej podane są 4 odpowiedzi, z których tylko jedna jest poprawna. Za każdą poprawną odpowiedź maturzysta otrzymuje 1 punkt.

Więcej o: